دانلود فایل


مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) - دانلود فایلدانلود فایل امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل در آمدن این امکانات

دانلود فایل مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل در آمدن این امکانات نقش اساسی دارد، دیدگاه ها و نگرش های افراد استفاده کننده از آن می باشد. نگرش مثبت به فناوری اطلاعات باعث می گردد حتی اگر کاربران میزان مهارت اندکی در این رابطه در محیط کاری خود داشته باشند، برای استفاده از این فناوری در محیط کاری شان از خود علاقه نشان دهند. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کشاورزان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف،کاربردی است و از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها میدانی است. هم‌چنین این تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی است چون هدف آن توصیف شرایط شرایط مورد بررسی می باشد از بین روش های توصیفی نیز این تحقیق از روش تحقیق همبستگی بهره برده است . جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 241 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده گردید که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید گردید. هم چنین با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسش نامه 0.75 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد که بین نگرش کشاورزان و متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون t نشان داد که زنان نگرش مثبت تری نسبت به مردان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی داشتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری را بین نگرش کشاورزان با مدرک تحصیلی بالاتر نشان می دهد.

نگرش کشاورزان


فناوری اطلاعات


ترویج و آموزش کشاورزی


شهرستان اهواز


کاربرد فناوری اطلاعات


کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی


آموزش و ترویج کشا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصلنامه فن آوري هاي نوين كشاورزي، - Magiran

16 آوريل 2012 ... آموزش و ترويج کشاورزي ... تحليل عاملي مسائل و مشكلات پژوهش هاي كشاورزي در كشور
.... سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه ... بررسي
نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي

معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدرک: دکتری کشاورزی تخصص اصلی: ترویج و آموزش کشاورزیتخصص فرعی:
مدیریت ... 3- مقالات در مجلات علمی و پژوهشی (ISC) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری ... علمی کشاورزی در فعالیت‌های علمی- پژوهشی و بررسی موانع موجود (مطالعه
موردی: ... گندمکاران شهرستان اهواز دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش کشاورزی پایدار
کم نهاده.

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده
كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي. ... در
توسعه آموزش‌های تلفیقی از دیدگاه اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاههای رامین اهواز
و رازی کرمانشاه). ... نقش فناوري اطلاعات (آموزش آنلاين و اينترنت) در ترويج و آموزش
كشاورزي.

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی - دیده بان علم ...

31 جولای 2016 ... مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ... و تحت
حمایت سیویلیکا در شهر اهواز – سالن اجتماعات استانداری خوزستان برگزار گردید. ...
بررسی هدایت هیدرولیکی خاک اشباع با توجه به بافت خاک ( مطالعه ... کاربرد آب در
مزرعه (مطالعه موردی: اراضی پروژه آبیاری و زهکشی رامشیر) ..... فناوری نانو

2016 5 17 17 167 تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه ...

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات توصیفی است. ..... و تعیین جایگاه ایران:
کاربرد روش تصمیم گیری پرومته، فصلنامه سیاست علم و فناوری. ... بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: ... در بین کشاورزان
گندم کار دیم شهرستان تفرش، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره1.102-
91.

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 |43333| سیب

12 مارس 2018 ... ... کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در
ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) " تهیه شده است ...

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

11 ا کتبر 2017 ... نمونه سوالات,پاورپوینت,مقاله,پرسشنامه,پیشینه پژوهش,فایل های دانشجویی, دانلود
پرسشنامه خود مراقبتی,خلاصه کتاب ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز).

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

Cv of Faculty Members

کارنامه آموزشي و پژوهشي ... مقالات چاپ شده در مجلات علمي (101) ..... عبدالعلي صلاحي,
بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش, ۱۳۹۳ ... شيوا احمدي, سازه¬هاي موثر بر
پايگاه طبقاتي زنان روستايي خانوارهاي کشاورز مورد مطالعه: شهرستان روانسر ... موسي
طيبي نيا, بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردي
دانشگاه ...

دانلود پرسشنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی

... کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی
شهرستان اهواز) ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و
آموزش کشاورزی ... جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان شهرستان اهواز می باشد که به علت
عدم امکان در ... بر مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج كشور و استفاده از كتب و
مقالات داخلی و ...

SID.ir | فهرست مراجع مقاله تحليل و اولويت بندي فضاي سبز شهري با ...

كليد واژه: فضاي سبز شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي، روش AHP، شهر اهواز ...
نشریه: پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي: تابستان 1390 , دوره 4 , شماره 2 (پياپي ...
6 : كاربرد تكنيك TOPSIS در اولويت بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي
در ... 7 : ارزيابي تناسب فضايي - مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS (مطالعه
موردي: ...

روشهای نوین آبیاری در مزرعه و باغات - پارس اتیلن کیش

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ... اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ..... ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان
ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ). ... .(1382) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه . .... مقالات مدیریت و
تکنولوژی.

پرسشنامه طراحی شده بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات ...

... به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)”
تهیه شده است. ... تاریخ اسلام و صفویان – دانلود مقاله کامل درباره تاريخ اسلام و
صفويان ... فایل تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته
34 ص ...

2016 5 17 17 167 تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه ...

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات توصیفی است. ..... و تعیین جایگاه ایران:
کاربرد روش تصمیم گیری پرومته، فصلنامه سیاست علم و فناوری. ... بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: ... در بین کشاورزان
گندم کار دیم شهرستان تفرش، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره1.102-
91.

2016 5 17 17 167 تحلیل فضایی الگوی توزیع درآمد و سطح رفاه ...

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع مطالعات توصیفی است. ..... و تعیین جایگاه ایران:
کاربرد روش تصمیم گیری پرومته، فصلنامه سیاست علم و فناوری. ... بررسی عوامل
مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: ... در بین کشاورزان
گندم کار دیم شهرستان تفرش، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد6، شماره1.102-
91.

بانک اطلاعات پایان نامه ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

77, بررسی تطبیقی نگرش روزنامه نگاران و دیپلمات‌ها نسبت به نقش دیپلماسی
رسانه‌ای ... 80, تأثیر رنگ در ارتقاء کیفیت بصری فضای شهری اهواز (مناطق 1 و 2),
فاطمه ... 96, نقش فناوری اطلاعات (IT) در بهبود عملکرد روابط عمومی از دیدگاه مدیران و
..... در ترویج خرافات بین زنان خانه دار (مطالعه موردی زنان خانه دار شهر تهران در پاییز
95) ...

دانشکده کشاورزی - دکتر مصطفی احمدوند

1381- 1387 دانشجوي دكتراي ترويج و توسعه كشاورزي، بخش ترويج و آموزش ... عنوان
پايان‌نامه: واكاوي مقايسه‌اي نظام اطلاعات كشاورزي استان همدان، 126 صفحه، ... واكاوي
مقايسه‌اي پايداري در نظامهاي دامداري سنتي: مورد مطالعه دامداران شهرستان ... تحلیل
مقایسهای نگرش زیست محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج. .... مقالات علمي-
ترويجي ...

فصلنامه فن آوري هاي نوين كشاورزي، - Magiran

16 آوريل 2012 ... آموزش و ترويج کشاورزي ... تحليل عاملي مسائل و مشكلات پژوهش هاي كشاورزي در كشور
.... سازي اراضي از ديدگاه كشاورزان: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان صحنه ... بررسي
نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي
دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي

1- عوامل موثر بر خصوصي سازي در آموزش و ترويج كشاورزي 2- عوامل موثر ...

17- عوامل موثر بر دانش كشاورزي پايدار: مطالعه موردي شاليكاران استان مازندران .... 170-
عوامل موثر بر شكل گيري نگرش مصرف كننده نسبت به بانكداري الكترونيك .... 243-
عوامل موثر بر فاصله تولدها در خانم هاي مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان
اهواز ... 302- عوامل موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه دانشجويان ...

تحقیق کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

11 مه 2018 ... هدف این برنامه، مراقبت ازبیماران روانی و آموزش پزشکی بود. ... بررسی نگرش
کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. .... به کاربرد فناوری اطلاعات
در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

رویکردهای، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش ...

3 مه 2018 ... مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش ... مقاله
حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه .... این پرسشنامه در
راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان ' بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' ...

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

14, 14, نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به سیتم اطلاعاتی مکانیزه, مسعود ...
24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش
شهرستان ... 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان
مجتمع ..... بررسی عوامل موثر یر رضایت مشتریان بانک کشاورزی و پارسیان در شهر
اصفهان ...

SID.ir | فهرست مراجع مقاله تحليل و اولويت بندي فضاي سبز شهري با ...

كليد واژه: فضاي سبز شهري، سيستم اطلاعات جغرافيايي، روش AHP، شهر اهواز ...
نشریه: پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي: تابستان 1390 , دوره 4 , شماره 2 (پياپي ...
6 : كاربرد تكنيك TOPSIS در اولويت بندي مكاني استقرار صنايع تبديلي كشاورزي
در ... 7 : ارزيابي تناسب فضايي - مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS (مطالعه
موردي: ...

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 - background

18 فوریه 2018 ... مقالات مشابه در سایت های دیگر با عنوان مقاله نقش ترویج در توسع. ... کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

فصلنامه تعاون و کشاورزی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جامعة آماری 600 نفر از اعضای تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت را دربرداشت که با
استفاده ... بررسی نگرش کشاورزان استان خراسان رضوی نسبت به استفاده از تلفن
همراه در فعالیت‌های ترویجی. ... بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر
روستایی (مطالعه موردی: محدوده شبکه ... مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 8(1):
53- 71.

پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت ...

... راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) تهیه شده است.

مهندس رضا بهراملو - موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان, محل کار ... سوابق مقالات پروژه
های تحقیقاتی تالیف و ترجمه کتاب راهنمایی و مشاوره پایان نامه ... بررسي علل
تخريب بتن در پوشش کانال‌هاي آبياري (مطالعه موردي در دشت بهار- همدان). .... اهواز. 30.
بهراملو، ر . و ا. ناصری. 1389. کاربرد بهينه آب آبياري در توليد سيب زميني رقم
سانته.

دانلود بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان ...

28 ژانويه 2018 ... مقاله نشریه: بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی … ... بررسی عوامل کلیدی
موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان). ....
بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و ...
مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت تحقیقات کشاورزی سید …

روستانت - اخبار > محمد چیذری

21 آوريل 2012 ... 3-نماینده گروه ترویج و آموزش كشاورزی در شورای پژوهشی دانشكده ... 6- موحدی- چیذری -
نوروزی ١٣٨٦ ،بررسی مقایسه ای گرایش دانشجویان (دانشگاه آزاد ... بر نگرش كشاورزان
نسبت به مشاركت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در ... مقالات بین المللی چاپ شده ....
كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ترویج و آموزش كشاورزی ...

دریافت

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻏﺪاران ﺳﻴﺐ ﺷ ... ﻫﺎي
دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ... ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺗﺮوﻳﺞ و ... ﻣﺮدم از ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻨﺎوري. ﻫـﺎ.
ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴـﺮي ﻧﮕـﺮش در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ و اﺟﺎﺑـﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﭘـﺬ. ﻳﺮش. ﻓﻨﺎوري ... ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣـﺎري،.

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

فناوری هسته ای و کاربرد نظامی (فایل ورد 55 ص) | hard

15 آوريل 2018 ... We put some valuable stuff around فناوری هسته ای و کاربرد نظامی (فایل ورد 55 ... [
2017-09-10]: مقاله اعلام اقدامات تامینی توسط دیوان بین المللی دادگستری ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش
کشاورزی. ... فروشگاه دانلود انواع مقاله و تحقیق ... بررسی نگرش کشاورزان به
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)" تهیه
شده است.

best photos - سایت آموزشی

21 ژوئن 2018 ... پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) ...

اطلاعات شخصي: نام و نام خانوادگی: امیرحسین پیرمرادی 2ـ مدارج ...

کارشناسی ارشد, مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی, دانشگاه علوم و تحقیقات
... مطالعه موردی شهرستان بابل،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،دوره 22،شماره ....
تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری دستگاه کمبینات بر اساس روش Q (
مورد ... بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی و استغالزایی جوانان
...

7- مدیریت ، ترویج - اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه ...

لیست مقالات ... 15 - بررسی نگرش و منابع اطلاع یابی کشاورزان هندوانه کار شهرستان
جوین ... 28 - فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)، سیاستی حمایتی در پیشبرد اهداف
توسعه ... 35 - تعیین الگوی بهینه ی کشت درجهت کشاورزی پایدار(مطالعه موردی دشت
مهاباد) .... 106 - رسالت های ترويج و آموزش کشاورزی جهت دستیابی به توسعه پايدار

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی .... کاربرد نانو تکنولوژی در
صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی .... بررسی تمایل افراد به
حفاظت ازمحیط زیست و عوامل موثر برآن مطالعه موردی: پارک جنگلی ارم زنجان ... و
اطلاعاتی در نگرش کشاورزان نسبت به مدرنیزه کردن کشاورزی به منظور حفاظت
خاکمطالعه موردی: ...

دانشکده کشاورزی - دکتر مصطفی احمدوند

1381- 1387 دانشجوي دكتراي ترويج و توسعه كشاورزي، بخش ترويج و آموزش ... عنوان
پايان‌نامه: واكاوي مقايسه‌اي نظام اطلاعات كشاورزي استان همدان، 126 صفحه، ... واكاوي
مقايسه‌اي پايداري در نظامهاي دامداري سنتي: مورد مطالعه دامداران شهرستان ... تحلیل
مقایسهای نگرش زیست محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج. .... مقالات علمي-
ترويجي ...

رزومه - احمد رضوانفر - سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری - دانشگاه ...

"تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار. .... "بررسی وضعیت
تولید و اشتغال در کارگاههای مواد لبنی شهرستان نهاوند. ... "عوامل موثر بر کاربرد
فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و ... "عوامل ارتباطی
تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری عملیات حفاظت خاک مطالعه
موردی حوزه ...

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری | berry - پایان نامه بررسی ...

4 ژوئن 2018 ... سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...
کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز)
امکانات. ... [2017-10-22]: دانلود مقاله فناوری اطلاعات تعداد صفحات: 45 صفحه ...

پرسشنامه طراحی شده بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات ...

... به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)”
تهیه شده است. ... تاریخ اسلام و صفویان – دانلود مقاله کامل درباره تاريخ اسلام و
صفويان ... فایل تحقیق در مورد روش تحقیق بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته
34 ص ...

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش
نمونه گیری .... مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سیویلیکا
... کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی

معاون آموزشی و دانشجویی

استادیار پایه 8 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
.... دختر آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز). ... بر
رفتارهای کشاورزان نسبت به بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر). ...
بررسی مؤلفه‌های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام ...

دكتر غلامحسين زماني

7 فوریه 2010 ... بررسي روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ...
اولويتبندي عوامل مؤثر بر موفقيت واحد ترويج جهاد کشاورزي شهرستان اهواز .....
بررسي نگرش دانشجويان کشاورزی نسبت به فناوري‌نانو (مطالعه موردي: پرديس ...
فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترويج کشاورزي (مطالعه موردی: ...

ﻛﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟ (

13 جولای 2011 ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ... ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻛﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم
... داﻧﺶ، ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار، ﮔﻨﺪم، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﻴ ... ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي
، .... ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و .... ﺷﻬﺮ. اﺳﺖ
. ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ،. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗ. ﺤﻘﻴﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ.

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 - background

18 فوریه 2018 ... مقالات مشابه در سایت های دیگر با عنوان مقاله نقش ترویج در توسع. ... کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

به نام خدا - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

همكاري با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ( مسئول مطالعات و برنامه ريزي ) –
به مدت ... در زمینه های توسعه روستایی، ترویج کشاورزی، آموزش، نظام های بهره برداری،
مشارکت ... ارزيابي تعاوني هاي توليد كشاورزي در شهرستان كبودرآهنگ استان همدان. ... و
اطلاعات (ICTs) براي مديريت و كنترل آفت سن گندم " فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.

مهندس رضا بهراملو - موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان, محل کار ... سوابق مقالات پروژه
های تحقیقاتی تالیف و ترجمه کتاب راهنمایی و مشاوره پایان نامه ... بررسي علل
تخريب بتن در پوشش کانال‌هاي آبياري (مطالعه موردي در دشت بهار- همدان). .... اهواز. 30.
بهراملو، ر . و ا. ناصری. 1389. کاربرد بهينه آب آبياري در توليد سيب زميني رقم
سانته.

معاون آموزشی و دانشجویی

استادیار پایه 8 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
.... دختر آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز). ... بر
رفتارهای کشاورزان نسبت به بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر). ...
بررسی مؤلفه‌های ضروری برای کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام ...

دانشکده کشاورزی | صفحه شخصی مسعود بیژنی

دکتری: مهندسی کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی; کارشناسی‌ارشد: مهندسی
کشاورزی ... ترویج و آموزش کشاورزی; آدرس: دانشکده کشاورزی،گروه ترویج و آموزش
کشاورزی.

روستانت - اخبار > محمد چیذری

21 آوريل 2012 ... 3-نماینده گروه ترویج و آموزش كشاورزی در شورای پژوهشی دانشكده ... 6- موحدی- چیذری -
نوروزی ١٣٨٦ ،بررسی مقایسه ای گرایش دانشجویان (دانشگاه آزاد ... بر نگرش كشاورزان
نسبت به مشاركت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در ... مقالات بین المللی چاپ شده ....
كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ترویج و آموزش كشاورزی ...

ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻏﻨﻴﺎﻥ - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺮﻭﻳﺞﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ... ﻧﮕﺮﺵ.
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ. ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ. ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ...
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺷﺎﻭﻭﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺵ). .... ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ..... ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ
ﺗﺮﻭﻳﺞ.

دانلود بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان ...

28 ژانويه 2018 ... مقاله نشریه: بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی … ... بررسی عوامل کلیدی
موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان). ....
بررسی نگرش کشاورزان شهرستان میاندوآب نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و ...
مقاله کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت تحقیقات کشاورزی سید …

به نام خدا - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا همدان

همكاري با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ( مسئول مطالعات و برنامه ريزي ) –
به مدت ... در زمینه های توسعه روستایی، ترویج کشاورزی، آموزش، نظام های بهره برداری،
مشارکت ... ارزيابي تعاوني هاي توليد كشاورزي در شهرستان كبودرآهنگ استان همدان. ... و
اطلاعات (ICTs) براي مديريت و كنترل آفت سن گندم " فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.

روستانت - اخبار > محمد چیذری

21 آوريل 2012 ... 3-نماینده گروه ترویج و آموزش كشاورزی در شورای پژوهشی دانشكده ... 6- موحدی- چیذری -
نوروزی ١٣٨٦ ،بررسی مقایسه ای گرایش دانشجویان (دانشگاه آزاد ... بر نگرش كشاورزان
نسبت به مشاركت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در ... مقالات بین المللی چاپ شده ....
كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ترویج و آموزش كشاورزی ...

رویکردهای، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش ...

3 مه 2018 ... مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش ... مقاله
حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه .... این پرسشنامه در
راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان ' بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' ...

فناوری هسته ای و کاربرد نظامی (فایل ورد 55 ص) | hard

15 آوريل 2018 ... We put some valuable stuff around فناوری هسته ای و کاربرد نظامی (فایل ورد 55 ... [
2017-09-10]: مقاله اعلام اقدامات تامینی توسط دیوان بین المللی دادگستری ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

1- عوامل موثر بر خصوصي سازي در آموزش و ترويج كشاورزي 2- عوامل موثر ...

17- عوامل موثر بر دانش كشاورزي پايدار: مطالعه موردي شاليكاران استان مازندران .... 170-
عوامل موثر بر شكل گيري نگرش مصرف كننده نسبت به بانكداري الكترونيك .... 243-
عوامل موثر بر فاصله تولدها در خانم هاي مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان
اهواز ... 302- عوامل موثر بر كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه دانشجويان ...

پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت ...

... راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز) تهیه شده است.

دانشکده کشاورزی - دکتر مصطفی احمدوند

1381- 1387 دانشجوي دكتراي ترويج و توسعه كشاورزي، بخش ترويج و آموزش ... عنوان
پايان‌نامه: واكاوي مقايسه‌اي نظام اطلاعات كشاورزي استان همدان، 126 صفحه، ... واكاوي
مقايسه‌اي پايداري در نظامهاي دامداري سنتي: مورد مطالعه دامداران شهرستان ... تحلیل
مقایسهای نگرش زیست محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج. .... مقالات علمي-
ترويجي ...

تحلیل سازه های مؤثّر بر نگرش کشاورزان شهرستان شیروان و چرداول ...

به منظور رسیدن به اهداف مدیریت منابع آب و توسعة پایدار در جامعه، علاوه بر اقدامات
فنّی و ... هدف از نوشتار حاضر بررسی عوامل مؤثّر بر نگرش کشاورزان شهرستان
شیروان و چرداول ... در این مطالعة روایی و پایایی ابزار جمعآوری اطّلاعات میدانی، با
استفاده از آزمون ... پایدار، کاربرد تحلیل مسیر، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران،
2 (1)، صص.

PDF: بررسی عوامل موثر بر تولید محصولات ارگانیک و نگرش مصرف ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻧﮕﺮش ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ .... :[
2017-10-21] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی. (
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز) اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺎم ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش.

آقای دکتر اصنافی - پروفایل

28 مه 2018 ... فناوري اطلاعات در روانشناسي (كارشناسي). 2. ... تكنولوژي اطلاعات و سيستمهاي
اطلاعاتي (كارشناسي ارشد) ... اصنافي, "بررسي ميزان همكاري گروهي نويسندگان مقاله
هاي فصلنامه ... بنيان، مطالعه موردي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران" , تحقيقات
... تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي)" , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و ...

مقاله نقش ترویج در توسعه کشاورزی ایران 1400 - background

18 فوریه 2018 ... مقالات مشابه در سایت های دیگر با عنوان مقاله نقش ترویج در توسع. ... کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان اهواز) امکانات.

آقای دکتر اصنافی - پروفایل

28 مه 2018 ... فناوري اطلاعات در روانشناسي (كارشناسي). 2. ... تكنولوژي اطلاعات و سيستمهاي
اطلاعاتي (كارشناسي ارشد) ... اصنافي, "بررسي ميزان همكاري گروهي نويسندگان مقاله
هاي فصلنامه ... بنيان، مطالعه موردي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران" , تحقيقات
... تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي)" , فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و ...

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علوم ترویج و آموزش کشاورزی 9 1 2013 ...

لذا هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی برنامه‌های ترویجی ارائه شده و پایداری اراضی
تحت ... یافته‌های به دست آمده نشان داد میزان استفاده کشاورزان از برنامه‌ها و خدمات
آموزشی-ترویجی در هر دو نوع .... اطلاع‌یابی اینترنت فناوری اطلاعات دانشجویان
کشاورزی .... واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان
سپیدان 115 140 ...

مقاله آشنایی با ترویج کشاورزی - firedl

7 فوریه 2018 ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به ....
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش. ... فناوری
اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)' تهیه شده است.

Cv of Faculty Members

کارنامه آموزشي و پژوهشي ... مقالات چاپ شده در مجلات علمي (101) ..... عبدالعلي صلاحي,
بررسي فرايند توسعه و نوسازي شهر گراش, ۱۳۹۳ ... شيوا احمدي, سازه¬هاي موثر بر
پايگاه طبقاتي زنان روستايي خانوارهاي کشاورز مورد مطالعه: شهرستان روانسر ... موسي
طيبي نيا, بررسي نگرش اعضاي هيئت علمي نسبت به مهاجرت مغزها: (مطالعه موردي
دانشگاه ...

روشهای نوین آبیاری در مزرعه و باغات - پارس اتیلن کیش

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف ... اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ..... ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان
ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ). ... .(1382) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه . .... مقالات مدیریت و
تکنولوژی.

PDF: بررسی فناوری اطلاعات و جنگ | hue

داﻧﻠﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ... ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز) اﻣﮑﺎﻧﺎت... ﺑﺮرﺳﯽ ...

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی علوم ترویج و آموزش کشاورزی 9 1 2013 ...

لذا هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی برنامه‌های ترویجی ارائه شده و پایداری اراضی
تحت ... یافته‌های به دست آمده نشان داد میزان استفاده کشاورزان از برنامه‌ها و خدمات
آموزشی-ترویجی در هر دو نوع .... اطلاع‌یابی اینترنت فناوری اطلاعات دانشجویان
کشاورزی .... واکاوی پیامدهای زراعی طرح تسطیح لیزری: مطالعه موردی شهرستان
سپیدان 115 140 ...

1393 24 1 1 137 اثر روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم بر عملکرد و ...

1 16 اکبر بهاری A Bahari دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز ایران امیر
آینه .... شهرستان سقز مصرف بهینه انرژی منابعمورداستفاده ##اداره آمار و فناوری
اطلاعات، 1381. ... مطالعه موردی استان کرمان، مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و
باغبانی، شماره 2، ..... بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی
ارگانیک (مطالعه ...دانلود فیلم آموزشی آخربازی رخ Power Play 16 – Test Your Rook Endgames

پاورپوینت زیباترین بناهای تاریخی ایران