دانلود رایگان


دانلود مقاله پردازش تصوير به روش هيستوگرام - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله پردازش تصوير به روش هيستوگرام

در اين پايان نامه سعي شده است كاربردهاي مختلف پردازش تصوير كه از جمله كاربرد در صنعت، هواشناسي، شهرسازي، كشاورزي، علوم نظامي و امنيتي، نجوم، فضانوردي، پزشكي، فناوري هاي علمي، باستان شناسي، تبليغات، سيمنما، اقتصاد، روانشناسي و زمين شناسي مي باشد مختصراً مورد بحث قرار گيرد. چگونگي پردازش بر روي تصاوير و تكنيك ها و فيلترهايي كه بر روي يك تصوير اعمال مي شود و اين كه چگونه مي توان ميزان روشنايي يك تصوير را به كمك تكنيك هيستوگرام افزايش با كاهش داد و فيلترهاي بالا گذر و پايين گذر چه ويژگي هايي از تصوير را براي ما ملموس خواهد كرد بيان مي شود و در نهايت با استفاده از همين هيستوگرام و اعمال فيلترهاي مختلف براي پيدا كردن لبه به يكي از كاربردهاي آن كه تشخيص پلاك خودرو مي باشد پرداخته مي شود كه نشان مي دهد اين تكنيك براي تصاوير با كنتراست متفاوت و تشخيص اشيا در آنها بسيار مفيد مي باشد. اين روش بر روي 50 تصوير مختلف از نظر پس زمينه، فاصله و زاويه ديد مورد آ مايش قرار گرفته است. كه از اين ميان 45 پلاك به درستي شناسايي شده است، به عبارتي نرخ خواندن صحيح پلاك 90% محاسبه مي شود.

فهرست مطالب
چکیده 5
فصل اول
مقدمه 9
فصل دوم
پردازش تصوير 19
انواع پردازش تصوير 20
مقادير پيكسل ها 20
دقت تصوير 21
روش هاي پردازش تصاوير 21
عمليات مختلف بر روي تصوير 22
هیستوگرامتصویر 27
بالا بردن دقت عكس 29
ارتقاي تصوير و عملگر كانولوشن 29
تعدیلهیستوگرام 30
فیلترکردنتصویر 32
اعمال فیلترتصویردر MATLAB 34
ايجاد فيلتر دلخواه 35
طراحي فيلتر 35
طراحي فيلتر ميانگين ماتريس مربعي 36
طراحي فيلتر پايين گذر گوسي 37
طراحي فيلتر لاپلاس 38
طراحي فيلتر لاپلاس از روش حذف گوس 39
طراحي فيلتر حركت دهنده 39
طراحي فيلتر تقويت لبه 40
طراحي فيلتر لبه افقي و عمودي 40
طراحي فيلتر افزايش دهنده شدت نور و لبه ها 41

فصل سوم
كاربردهاي هيستوگرام در پردازش تصوير 42
استفاده از فيلتر لاپلاسين و همسان سازي تطبيقي هيستوگرام به منظور بهبود كيفيت تصاوير راديوگرافي جزئي 42
تاثيرتكينكپردازشدرافزايشدقتتناظريابيعكسي 43
استخراج نواحي شامل متن و تفكيك متن به حروف 44
تحليل تغييرات رنگ رطب در طي خشك كردن با خشك كن كابيني با استفاده از روش عكس برداري ديجيتالي 45
بهينه سازي تصاوير پرتونگاري صنعتي جهت تشخيص عيب هاي لوله هاي نفت و گاز در نواحي جوش با استفاده از پردازش تصوير 46
پيش پردازش تصوير 46
فوكوس خودكار دوربين هاي ديجيتالي 47
تشخيص چهره 47
تشخيص پلاك خودرو 48
فصل چهارم
تشخيص پلاك خودرو 49
فيلتر گوسين 52
پيدا كردن لبه هاي عمودي 52
تحليل هيستوگرام 52
پيدا كردن محل كانديد پلاك 53
سايش تصوير 54
گسترش افقي تصوير 54
پر كردن حفره هاي احتمالي 55
گسترش عمودي تصوير 56
استخراج پلاك 56
جداسازي كاراكترها 56
شناسايي كاراكترها

57
فصل پنجم 58
نتيجه گيري 58
مراجع 60


فصل اول
مقدمه
امروزه با گسترش روز افزون روش های مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله از این اطلاعات همواره کم و بیش همراه مقداری نویز بوده و در مواردی نیز دارای مشکل محوشدگی مرزهای نمونه های داخل تصویر می باشند که موجب کاهش وضوح تصویر دریافتی می گردند. مجموعه عملیات و روش هایی که به منظور کاهش عیوب و افزایش کیفیت ظاهری تصویر مورد استفاده قرار میگیرد، پردازش تصویر نامیده می شود. اگرچه حوزه های کار با تصویر بسیار وسیع است ولی عموماً محدوده مورد توجه در چهار زمینه ی بهبود کیفیتظاهری(Enhancement)، بازسازی تصاویر مختل شده(Restoration)، فشرده گی و رمزگذاری تصویر (Compression and Coding) و درک تصویر توسط ماشین (Understanding) متمرکز می گردد.
بهبود تصاویر شامل روش هایی مثل استفاده از فیلتـر محو کننده و افزایش تضاد برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آن ها در محیط مقصد است. بینایی ماشین به روش هایی می پردازد که به کمک آن ها می توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آن ها در کارهایی چون رباتیک و محور تصاویر استفاده شود. پردازش تصویر از هر دو جنبه نظری و عملی پیشرفت های چشمگیری داشته است و بسیاری از علوم به آن وابسته اند.
کاربردهای پردازش تصویر
زمینه های مختلف کاربرد پردازش تصویر عبارتند از صنعت، هواشناسی، شهرسازی، کشاورزی، علوم نظامی و امنیتی، نجوم و فضا نوردی، پزشکی، فناوری های علمی، باستان شناسی، تبلیغات، سینما، اقتصاد، روانشناسی و زمین شناسی که در ادامه درباره هر کدام مختصراً بحث شده است.
صنعت
امروزه کمتر کارخانه پیشرفته ای وجود دارد که بخشی از خط تولید آن توسط برنامه های هوشمند بینایی ماشین کنترل نشود. خطای بسیار کم، سرعت زیاد، هزینه نگهداری بسیار پایین، عدم نیاز به حضور اپراتور 24 ساعته و خیلی مزایای دیگر باعث شده که صنایع و کارخانه ها به سرعت به سمت پردازش تصویر و بینایی ماشین روی بیاورند. دستگاهی ساخته شده که قادر است کیک های پخته را از کیک هایی که نیاز به پخت مجدد دارند، تشخیص دهد و آنها را به صورت اتوماتیک به بسته بندی بفرستد و کیک هایی که نیاز به پخت دارند را دوباره برای پختن ارسال کند.
یکی دیگر از دلایل استفاده از بینایی ماشین قابلیت دیدن و اندازه گیری محصولاتی است که دیدن یا اندازه گیری آنها با چشم غیر مسلح غیر ممکن است. عناصر تشکیل دهنده یک سیستم بینایی ماشین نرم افزار هوشمند بینایی است که ورودی خود را از دوربین های نصب شده در بخش های مختلف خط تولید می گیرد و بر اساس تصاویر دریافتی دستورات لازم برای کنترل ماشین های صنعتی را صادر می کند. پردازش تصویر در تشخیص دمای کوره هایی که هیچ وسیله ی مکانیکی و الکترونیکی تحمل دمای آنها را ندارد، کاربرد دارد. دوربین های حرارتی می توانند مشکل بخشی از سازه ی مورد نظر را تشخیص دهند.
هواشناسی
از آنجایی که در علم هواشناسی تشخیص و پیش بینی آب و هوا اکثراً از طریق تصاویر هوایی و ماهواره ای انجام می گیرد، پردازش تصویر در این علم کاربرد زیادی دارد و دقت و سرعت پیش بینی آب و هوا و طوفان ها را بسیار بالا می برد. جبهه های پرفشار، کم فشار، گردبادها و گرداب های بوجود آمده در سطح کره زمین را می توان مشاهده کرد.
شهرسازی
با مقایسه عکس های مختلف از سال های مختلف یک شهر می توان میزان گسترش و پیشرفت آن را مشاهده کرد.
کاربرد دیگر پردازش تصویر می تواند در کنترل ترافیک باشد. با گرفتن عکس های هوایی از زمین ترافیک هر قسمت از شهر مشخص می شود.
قبل از ساختن یک شهر می توان آن را توسط کامپیوتر شبیه سازی کرد که به صورت دو بعدی از بالا و حتی به صورت سه بعدی از دید های مختلف، یک شهرک چطور ممکن است به نظر برسد. تصاویر ماهواره ای که از شهرها گرفته می شود، می تواند توسط فيلترهاي مختلف پردازش تصویر فيلتر شود و اطلاعات مختلفی از آن استخراج شود. به طور مثال این که شهر در چه قسمت هایی دارای ساختمان ها، آب ها یا راه های بیشتری است و همین طور می توان جاده هایی که داخل یا خارج از شهر کشیده شده اند را تحلیل کرد.
کشاورزی
این علم در بخش کشاورزی معمولاً در دو حالت کاربرد دارد. یکی در پردازش تصاویر گرفته شده از ارتفاعات بالا مثلاً از هواپیما و دیگری در پردازش تصاویر نزدیک به زمین.
در تصاویر دور به عنوان مثال می توان تقسیم بندی اراضی را تحلیل کرد. همچنین می توان با مقایسه تصاویر دریافتی در زمان های متفاوت میزان صدمات احتمالی وارد به محیط زیست را دید. به عنوان مثال می توان برنامه ای نوشت که با توجه به محل رودخانه ها و نوع خاک مناطق مختلف، به صورت اتوماتیک بهترین نقاط برای کشت محصولات مختلف را تعیین می کند.
تصاویر نزدیک هم در ساخت ماشین های هرز چین اتوماتیک کاربرد دارد. امروزه ماشین های بسیار گران قیمت کشاورزی وجود دارند که می توانند علف های هرز را از گیاهان تشخیص بدهند و به صورت خودکار آنها را نابود کنند.
برای مثال یکی از پروژه های جالب در بخش کشاورزی، تشخیص خودکار گل زعفران برای جداسازی پرچم قرمز رنگ آن بوده است. این پردازش که توسط نرم افزار Stigma detection®انجامگرفتهاست.
علومنظامیوامنیتی
پردازشتصویربخصوصبیناییهوشمند،کاربردهایبسیاریرادرعلومنظامیوامنیتیدارندواینکاربردبرایدولتاکثر کشورها بسیار مهم است. به عنوان مثال موشک هدایت شونده خودکاری وجود دارد که می تواند روی در یک ساختمان قفل کند و حتی می تواند به درز بین در و دیوار آن ساختمان که حساس ترین جای ساختمان است به راحتی نفوذ کند. این موشک به صورت اتوماتیک این قسمت را شناسایی کرده و به سمت آن حمله می کند.
در مسائل امنیتی هم کاربرد پردازش تصویر کاملاً در زندگی ما مشهود است. دوربین های که به صورت اتوماتیک از ماشین هایی که تخلف رانندگی انجام می دهند عکس برداری می کند.
از سیستم های امنیتی دیگر می توان سیستم تشخیص اثر انگشت اتوماتیک را نام برد. در لپ تاپ های جدید قابلیت finger print به آنها اضافه شده و می تواند صاحب لپ تاپ را توسط اثر انگشت شناسایی کند.
کد امنیتی دیگری که همیشه همراه انسان حمل می شود، چشم انسان است. دانشمندان ثابت کرده اند که پترن های (Pattern) موجود در مردمک چشم هر انسان منحصر به فرد است و هیچ دو فردی در دنیا وجود ندارند که پترن هایی که در مردمک چشم آنها وجود دارد دقیقاً مثل هم باشد. از همین روش برای شناخت افراد و سیستم های امنیتی استفاده می شود.
در کل این خواص بیومتریک در انسان بسیار زیاد است. عرض و طول صورت، فاصله بین انگشتان دست، طول و عرض انگشت ها، فاصله ی بندها از یکدیگر و حتی خط های کشیده شده کف دست و هزاران خاصیت دیگر، تماماً خصوصیاتی هستند که برای انسان ها منحصر به فرد هستند.دوربین هایی وجود دارند که به صورت دید در شب، قادر هستند چیزهایی را که ما نمی بینیم، ببینند و پردازش کنند.اسلحه های خودکاری ساخته شده اند که به صورت اتوماتیک و دقیق نشانه گیری می کنند.
پردازش تصویر همینطور با پردازش تصاویر گرفته شده از فاصله های دور هم می تواند در علوم نظامی و امنیتی کمک کند.به عنوان مثال دوربینی قادر است با سرعت بسیار زیاد یک توپ را دنبال کند.این مسئله کاربرد بسیار زیادی در مسائل نظامی دارد.
نجوم و فضا نوردی
ساخت دستگاه های اتوماتیک رصد آسمان و ثبت وقایع آسمانی به صورت خودکار از کاربردهای پردازش تصویر است که امروزه روی آن کار می شود.
از پروژه های جدید در بخش نجوم که بخشی از آن توسط سیستم پردازش تصویر انجام می شود، تهیه نقشه سه بعدی از کل عالم کائنات است !
پردازش تصویر در فضانوردی هم کاربرد زیادی دارد. در تصاویر دور می توان سطح سیارات و همچنین سطح قمرها را اسکن کرده و اطلاعات بسیار ریزی از آنها استخراج کنیم.
کاربرد دیگر پردازش تصویر در فيلترکردن عکس هایی است که توسط تلسکوپ های فضایی مختلف از جمله هابل (Hubble SpaceTelescope)، از فضا گرفته می شود.
کاربرد دیگر آن حذف گرد و خاک و جو سیاره ها از تصاویر به کمک تصویربرداری IR و X-RAY به صورت همزمان و ترکیب این تصاویر است.
در تصاویر نزدیک هم کاربرد دارد، از جمله هدایت مریخ نوردها، فرود فضاپیماهای بدون سرنشین و الصاق تجهیزات جدید به ایستگاههای فضایی به صورت خودکار.
از امکانات سایت گوگل، امکاناتی است به نام Google Mars که این برنامه دقیقاً مانند Google Earth عمل می کند با این تفاوت که Google Earth سطح زمین را در هر زمان که بخواهید و در هر نقطه ای از زمین و از ارتفاع های بسیار پائین هم نشان می دهد ولی Google Mars دقیقاً همین کار را برای سطح سیاره مریخ انجام می دهد.
پزشکی
یکی از مهمترین کاربردهای پردازش تصویر در علم پزشکی است. در جایی که ما نیاز داریم تمام عکس ها با نهایت شفافیت و وضوح گرفته شوند زیرا دیدن تمام جزئیات لازم است. جراحی های ریز microsurgery با ایجاد یک سوراخ کوچک و فقط دیدن محل جراحی توسط پزشک، از راه دور و توسط بازوهای رباتیک بسیار دقیق انجام می شوند.فناوری های علمی
پردازش تصویر در افزایش سرعت پیشرفت های علمی تأثیر فوق العاده داشته است. اولین و مشخص ترین تأثیر آن را می توان در علم عکاسی یا هنر دید. شکار لحظه های شگفت آوری که در کسری از ثانیه اتفاق می افتد، بالا بردن وضوح عکس های گرفته شده و ایجاد افکت های خیره کننده، از دستاوردهای پردازش تصویر است.
همچنین در توسعه تکنولوژی پیشرفته gps (Global PositioningSystems) کمک زیادی داشته و تهیه نقشه های سه بعدی از جاده ها در تمام نقاط جهان، از کاربردهای دیگر آن است. با به وجود آمدن این علم، مسابقات ربات های فوتبالیست به صورت جدی دنبال شد.
این علم در پیشرفت علوم پایه فیزیک ، شیمی و مخصوصاً تحقیقات فیزیکی و مکانیکی، کمک فراوانی کرده است. به عنوان مثال وسیله ای برای حمل و نقل کالاها در مسیرهای صعب العبور ساخته شده است. قبل از ساخت آن، رفتار چهارپایان در حالت های مختلف توسط کامپیوتر تحلیل و عیناً به دستگاه آموزش داده شده است.در کل پردازش تصاویر به علت سرعت زیاد آن، در ساخت وسایل مکانیکی پر سرعت، کاربرد زیادی دارد. وسیله ای وجود دارد که قادر است ، توپی که با سرعت بسیار زیاد به سمت پائین می آید را مهار کند.
باستان شناسی
در علم باستان شناسی تنها مدارک باقی مانده از دوران باستان، دست نوشته ها، نقاشی ها و غارنگاری های قدیمی است. تهیه تصاویر از بناهای گذشته و بازسازی مجازی این بناهای تاریخی یکی از کاربردهای پردازش تصویر در این علم است. همچنین می توان نقاشی ها و غارنگاری ها را مورد پردازش دقیق قرار داد و شکل آنها را همان طور که در ابتدا بوده اند، شبیه سازی کرد. حتی می توان مکانهای باستانی را از زوایایی که تصاویر مستندی از آنها وجود ندارد، شبیه سازی کرد.
امروزه یکی از پروژه های پر سر و صدای بازسازی بناهای باستانی، بازسازی شهر روم باستان توسط دانشمندان ایتالیایی است. هم اکنون توریست ها با زدن عینک های مخصوص می توانند در خیابان های شهر روم باستان قدم بزنند.
تبلیغات
از مقایسه تبلیغات دهه ی 70 و 80 میلادی با تبلیغات امروزی می توان تأثیر تکنولوژی را در تبلیغات کاملاً درک کرد. تغییر شکل تبلیغات از اشکال مربع و زاویه دار به شکل های دایره ای، تغییر رنگ تبلیغات و هزاران تغییر دیگر. یکی از مهمترین فاکتورهای فروش و دلایل بالا رفتن یا پایین آمدن فروش، شکل و نحوه ی بسته بندی کالاست. پردازش تصویر می تواند به ما کمک کند تا قبل از تولید یک بسته بندی آن را شبیه سازی کنیم. با ادغام کردن علم الگوریتم ژنتیک با پردازش تصویر می توان برنامه ای را نوشت که به صورت اتوماتیک به ساختن بسته بندی های مختلف بپردازد و آنهایی که از نظر کاربران زیباتر و جالب تر به نظر خواهند آمد را به ما معرفی نماید.
سینما
اولین علمی که پردازش تصویر در آن مورد استفاده قرار گرفت، هنر و سینما بود. یکی از تکنولوژی های برتر دنیا motion capture است که در آن یک کاراکتر انیمیشنی قادر است حرکات دست انسان را تقلید کند. امروزه این سیستم جهت ساخت فیلم ها و بازی های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد.
در پردازش تصویر قابلیتی به نام هیستوگرام (Histogram) وجود دارد که با آن قادرند تصاویر را شفاف یا تیره تر کرده و یا هر تغییر مورد نیاز دیگری را روی تصاویر با توجه به منحنی ها و نمودارهای هیستوگرام بدهند.
در سینما برای اینکه تصویری شفاف به نظر آید، با استفاده از یک کره ی نقره ای رنگ، تصاویر اطراف دوربین را هم ثبت می کنند. بنابراین تصویر نسبت به محیط اطراف خود شفافیت غیر قابل تصوری پیدا می کند.
اقتصاد
در دنیای امروز تمام نوآوری ها، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییراتی در اقتصاد گروهی از کشورها و یا کل دنیا می شوند. پردازش تصویر هم، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد تأثیر گذار است. در تبلیغات، سیاست، فضانوردی، کشاورزی، شهرسازی، سینما، پزشکی و علوم نظامی می تواند تأثیر غیر مستقیمی در اقتصاد کشورها داشته باشد. همچنین از تأثیر مستقیم آن در اقتصاد، می توان به وجود شعبه های بانک بدون کارمند اشاره کرد. این شعبه ها قادرند به صورت خودکار سریال چک ها و قبوض پرداختی را بخوانند، نوع اسکناس ها را تشخیص دهند و تا حد زیادی از کارهای یک بانک عادی را انجام دهند.
روانشناسی
بحث تاثیر رنگ در روحیه انسان اهمیت بسیار زیادی دارد به طوری که در روانشناسی گرایشی به نام روانشناسی رنگ وجود دارد. در این علم در مورد رنگ ها و تأثیر هر یک بر روح و جسم انسان صحبت می شود. به عنوان مثال رنگ قرمز بیشتر تأثیر را در چشم انسان دارد. در حالی که رنگ سبز بیشترین تأثیر را در مغز انسان دارد.
همچنین رنگ آبی باعث ایجاد حس آرامش و اطمینان در انسان می شود. به همین دلیل در سخنرانی های اکثر سیاستمداران دنیا از پرده آبی رنگ در پشت سر آن ها استفاده می شود.
با پردازش تصویر می توان به راحتی تصاویر ثابت و متحرک را ویرایش کرد. به طور مثال رنگ آبی را برای ایجاد حس اطمینان یا رنگ سبز را برای حس زیبایی و قرمز را برای ایجاد هیجان در تصاویر پر رنگ تر کرد.

زمین شناسی
با پردازش تصویر می توان کانی های مختلف را از روی رنگ و اندازه آن ها شناسایی و دسته بندی کرد. همچنین در زمین شناسی برای پی بردن به مواد تشکیل دهنده کانی ها از روش پرتونگاری ((tomography استفاده می کنند و پردازش تصویر در این بخش می تواند سرعت و دقت این روش را بسیار بالا ببرد. کاربرد دیگر آن این است که دانشمندان با مقایسه کردن ارتفاع آب در سال های مختلف، در واقع روند تند شدن یا کند شدن کاهش آب در سطح زمین را مورد بررسی قرار می دهند.

فصل دوم
پردازش تصوير
يك سيستم از لحظه ورود به سيستم پردازش تصوير تا توليد تصوير خروجي، به ترتيب مراحل زير را طي مي كند:
مرحله اول (دريافت تصوير ورودي)
در اين مرحله تصوير از ورودي خوانده شده و وارد سيستم مي گردد. تصوير ورودي مي تواند بر روي ابزار ذخيره سازي بوده و يا از يك دوربين گرفته شود. به عنوان مثال در سيستم تشخيص اثر انگشت تصوير ورودي از طريق اسكنر اثر انگشت وارد سيستم مي شود.
مرحله دوم (پيش پردازش تصوير)
اهداف كلي اين مرحله را مي توان ارتقا تصوير و حذف مولفه هاي غير ضروري از تصوير دانست. به عنوان مثال خشكي پوست، جراحت و يا عدم تميزي پوست مواردي هستند كه قبل از پردازش تصوير انگشت بايد با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير به رفع آنها پرداخت.
مرحله سوم (پردازش تصوير)
هدف كلي در اين مرحله شناسايي ويژگي هايي از تصوير است كه بتوان از آنها براي كاربرد موردنظر خود استفاده كرد. شناسايي نقاط ويژه و انحناها از جمله ويژگي هايي هستند كه در سيستم تشخيص اثر انگشت مي توانند استخراج گردند.

مرحله چهارم (آنايلي تصوير)
در اين مرحله با استفاده از ويژگي هاي استخراج شده به آناليز تصوير مي پردازيم به عنوان مثال پس از شناسايي نقاط ويژه و انحناها در سيستم تشخيص اثر انگشت با آناليز كردن تصوير سعي مي كنيم شخص متناظر با اثر انگشت را پيدا كنيم. آناليز تصوير معمولاً از تكنيك هاي هوش مصنوعي همانند شبكه هاي عصبي، درخت هاي تصميم، كلاس بندي و ... استفاده مي كنند.
انواع پردازش تصوير
1- Point Process
پردازش نقطه اي (پيكسل به پيكسل) ارزش واقعي پيكسل ها را تغيير مي دهد.
2- Area Process
پردازش سطحي ارزش پايه و واقعي پيكسل و پيكسل هاي كنار آن پيكسل را تغيير مي دهد.
3- Geometric Process
پردازش هندسي مكان ها ترتيب پيكسل ها را تغيير مي دهد، تصوير پردازش شده به حالت كروي در خواهد آمد.
4- Frame Process
اين روش پردازش تصوير با مخلوط كردن دو يا چند تصوير با يكديگر تصوير جديدي به وجود مي آورد.
مقادير پيكسل ها
مقدار انرژي مغناطيسي كه يك تصوير رفومي به هنگام تصوير پردازي كسب مي كند، رقم هاي دوتايي (Digit binary) يا بيت ها (Bits) را تشكيل مي دهند كه از قوه صفر تا دو ارزش گذاري شده است. هر بيت، توان يك به قوه دو (يك بيت-2) مي باشد.
حداكثر تعداد روشنايي بستگي به تعداد بيت ها دارد. بنابراين هشت بيت يعني 256 شمار رقومي كه دامنه اي از صفر تا 255 دارد. به همين دليل است كه وقتي شما تصوير رستري از سنجنده خاصي مانند TM را وارد نرم افزاري مي كنيد تغييرات ميزان روشنايي را بين صفر تا 255 نشان مي دهد.


جدول 1: مقايسه انواع تصوير براساس تعداد بيت
نوع تصوير مقدار پيكسل دامنه تغييرات رنگ
8 بيت 256-28 0-255
16 بيت 65536-216 0-65535
24 بيت 16777216-224 0-16777215
دقت تصوير
دقت تصوير بستگي به عدد پيكسل ها دارد با يك تصوير دو بيتي، حداكثر دامنه روشنايي 22 يعني چهار مي باشد كه دامنه آن از صفر تا سه تغيير مي كند. در اين حالت تصوير دقت (تفكيك پذيري لازم) را ندارد. تصوير هشت بيتي حداكثر دامنه 265 دارد و تغييرات آن بين صفر تا 255 است كه دقت بالاتري دارد.
روش هاي پردازش تصاوير
بخش بندي سطح خاكستري (Gray-Level Slicing)
فرض كنيد مي خواهيم مساحت كل جنگل هاي استان را تعيين كنيم. با فرض اينكه عكس هوايي از استان را داشته باشيم مي توانيم از بخش بندي سطح خاكستري استفاده كنيم. بدين صورت كه با نمايان كردن سطوح خاكستري نشان دهند جنگل ها و پايين آوردن شدت سطوح خاكستري ديگر نقاط تصوير، مساحت جنگل ها را محاسبه كنيم. نمودار زير نحو نگاشت مقادير پيكسل هاي تصوير ورودي را نشان مي دهد.
شكل 1: نحوه نگاشت مقادير پيكسل هاي تصوير ورودي
همچنين از نمودار زير نيز براي نگاشت مقادير پيكسل هاي تصوير ورودي مي توان استفاده كرد.


شكل 2: نحوه نگاشت مقادير پيكسل هاي تصوير خروجي
شكل نمودار فوق نشان مي دهد كه تصوير خروجي توليد شده توسط اين نمودار يك تصوير باينري است.
عمليات مختلف بر روي تصوير
جمعدوتصویر
جمعدوتصویربدینمفهوماسکهدردوتصویر،شدتروشناییپیکسلهایمتناظردوتصویرراازباهمجمعکنیم . تصاویرزیرنتیجهاعمالعملگرجمعرانشانمیدهند:حاصل جمع دو تصوير تصوير دوم تصوير اول
شكل 3: نحوه پياده سازي عملگر جمع
شبهکدزیرنحوهپیادهسازیعملگرجمعرانشانمیدهد :
Procedure Add (image1, image2 : Byte[][])
Begin
result :Byte[][]
sub:integer
For i = 1 To Height Do
For j = 1 To Width Do
sub = image1[i, j] + image2[i, j]
result[i, j] = sub > 255 ? 255 : sub
End For
End For
Return result
End
یکیازرایجترینکاربردهایجمعدوتصویرازودنپشزمینهبهتصویراس . برایاینمنظورنیازبهدوتصویرپشزمینهوتصویرشیداریمکهتصویرشیبایددرمقابلپردهایبارنگثابگرتهشود. ازجمعکردندوتصویرمذکورتصویریباپشزمینهدلخواهبهدستمیآید.
تفریقدوتصویر
تفریقدوتصویرهماندازهبدینمفهوماسکهشدتروشناییپیکسلهایمتناظردوتصویرراازهمکمکنیم .فرضکنیدمیخواهیمتغییراتمغزافرادیرابررسیکنیمکهدچاربیماریآلزایمرهستند. برایاینمنظورمیتوانیمتصویریازیکمغزسالمرادرمراحلمختلفباتصویرمغزفردیکهدچاربیماریآلزایمراست،مقایسهکنیم . بااعمالعملگرفوقبررویدوتصویرمذکورنقاطیازمغزکهدرآننقاطمغردچارتغییرشدهاسمشخصمیشوند . تصویرزیرعکساسکنPETمغزنرمالوبیماررابههمراهحاصلتفریقآنهانشانمیدهد :
تصوير نويزدار تصوير نويز دار تصوير بدون نويز
شكل 4: نحوه پياده سازي عملگر تفريق
شبهکدزیرنحوهپیادهسازیعملگرتفریقرانشانمیدهد :
Procedure Subtract (image1, image2 : Byte[][])
result :Byte[][]
sub:integer
For i = 1 To Height Do
For j = 1 To Width Do
sub = image1[i, j] - image2[i, j]
result[i, j] = sub < 0 ? 0 : sub
End For
End For
Return result
End
مکملکردنتصویر
دریکتصویرسیاهوسفیدکهقطردوسطحشدتروشنایی 0 و 9 دارد،منظورازمکملکردنتصویر، 9 کردنپیکسلهایبامقدار 0 و 0 کردنپیکسلهایبامقدار 9 است . درتصویریکهاز L سطحروشنایی([0…[-1]) برای نمایششدتروشناییپیکسلهااستفادهمیکند،مکملیکپیکسلازرمولزیربهدستمیآید :
Pixel[ i , j ] = L -1 – Pixel[ i , j ]
بهشکلهایزیرتوجهکنید :


شكل 5: نحوه پياده سازي عملگر مكمل
شکلسمتچپیکتصویرماموگراماستوشکلسمتراستنیزمکملآنرانشانمیدهد . همانطورکهدرایندوشکلبهوضوحدیدهمیشود،تشخیصاجزایتصویرمکملشدهآسانترازتصویراصلیاست. درچنینمواردیکهاجزایاصلیتصویردریکتصویربامحدودهسیاهبزرگقرارگرفتهباشد،ازمکملتصویراستفادهمیکنیم.
شبهکدزیرنحوهمکملکردنتصویررانشانمیدهد :
Procedure Complelemt( input : Image )
Begin
For 1 To Height of image Do
For 1 To Width of image Do
Inout.pixels[ i , j ] = 255 - Inout.pixels[ i , j ]
End For
End For
End
فرضکنیممیخواهیمیکرباتتعقیبخطبااستفادهازدوربینایجادکنیم. همانطورکهمیدانیدیکیازقوانینرباتتعقیبخطمکملشدنرنگخطوپشزمینهدرمقاطعیازمسیراست . برایمرتفعکردناینشرطمسابقهمیتوانازعملگرمکملکردنتصویراستفادهکرد.
میانگینگیریازتصویر فرضکنیدچندتصویریکسانداریمکهبررویهرکدامازآنهانویزهایمختلفیوجودداردومیخواهیمکیفی اینتصاویرراارتقادهیم. درچنینمواردیمیتوانازمیانگنگیریازهمهتصاویراستفادهکنیم . بدینصورتکه مقادیرپیکسلهایمتناظردرهمهتصاویرراباهمجمعکردهوسپسبهتعدادکلتصاویرتقسیمکنیم. بدیهیاست کههرقدرتعدادتصاویربرایمیانگینگیریبیشترباشد،تصویرحاصلازمیانگینگیریآنهانیزبیشتربهواقعیت نزدیکخواهدبود. بهعنوانمثالمجموعهتصاویرزیر،تصویربدوننویز،تصاویرنویزداروحاصلمیانگین گیریاز تصاویرنویزرانشانمیدهد:

تصوير نويزدار تصوير نويزدار تصوير نويزدار تصوير نويزدار تصوير بدون نويز


ميانگين تصاوير فوق
شكل 6: نحوه پياده سازي عملگر ميانگين
شبهکدزیرنحوهپیادهسازیعملگرمیانگینرانشانمیدهد :
Procedure Average( bmp1 , bmp2 :Image)
Begin
Result:Image
For 1 To Height Do
For 1 To Height Do
Result.Pixels[ i , j] = ( bmp1.Pixels[ i , j ] + bmp2.Pixels[ i , j ] ) /2
End For
End For
End
هنگامتفریقمقادیرپیکسها،مقادیرمنفیرابهمقدارصفرتبدیلمیکنیم . همچنینیمیتوانیمهنگامتفرقاز قدرمطلقتفریقنیزاستفادهکنیم. بهعنوانیکمثالکاربردیازتفریقدوتصویرمیتوانبهشناساییحرکتدر سیستمهایدوربینمداربستهاشارهکرد. زمانیمیگوییمحرکرخدادهاستکهدربیندوریتممتوالیگرفته شدهازدوربیناختلافوجودداشتهباشد. وهمانطورکهدرابتدایادآورشدیم،برایمحاسبهاختلافبیندوتصویراز عملگرتفریقاستفادهمیکنیم. بنابراینباتفریقفریمفعلیوفریمقبلیگرفتهشدهازدوربینمیتوانیماختلاف موجوددردوتصویرراپیداکنیم. ازدیگرکاربردهایتفریقدوتصویرمیتوانبهحذفپشزمینهثابتازتصویر اشارهکرد.
ترميم تصوير (Image restoration)
در بيشتر تصاويري كه توسط ماهواره ها يا رادارها ثبت مي گردند، اختلالاتي در تصوير به وجود مي آيد كه به دليل خش مي باشد. دو اختلاف مهم در تصاوير چند باندي، نواري شدن (Banding) و خطوط از جا افتاده مي باشد.
نواري شدن (باندي شدن)
اشتباهي كه توسط سنجيده، در ثبت و انتقال داده ها روي مي دهد و يا تغيير پيكسل در بين رديف ها مي تواند باعث ايجاد چنين اشتباهي گردد.
خطوط از جا افتاده (خطا در تصوير)
اشتباهي كه در ثبت و انتقال داده ها روي مي دهد و در نتيجه، يك رديف پيكسل در عكس از بين مي رود.
هیستوگرامتصویر
هيستوگرام تصوير نموداري است كه توسط آن تعداد پيكسل هاي هر سطح روشنايي در تصوير ورودي مشخص مي شود. در هر تصوير رفوعي، مقادير پيكسل ها بيانگر خصوصيات آن تصوير (مانند ميزان روشنايي تصوير و وضوح آن) مي باشد. هيستوگرام تصوير در حقيقت بيان گرافيكي ميزان روشنايي تصوير مي باشد. مقادير روشنايي (براي مثال 0-255) در طول محور X بيان شده و ميزان فراواني هر مقدار در محور Y بيان مي گردد.


تصوير 7: تصوير دانه هاي برنج


شكل 8: نمودار هيستوگرام دانه هاي برنج
برایبهدستآوردنهیستوگرامتصویر،کافیاستباپیمایشکلپیکسلهایتصویر،تعدادپیکسلهایهرسطحروشناییرامحاسبهمیکنیم . هیستوگرامنرمالنیزازتقسیمکردنمقادیرهیستوگرامبهتعدادکلپیکسلهای تصویربهدسمیآید. نرمالسازیهیستوگرامموجبمیشودکهمقادیرهیستوگرامدربازه [0,1] قرارگیرند. شکل روبروتصویریرابههمراههیستوگرامنرمالآننشانمیدهد .تبديلات شدت روشنايي مبتني بر هيستوگرام تصوير در مواردي مانند بهبود تصوير، فشرده سازي، بخش بندي و توصيف تصوير كاربردهاي زيادي دارد.بالا بردن دقت عكس
يكي از كارهاي مهمي كه در پردازش تصوير انجام مي گردد، بالا بردن دقت عكس به منظور ديد و تغيير چشمي دقيق تر مي باشد. روش هاي بسياري براي نيل به اين هدف وجود دارد ولي مهمترين آنها، افزايش تباين (Contrast) تصوير و عمليات فيلتر كردن مي باشد.شكل 9: يك نمونه نمودار هيستوگرام
ارتقاي تصوير و عملگر كانولوشن
ارتقای تصویر در دو حوزه مکانی و فرکانسی انجام می پذیرد که در حوزه مکانی با استفاده از مقادیر پیکسل های همسایه و در حوزه فرکانسی توسط بسط فوریه تصویر دیجیتالی ، تصویر ارتقا می یابد. در این بخش ارتقای تصویر در حوزه مکانی را مورد بررسی قرار می دهیم. علاوه برای روش های ریاضی همانند ضرب کردن تصویر در عدد ثابت، لگاریتم گیری و اعمال مشابه دیگر که برای ارتقای می توان انجام داد، ارتقای تصویر در حوزه مکانی با استفاده از رابطه زیر انجام می گیرد :
s = convolution( r, w )
که در آن s تصویر ارتقا یافته ، r تصویر ورودی و convolution تایعی است که بر روی تصویر ورودی اعمال می شود. w نیز یک ماسک n * m است که باید بر روی همه پیکسل های تصویر اعمال می شود. شکل زیر تصویر یک نمونه از ماسک اعمالی بر روی تصویر ورودی در نقطه ( x , y ) را نشان می دهد.
در واقع ماسک را می توان پنجره ای در نظر گرفت که بر روی تک تک پیکسل های تصویر حرکت کرده و در هر نقطه با توجه به مقادیر ماسک، مقدار شدت روشنایی پیکسل مرکزی ( نقطه ( x , y ) در شکل ) در تصویر خروجی محاسبه می شود. البته مقادیری که در ماسک قرار می گیرند، ضرایبی می باشند که نشان
می دهند هر یک از پیکسل های همسایه تا چه حد در تعیین مقدار شدت روشنایی پیکسل مرکزی تاثیر گذارند.
شكل 10: ماسك اعمال شده بر روي پيكسل ها
تعدیلهیستوگرام
یکیدیگرازکاربردهایهیستوگرامدرافزایشکنتراستتصاویرباکنتراستپاییناست . زمانیکه
میگوییم کنتراستتصویریکماستاینبدانمعنااستکهاختلافبینکمترینوبیشتریشدتروشناییتصویرکماست . هم تعدیلسازیهیستوگرامموجبمیشودکهکنتراستتصویرورودیتاحدممکنافزایشیابد.بهعنوانمثالشکلزیر تصویریراقبلوبعدازتعدیلسازیهیستوگرامنشانمیدهد:


شكل 12: تصوير خروجي پس از تعديل هيستوگرامي شكل 11: تصوير ورودي و هيستوگرام آن
الگوریتمزیرروشتعدیلسازیهیستوگرامرانشانمیدهد:
1) هیستوگرامتصویررامحاسبهمیکنیم. فرضکنیدمقادیرهیستوگرامدرآرایه hist قرارگیرد.
2) بااستفادهازرمولزیرراوانیهیستوگرامرامحاسبهمیکنیم :
histCum[ i ] = histCum[ i-1 ] + hist[ i ]
3) ازفرمولزیراستفادهکردهوهیستوگرامتعدیلشدهرامحاسبهمیکنیم :
eqHist[i] = Truncate( [(L * histCum[i]) – N]/N )
4) درمرحلهنهاییمقادیرجدیدپیکسلهارابهصورتزیرمقداردهیمیکنیم :
Result[ i , j ] = eqHist[ input[ i , j ] ]
کهدراینفرمول L تعدادسطوحخاکستریو N تعدادکلپیکسلها، Result تصویرخروجیو input تصویرورودیرانشان میدهند.
تعديل سازي هيستوگرام در MATLAB با استفاده از تابع histeq و به شكل زير انجام مي پذيرد:
>I=Imread ('tlre.tif);
>J=histeq (I);
>flgure, Imshow(I), flgure, Imshow(J);
افزايش تباين از طريق امتداد اعداد (DN) پيكسل ها:
معمولاً دامنه مقادير پيكسل هاي تصاوير با هر بيتي (در اينجا مثل هشت بيت)، بين 0-255 نمي باشد. و مثلاً بين 48 تا 153 مي باشد. براي افزايش تباين، مقادير پيسكل ها را آنقدر امتداد مي دهيم تا 48 به جاي صفر و 153 به جاي 256 قرار گيرد. در نتيجه تباين و همچنين كيفيت عكس بالا مي رود. به اين عمل كشش خطي گويند.
مقادير پيكسل تصوير اصلي (در بالا) و تصوير كشيده شده (در پايين).

شكل 13: عمل كشش خطي
فیلترکردنتصویر
درکلپیکسلهایتصویررابهدوستهمیتوانتقسیمکرد1-پیکسلهایتیزو2-پیکسلهایآرام
پیکسلهایزیرناحیههایقرمزدراینتصویررادردستهپیکسلهایتیزقرارمیدهیم. پیکسلهاییازتصویرراکهاختلافشدتروشناییآنها ) مقدارپیکسل ( باپیکسلهایهمسایهخودزیادباشند،پیکسل هایتیزمینامیم. پیکسلهایتیزمعمویانشاندهندهلبههایاشیایموجوددرتصویرهستندیانشاندهندهنویزهاییکتصویرهستندودرحالکلیمیتوانگفکهجزئیاتتصویربااستفادهازپیکسلهایتیزاستخراجمیشوند.


شكل 14: پيكسل هاي تيز و آرام
بهعنوانمثال،تصاویریکههنگامشبتوسطموبایلیایکوبکمگرفتهمیشوند،داراینویزمعروففلفلنمکیهستند. تصویرزیرگویایاینمطلباست :


شكل 15: تصوير با نويز فلفل نمكي
درمقابلپیکسلهایتیز،پیکسلهایآرامتصویرقراردارند(ناحیههایآبیرنگدرمثالفوق)پیکسل هاییازتصویرکهاختلافشدتروشناییآنهاباپیکسلهایهمجوارخودکماست،پیکسل هایآرامتصویرمینامیم. حالباتوجهبهاینمطالببهشرحفیلترکردنتصویرمیپردازیم.
درحوزهمکانیفیلترهابهدستهتقسیممیشوند:
فیلترهایآرامکنندهبااعمالتغییردرشدتروشناییپیکسلهایتیزتصویرموجبتولیدتصاویرآرامتریمیشود. همچنیناینفیلترهاتاثیرچندانیبررویپیکسل هایآرامتصویرنمیگذارند. آرامشدنتصویربدینمعنیاستکهبخشیازجزئیاتتصویرازبینمیرود. بهعنوانمثالاعمالیکفیلترآرامکنندهبرروییکتصویرنویزدارموجبکاهششدتنویزهاخواهدشد. یکمثالکاربردیسادهازفیلترهایآرامکنندهرامیتوانحذفچینوچروکهاازتصاویرصورتبیانکرد .
سادهترینفیلترهایآرامکنندهتصویرفیلترهایمیانگینهستند. یکفیلترمیانگینm*nماسکیاستکهمقدارهریکازعناصرآنبرابرباعدد1 /(m.n)است . بهعبارتدیگرمقدارهرپیکسلدرتصویرخروجیبرابراستبامیانگینمقدارشدتروشناییپیکسلجاریوپیکسلهایهمسایهپیکسلجاری. برایآرامکردنتصویرفوقازیکفیلترمیانگین 3*3 استفادهکردهایم. هریکازعناصراینفیلتردارایمقداریبرابربا 1/9 هستند. سپسبااستفادهازکانولوشناینفیلتررابرویتصویربااعمالکردهوتصویرپایینراتولیدکردهایم. برخلاففیلترهایآرامکننده،فیلترهایتیزکنندهبااعمالتغییربررویپیکسلهایآرامتصویرموجباستخراججزئیاتبیشتریازتصویرمیشوند. دربرخیمواردمیبینیمکهتصویرداریحالتیبلورماننداست(جزئیاتنمایاننیستند).درچنینمواردیبرایحذفخاصیبلوری،ازفیلترهایتیزکنندهتصویراستفادهمیکنیم:

شكل 16: تصوير با اعمال فيلتر تيز كننده
درشکلفوقبرایافزایشجزئیاتتصویروبهدستآوردنتصویرواضحتر،فیلترتیزکنندهایرابررویتصویرسمتچپاعمالکردهوتصویرسمتراستراتولیدکردهایم.
اعمال فیلترتصویردر MATLAB
اعمالفیلتردرمحیطMATLAB بااستفادهازدستور imfilter انجاممیپذیرد. اینتابع،فیلترموردنظر رابررویتصویرمشخصشدهدردیگرپارامترتابعاعمالکردهونتیجهرابهصورتماتریسیبرمی گرداند.ايجاد فيلتر دلخواه
شايد هيچ نوع فيلتري نتواند ما را در رسيدن به هدف مورد نظر ياري كند، اين جاست كه بايد خود يك فيلتر طراحي كنيم تا به مقصود مورد نظر خود در يك تصوير برسيم، جدول زير براي طراحي و ايجاد يك فيلتر شما را ياري مي كند. اما براي استفاده از اين فيلتر بايد از دستوراتي ديگر استفاده نماييد.
طراحي فيلتر
براي استفاده از اين فيلتر بر روي يك تصوير بايد فرم و الگوريتم استفاده از اين فيلتر از پيش معرفي شود. براي مثال شما بايد تعيين كنيد كه الگوريتم مورد استفاده شما از اين فيلتر در تصوير به صورت شبكه هاي مربعي است يا دايره و يا نوع علياتي را كه مي خواهيد در تصوير انجام شود، چيست. اين تابع براي هدف هاي مختلف داراي فرم هاي مختلفي مي باشد. درادامه به انواع فرم هاي استفاده از اين فيلتر اشاره خواهد شد. در جدول زير تمامي فرم ها معرفي شده است.
جدول 2: انواع انبار
نوع توصيف عملكرد
Average فيلتر با روش ميانگين ماتريس با شبكه مربعي (محو كننده)
disk فيلتر با روش ميانگين ماتريس يا شبكه گرد (محو كننده)
Gaussian فيلتر پايين گذر گوسي
Laplacian فيلتر لاپلاس
Log فيلتر لاپلاس به روش حذف گوسي
motion فيلتر شوك دهنده (حركت دهنده)
Prewitt فيلتر تقويت لبه
Sobel فيلتر لبه افقي وعمودي
canny فيلتر تقويت لبه
unsharp فيلتر افزايش شدت نور

طراحي فيلتر ميانگين ماتريس مربعي
Fspecial (3verage,x)
شما براي فيلتر كردن يك تصوير نمي توانيد تما تصوير را يك جا فيلتر نماييد. براي فيلتر كردن يك تصوير بايد تصوير را به صورت شبكه هاي كوچكي تقسيم كنيد و هر شبكه را تك تك فيلتر نماييد تا عمليات فيلترينگ بر روي تمام تصوير انجام شود. به همين دليل شما براي يك فيلتر تنها كافي است يك شبكه ماتريسي مربعي در اندازه دلخواه (مقدار x) طراحي كرده و بعد با توابعي از اين شبكه فيلتر استفاده نماييد. اولين الگوريتم فيلتري كه مورد بررسي قرار مي گيرد فيلتر ميانگين است. اين فيلتر بايد blur يا محور شدن تصوير مي گردد. براي آشنايي با اين فيلترها تنها كافي است به مثال ها توجه نماييد. اما براي ذكر يك مثال نياز به دانستن توابع استفاده كننده از فيلترهاي طراحي شده است.
نكته: هر چه مقدار x در الگوريتم average بيشتر باشد، شبكه ماتريس فيلتر بزرگ تر و در نتيجه تصوير محوتر خواهد شد.
استفاده از يك فيلتر طراحي شده (همان دستور اعمال فيلتر مي باشد)
Imfilter (pic,filtername)
اين تابع براي استفاده از يك فيلتر در تصوير pic، مورد استفاده قرار مي گيرد، بعد طراحي فيلتر و ذخيره آن در يك متغير قرار دادن نام متغير به جاي filter name مي توان از فيلتر بر روي تصوير بهره برد.
طراحي فيلتر ميانگين با ماتريس گرد:
Faspecial(disk,x)
اين فيلتر كاملاً عملكرد فيلتر با الگوريتم average را دارا مي باشد و با محو كردن تصوير عمليات خود را بر روي تصاوير انجام مي دهد، تنها تفاوت در شكل ماتريس آن است، ماتريس شبكه اين فيلتر به شكل دايره اي عمل مي كند و مقدار x تعيين كننده مقدار شعاع اين دايره است.
نكته: هرچه مقدار x در الگوريتم disk بيشتر باشد، شبكه دايره اي ماتريس فيلتر بزرگ تر و در نتيجه تصوير محوتر خواهد شد.تصوير با اعمال فيلتر تصوير اصلي
شكل17: فيلتر disk
طراحي فيلتر پايين گذر گوسي
Fspecial (Gaussian,x,s)
اگر تابه حال در زمينه سيگنال هاي ويدئو در سيستم هاي تصويري تحقيق و پژوهش كرده باشيد، خواهيد دانست كه يك سيگنال ويدئو از فركانس هاي بين صفر تا پنج مگا هرتز تشكيل شده است. در اين محدوده، فركانس هاي پايين تر باعث ايجاد محتواي كلي و اسكلت بندي كلي يك تصوير مي شود. به همين صورت فركانس هاي بالاتر باعث ايجاد لبه ها و جزئيات و نقاط كوچك تر تصوير مي شود. پس اگر فركانس هاي بالا را در يك سيگنال ويدئو حذف نماييم تنها اسكلت بندي تصوير نمايان مي شود و تصوير تار به نظر مي رسد. اين فيلتر هم با همين روش مانند يك فيلتر عمل كرده و تنها فركانس هاي پايين تصوير را عبور مي دهد. در اين فيلتر از روش گوسي استفاده شده است.
مقدار x مانند قبل، تعيين كننده ميزان شبكه فيلتر است و s مقداري به نام زيگما بوده كه در حالت كلي ميزان فركانس فيلتر را تعيين مي كند.تصوير با اعمال فيلتر تصوير اصلي
شكل18: فيلتر گوسي
نكته: هرچه مقدار x در الگوريتم Gaussian بيشتر باشد، شبكه ماتريس فيلتر بزرگ تر مي شود و به همين طور هرچه مقدار s افزايش يابد فركانس فيلتر شده بيشتر مي شود مقدار پيش فرض s برابر با پنج دهم مي باشد.
طراحي فيلتر لاپلاس
Fspecial (laplacian, a)
توسط اين فيلتر يك قالب ازتصوير مورد نظر شما نمايش داده مي شود. اين فيلتر در اندازه ماتريسي 3×3 طراحي شده و مقدار اندازه غيرقابل تغيير است.
مقدار آلفا بين مقادير صفر تا يك قابل تغيير است و به صورت پيش فرض مقدار دو دهم را داراست.
تصوير با اعمال فيلتر تصوير اصلي
شكل19: فيلتر لاپلاس


طراحي فيلتر لاپلاس از روش حذف گوس
عملكرد اين فيلتر مانند فيلتر با الگوريتم laplactian مي باشد و يا اين تفاوت كه اين الگوريتم قابليت تعيين اندازه ماتريس شبكه (مقدار x) است و به صورت ماتريس دايره اي مي باشد و s تعيين كننده مقدار زيگما است كه به صورت پيش فرض مقدار نيم را دارا مي باشد. همچنين مقدار x در حالت پيش فرض برابر 5×5 مي باشد. در صورت استفاده از حالت پيش فرض، نبايد هر دو مقدار x و s قرار داده مي شود.
طراحي فيلتر حركت دهنده
Fspecial (motion,len,theta)
فرض كنيد شما با يك دوربين در حال عكس گرفتن هستيد. اگر در اين زمان دست شما به لرزش درآيد و يا دوربين حركت داشته باشد، تصوير به صورت كشيده شده در خواهد آمد. در الگوريتم فيلتر، همين عمليات را بر روي تصوير انجام مي دهد. مقدار Len تعيين كننده شدت حركت مي باش و مقدار theta همان زاويه حركت است. براي مثال مقدار 90 براي theta به منزله حركت تصوير و شوك دادن به بالا و پايين مي باشد و يا مقدار صفر براي theta به معني حركت تصوير به راست و چپ است.


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجمه مقاله تشخیص تومور مغز در MRI با الگوهای دوتایی موضعی و ...

دانلود مقاله انگلیسی تشخیص تومور مغز در تصاویر سه عدی MRI با لگوهای دوتایی
موضعی ... کلمات کلیدی: پردازش تصویر پزشکی، تشخیص تومور، الگوهای دوتایی
موضعی، هیستوگرام گرادیان ... این روش ها در کنار دقیق بودن، باید به سرعت اجرا شوند
.

پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام - زبان

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 42 قسمتی از پاورپوینت : —
مباحث: پردازش تصویر کاربردهای پردازش تصویر عملیات مختلف بر روی تصاویر ...

هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش ... - دانلود پروژه

موضوع پروژه: هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر ...
DOCلبه یابی از تصویر به روش سوبل در دلفی Delphi، پردازش تصویر; DOCلبه ...

قالب دانلود رایگان برای پردازش تصویر - تولید سنگ

دانلود مقاله : پردازش تصویر سونوگرافی در بدن برای مداخلات ,. - بیشتر بدانید ...
پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام - دانلود مقاله و تحقیق. - بیشتر ...

پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام - زبان

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 42 قسمتی از پاورپوینت : —
مباحث: پردازش تصویر کاربردهای پردازش تصویر عملیات مختلف بر روی تصاویر ...

طلا روش پردازش تصویری - ciros

در اين تحقيق، از روش هاي مختلف پردازش تصوير (تركيب باندي، تبديلات نسبت.
طلا روش پردازش تصویری,دانلود کتاب - پردازش تصویر و هیستوگرامدانلود کتاب -
پردازش تصویر و هیستوگرام - دانلود کتاب - دانلود کتاب. . انواع پردازش ... کشفیات
جدید طلا باکتری‌های پردازش کننده طلا اختراعات جدید,مقالات علمی,مطالب . اگر به کاهش
...

تصاویر پردازش تصویر - سنگزنی میلز، تجهیزات پردازش مس

پردازش تصویر روشی برای تبدیل یک تصویر به صورت دیجیتال و انجام برخی از ...
انجام میگیرد، و اینکه چگونه میتوان میزان روشنایی یک تصویر را به کمک
هیستوگرام ... بهبود تصاویر و بینایی ماشین است بهبود تصاویر در بر گیرنده روش
هایی چون ... دانلود رایگان مقاله و پاورپوینت پیرامون پردازش تصویر جهت استفاده
دانشجویان و ...

تشخیص تومور مغز در تصاویر سه عدی MRI با استفاده از الگوهای ...

پردازش تصویر پزشکی، تشخیص تومور، الگوهای دوتایی موضعی، هیستوگرام ...
مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید
. ... تومور به ترکیبی از عوامل مختلف از قبیل نوع تومور، محل تومور، اندازه تومور و
روش ...

PDF: پردازش تصویر به همراه پیاده سازی - lp45

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، آﺳﺘﺎﻧﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ q ...
image processing، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی داﻧﻠﻮد ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ روش ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام Image processing q.

پردازش تصویر Image Processing - انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ...

تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس تشخیص چهره با استفاده از
هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله) تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده ...

ترجمه مقاله تشخیص تومور مغز در MRI با الگوهای دوتایی موضعی و ...

دانلود مقاله انگلیسی تشخیص تومور مغز در تصاویر سه عدی MRI با لگوهای دوتایی
موضعی ... کلمات کلیدی: پردازش تصویر پزشکی، تشخیص تومور، الگوهای دوتایی
موضعی، هیستوگرام گرادیان ... این روش ها در کنار دقیق بودن، باید به سرعت اجرا شوند
.

پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه ... - علوم و فناوری نساجی

سال سوم، شماره ۱، شماره پیامی به پردازش تصویر برای بهینه سازی روشهای آستانه
گیری و تعیین قطر. نانوالیاف .... در این مقاله، از روش آستانه گیری محلی ... آستانه با
استفاده از بررسی چشمی هیستوگرام تصویر و تعیین مقدار منطقی را نتیجه میدهد.

هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش ... - دانلود پروژه

موضوع پروژه: هیستوگرام تصویر خاکستری در دلفی Delphi، پردازش تصویر ...
DOCلبه یابی از تصویر به روش سوبل در دلفی Delphi، پردازش تصویر; DOCلبه ...

روش پردازش با استفاده از آنتیموان - سنگ شکن

ترجمه مقالات درباره پردازش تصویر - ترجمه فا. در زیر لیست مقالات ترجمه شده با
موضوع پردازش ... روش ... دانلود رایگان کدهای متلب تشخیص و شناسایی چهره | متلب
سایت. بهینه سازی سبد ... نیاز به برقراری ارتباط با یکدیگر دارند، که روش‌های زیر
برای . ... آموزش کاربرد و پردازش هیستوگرام تصاویر دیجیتال در متلب – (رایگان).
دانلود ...

دانلود پایان نامه پیرامون پردازش تصویر و هیستوگرام - پروژه دات کام

13 دسامبر 2011 ... عنوان پایان نامه : پردازش تصویر و هیستوگرام قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح
... کلمات کلیدی : هیستوگرام، پردازش تصویر، پایان نامه رشته ICT ،روشهای پردازش
... دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

دانلود پایان نامه پیرامون پردازش تصویر و هیستوگرام - پروژه دات کام

13 دسامبر 2011 ... عنوان پایان نامه : پردازش تصویر و هیستوگرام قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح
... کلمات کلیدی : هیستوگرام، پردازش تصویر، پایان نامه رشته ICT ،روشهای پردازش
... دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

پروژه های پردازش تصویر

پروژه پردازش تصویر , , با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های
مختلف ... دانلود پایان نامه پیرامون پردازش تصویر و هیستوگرام - پروژه , ... پروژه ای
از رشته کامپیوتر و برق و الکترونیک درباره پردازش تصویر به روش هیستوگرام را
برای ...

دانلود رایگان پروژه درباره پردازش تصویر و هیستوگرام - PDF پی دی اف

20 فوریه 2018 ... پروژه ای از رشته کامپیوتر و برق و الکترونیک درباره پردازش تصویر به روش
هیستوگرام را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. در این پروژه ...

کاهش رنگ در نقشه چاپي فرش به کمک يادگيري تقويت شده

مقدمه; کاهش رنگ; خواندن خودکار نقشه فرش; روش پیشنهادی; مثال; بهبود الگوریتم ...
روش های مستقل از تصویر – پالت عمومی; روش های وابسته به تصویر – پالت ... با
استفاده از هیستوگرام تصویر; آستانه گذاری برای هر مولفه به صورت مجزا ... هدف این
مقاله خواندن خودکار نقشه فرش است; 2مرحله دارد: ... با استفاده از روش های پردازش
تصویر.

PDF: پردازش تصویر به همراه پیاده سازی - lp45

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، آﺳﺘﺎﻧﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ q ...
image processing، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی داﻧﻠﻮد ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ روش ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام Image processing q.

ترجمه مقاله تشخیص تومور مغز در MRI با الگوهای دوتایی موضعی و ...

دانلود مقاله انگلیسی تشخیص تومور مغز در تصاویر سه عدی MRI با لگوهای دوتایی
موضعی ... کلمات کلیدی: پردازش تصویر پزشکی، تشخیص تومور، الگوهای دوتایی
موضعی، هیستوگرام گرادیان ... این روش ها در کنار دقیق بودن، باید به سرعت اجرا شوند
.

(PDF) ارائه یک روش جدید کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی

PDF | این مقاله به بررسی روش های کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی می
... فیلترهای استاندارد پردازش تصویر از مشکلات زیادی برخوردارند مثلاً فیلتر ...
Download full-text PDF .... استفاده از هیستوگرام تصویر بدست می آید و ویژگی هاي.

ترجمه مقاله تشخیص تومور مغز در MRI با الگوهای دوتایی موضعی و ...

دانلود مقاله انگلیسی تشخیص تومور مغز در تصاویر سه عدی MRI با لگوهای دوتایی
موضعی ... کلمات کلیدی: پردازش تصویر پزشکی، تشخیص تومور، الگوهای دوتایی
موضعی، هیستوگرام گرادیان ... این روش ها در کنار دقیق بودن، باید به سرعت اجرا شوند
.

دانلود پايان نامه رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار پردازش تصوير به ...

دانلود پايان نامه رشته مهندسي تكنولوژي نرم افزار پردازش تصوير به روش هيستوگرام.
... دانلود مقاله برنامه نویسی شیء گرا NET لینک دانلود و خرید پایین ...

پروژه های پردازش تصویر

پروژه پردازش تصویر , , با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های
مختلف ... دانلود پایان نامه پیرامون پردازش تصویر و هیستوگرام - پروژه , ... پروژه ای
از رشته کامپیوتر و برق و الکترونیک درباره پردازش تصویر به روش هیستوگرام را
برای ...

PDF: پردازش تصویر به روش هیستوگرام Image processing

1 روز پیش ... image processing، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ روش ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام Image processing
q. ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼک، داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻮﮔﺮام، ﭘﺮوزه ...

چه تالک ماشین پردازش به نام - تجهیزات آسیاب

پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام , ، بینایی ماشین , در پردازش تصویر
قابلیتی به ... دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام , جدید تالک داون به نام , جلیلی به نام چه
.

پردازش تصویر Image Processing - انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ...

تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس تشخیص چهره با استفاده از
هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله) تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده ...

روش های پردازش هماتیت - فروش تجهیزات شن و ماسه سنگ شکن

عنوان : (پردازش داده های سنجنده آستر به روش نقشه برداری زاویه طیفی و تلفیق آن با
اطلاعات زمین شناسی و ... دانلود ترجمه مقاله پردازش دیتابیس و مقایسه بین روش های ...
دانلود ... پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام - پروژه پردازش تصویر به روش .

مقاله فارسی . دانلود مقاله پردازش تصوير به روش هيستوگرام

در اين پايان نامه سعي شده است كاربردهاي مختلف پردازش تصوير كه از جمله كاربرد در
صنعت، هواشناسي، شهرسازي، كشاورزي، علوم نظامي و امنيتي، نجوم، فضانوردي، ...

پاورپوینت با موضوع پردازش تصویر به روش هیستوگرام - مارج پروژه

16 مه 2018 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 42 اسلاید قسمتی از متن ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله پردازش تصوير به روش هيستوگرام

در اين پايان نامه سعي شده است كاربردهاي مختلف پردازش تصوير كه از جمله كاربرد در
صنعت، هواشناسي، شهرسازي، كشاورزي، علوم نظامي و امنيتي، نجوم، فضانوردي، ...

پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه ... - علوم و فناوری نساجی

سال سوم، شماره ۱، شماره پیامی به پردازش تصویر برای بهینه سازی روشهای آستانه
گیری و تعیین قطر. نانوالیاف .... در این مقاله، از روش آستانه گیری محلی ... آستانه با
استفاده از بررسی چشمی هیستوگرام تصویر و تعیین مقدار منطقی را نتیجه میدهد.

کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی ... - مقالات دانشگاهی

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها ) ...
های پردازش تصویر از جمله : تکنیک های تطابق هیستوگرام، الگوریتم های تشخیص
لبه ... آستانه اتسو و روش خوشه بندی میانه k برای تشخیص خودکار و طبقه بندی
بیماری های ... بانک مقالات و همایشهای دانشگاه فردوسی مشهد · سایت خبری مرکز دانلود
دانشگاه ...

شمارش اشیا در تصویر پروژه پردازش تصویر - دانلود رایگان

با استفاده از پردازش تصویر، شمارش و اندازه‌گیری اشیا، دسته‌بندی اشیا، ...
تشخیص تومور مغزی با روش هیستوگرام در تصویر و با استفاده از ... ایمان پروژه
پردازش ...

دانلود مقاله کامل درباره پروژه تصویر به روش هیستوگرام بهمراه فایل اصلی

12 دسامبر 2015 ... پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام (Image processing). چكيده: در اين تحقیق
سعي شده است ها كاربرد ي مختلف پردازش تصوير كه از جمله كاربرد ...

تحقیق پردازش تصویر در هوش مصنوعی - پروپایان‌نامه

24 مه 2018 ... دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر پردازش تصویر و ماشین بینایی کلیات تکنولوژی
... پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام (Image processing).

مقاله 2016 در مورد روش های استخراج ویژگی در بازیابی تصویر بر اساس ...

خانه مقاله های پردازش تصویر مقاله ۲۰۱۶ در مورد روش های استخراج ویژگی در بازیابی ...
متن کامل ترجمه پس از اتمام خرید، علاوه بر امکان دانلود در بازگشت به سایت، همچنین
به ... این مقاله مروری اجمالی بر روش‌های استخراج ویژگی رنگ مانند هیستوگرام رنگی، ...

کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی ... - مقالات دانشگاهی

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها ) ...
های پردازش تصویر از جمله : تکنیک های تطابق هیستوگرام، الگوریتم های تشخیص
لبه ... آستانه اتسو و روش خوشه بندی میانه k برای تشخیص خودکار و طبقه بندی
بیماری های ... بانک مقالات و همایشهای دانشگاه فردوسی مشهد · سایت خبری مرکز دانلود
دانشگاه ...

کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی ... - مقالات دانشگاهی

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها ) ...
های پردازش تصویر از جمله : تکنیک های تطابق هیستوگرام، الگوریتم های تشخیص
لبه ... آستانه اتسو و روش خوشه بندی میانه k برای تشخیص خودکار و طبقه بندی
بیماری های ... بانک مقالات و همایشهای دانشگاه فردوسی مشهد · سایت خبری مرکز دانلود
دانشگاه ...

طلا روش پردازش تصویری - ciros

در اين تحقيق، از روش هاي مختلف پردازش تصوير (تركيب باندي، تبديلات نسبت.
طلا روش پردازش تصویری,دانلود کتاب - پردازش تصویر و هیستوگرامدانلود کتاب -
پردازش تصویر و هیستوگرام - دانلود کتاب - دانلود کتاب. . انواع پردازش ... کشفیات
جدید طلا باکتری‌های پردازش کننده طلا اختراعات جدید,مقالات علمی,مطالب . اگر به کاهش
...

پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام (Image processing) | original

6 فوریه 2018 ... دانلود پروژه و تحقیق آماده و کامل درباره پردازش تصویر به روش هیستوگرام (Image
processing) بصورت فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات پنجاه ...

پروژه پردازش تصویر با روش هیستوگرام | فروشگاه اقاقی

29 سپتامبر 2016 ... پروژه پردازش تصویر با روش هیستوگرام. این فایل حاوی پروژه (مقاله، پایان نامه) با
موضوغ پردازش تصویر با روش هیستوگرام در قالب برنامه ورد word ...

مقاله 2016 در مورد روش های استخراج ویژگی در بازیابی تصویر بر اساس ...

خانه مقاله های پردازش تصویر مقاله ۲۰۱۶ در مورد روش های استخراج ویژگی در بازیابی ...
متن کامل ترجمه پس از اتمام خرید، علاوه بر امکان دانلود در بازگشت به سایت، همچنین
به ... این مقاله مروری اجمالی بر روش‌های استخراج ویژگی رنگ مانند هیستوگرام رنگی، ...

دانلود پایان نامه : پردازش تصویر به وسیله هیستوگرامدانلود مقاله ...

مهندس رشیدی. نام نگارنده پایان نامه در سایت درج نمی شود ولی در فایلی که پس از خرید
در اختیار شما گذاشته می شود نام نوسنده موجود است (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود ...

نمودار پردازش تصویر گرانیت

دانلود کتاب آموزش پردازش تصویر در نرم افزار Matlab به زبان ... کتاب آموزش پردازش
... پروژه پردازش تصویر به روش هیستوگرام (Image processing). دانلود پروژه و ...

دانلود مقاله : تشخیص اشتعال مبتنی بر پردازش تصویر با استفاده از ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 46390 - ترجمه شده - موضوع : منطق فازی - 10 صفحه - سال
انتشار : 2014 ... تشخیص اشتعال مبتنی بر پردازش تصویر در حال حاضر یک روش
بدیع با پتانسیل ... بسیاری از روش‌های قاعده-محور از هیستوگرام هموار شده گاوسی
برای ...

دانلود مقالات ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ...

ليست مقالات ششمين کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در ... مدل به
هيستوگرام هدف گشته و براساس آن مكان هدف را تخمين مي زند روش ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله پردازش تصوير به روش هيستوگرام

در اين پايان نامه سعي شده است كاربردهاي مختلف پردازش تصوير كه از جمله كاربرد در
صنعت، هواشناسي، شهرسازي، كشاورزي، علوم نظامي و امنيتي، نجوم، فضانوردي، ...

(PDF) ارائه یک روش جدید کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی

PDF | این مقاله به بررسی روش های کاهش نویز در تصاویر با استفاده از منطق فازی می
... فیلترهای استاندارد پردازش تصویر از مشکلات زیادی برخوردارند مثلاً فیلتر ...
Download full-text PDF .... استفاده از هیستوگرام تصویر بدست می آید و ویژگی هاي.

خرید و دانلود مقاله ترجمه شده درباره پردازش تصویر پزشکی

دانلود ترجمه مقاله Detection of Brain Tumor in 3D MRI Images using Local ... در این
مقاله یک روش خودکار برای تشخیص تومور مغز در تصاویر سه بعدی پیشنهاد شده است.
در اولین گام، تصحیح میدان تأثیر و برازش هیستوگرام در پردازش تصاویر به کار ...

خرید و دانلود مقاله ترجمه شده درباره پردازش تصویر پزشکی

دانلود ترجمه مقاله Detection of Brain Tumor in 3D MRI Images using Local ... در این
مقاله یک روش خودکار برای تشخیص تومور مغز در تصاویر سه بعدی پیشنهاد شده است.
در اولین گام، تصحیح میدان تأثیر و برازش هیستوگرام در پردازش تصاویر به کار ...

فایل فلش گیرنده مکسریدر MAXEEDER MX-1 F25L32QA

پاورپوینت اکسیورزیس

فایل صوتی مدیتیشن دو قلب

کارت ویزیت پوشاک زنانه

دانلود پروژه كارآموزي برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهواز

دانلود مقاله مروری بر مزايای کشاورزی ارگانيک

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 100 ص

دانلود تحقیق آماده با موضوع: برنامه کاربردی برش موادخام و حل مشکل یک شرکت سازنده-10صفحه ورد

مقاله کامل در مورد علم مثلثات

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی 100 ص