دانلود رایگان


دانلودمقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلودمقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی
به عنوان استاندارهای ملی حسابداری
چکیده
طی سالهای اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، در خصوص پروژه همگرایی استانداردهای خود به توافق رسیده اند. بدون تردید، جهانی سازی استانداردهای حسابداری پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی در پی خواهد داشت. اگرچه پژوهش های پیشین، پیامدهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داده اند، اما کمتر مقاله ای در مورد مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی به عنوان استانداردهای ملی و پیامدهای آن ارائه شده است. در این مقاله جزئیات کاملتری از مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه خواهد شد.
واژه های کلیدی: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ، استانداردهای ملی حسابداری ، جهانی سازی استانداردهای گزارشگری مالی.*عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
** مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر
***دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
مقدمه
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش های خصوصی و دولتی است.صاحبان سرمایه، اعتبار دهدگان، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش، و نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران، و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیاز دارند. سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که اولاً درباره آن اطلاعات کافی(شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیاً به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتبار دهندگان نیز بدون اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد مالی یک واحد نمی توانند منابع مالی خود را در اختیار آن قرار دهند. دولت هم در تصمیم گیری های مالی مختلف در سطح اقتصاد خرد و کلان به اطلاعات مالی نیاز دارد. همه این تصمیمات، سرنوشت اداره منابع کمیاب اقتصادی کشور را رقم می زند و بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه و مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل مقایسه نباشد، منابع اقتصادی تلف می شود و اقتصاد کشور آسیب می بیند.
اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و الزاماً باید از کیفیت مطلوبی بر خوردار باشد.
صورتهای مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری)
برای حسابداران، گستره تدوین استانداردها چالشی بزرگ به حساب می آید. بسیاری از جنبه های تولید و ارائه اطلاعات شرکتها تابع مقررات شده است و بسیاری از این مقررات هم به وسیله نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری تنظیم می شود. گذشته از این، در هر لحظه از زمان با تدوین و ارائه استانداردهای حسابداری گستره این مقررات افزایش می یابد.(اسکات،1388،190)
فرآیند تدوین استانداردها باید مبتنی بر تئوری پذیرفته شده حسابداری باشد. درک عمیق از تئوری حسابداری می تواند نقش ارزنده ای در چگونگی ایجاد و توسعه روشها در ساختار حسابداری مالی، بهبود فرآیند تدوین استانداردهای جدید، و یکپارچه کردن استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی ایفا کند.(شباهنگ،الف،1387)
عوامل تاثیر گذار بر تدوین استانداردها
نهاد تدوین کننده استانداردها همواره باید استانداردهایی وضع نماید که بین خواسته های گروههای مختلف ذینفع نوعی تعادل و توازن بر قرار سازد. در ادامه، به چند نمونه از عوامل تاثیر گذار اشاره می شود.
سودمندی در تصمیم گیری
برای اینکه یک استاندارد، از دیدگاه تصمیم گیری، سودمند واقع شود باید به اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی و معیار سنجش تحقیقات تجربی انجام شده در بازار سرمایه توجه شود. (Ball,2006,26)

گروههای ذینفع
دو گروه مهم دیگر که در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری نقش بیشتری می آفرینند، سرمایه گذاران و مدیران شرکتها می باشند.
نیروهای بازار
تدوین کنندگان استانداردها باید به نیروهایی که در بازار ایجاد انگیزه می کنند توجه، و از آنان بهره برداری نمایند و تا آنجا که امکان دارد تلاش کنند نیاز به ((استاندارد)) را کاهش دهند.
همچنین تدوین کنندگان استانداردها باید به جنبه آگاهی دهندگی قیمتها در بازار توجه کنند و قیمت بازار را محملی برای ارائه اطلاعات به حساب آورند.
عوامل اقتصادی
استانداردهاي حسابداري علاوه بر آنكه چگونگي حسابداري معاملات و رويدادهاي مختلف را تعيين مي كنند، پیامدهای اقتصادي نيز در بر دارند. استانداردهاي حسابداري بايد به نحوي تدوين شوند كه هدفهاي گزارشگري مالي را تامين كنند. (Beuselinck,2009,8)
عوامل سیاسی
علاوه بر وجود تضاد یا تعارض بین منافع سرمایه گذاران و مدیران، گروههای ذینفع دیگری هم وارد صحنه خواهند شد که نماینده سطوح مختلف بخشهای اقتصادی، شیوه عمل سازمانهای مختلف و فرهنگ های گوناگون هستند، که در این زمینه می توان به قدرتهای سیاسی که توان تدوین مقررات را دارند، اشاره کرد.(اسکات،1388،257)
عامل فرهنگ
اگر عوامل فرهنگی – اجتماعی به توسعه سیستمهای حسابداری ارتباط داشته باشد که دارد، و اگر چنین ارزشهایی به سیستم فرهنگی – اجتماعی یک ملت نفوذ کند، در این صورت می توان ادعا کرد که یک رابطه نزدیکی بین زمینه های فرهنگی و الگوهای سیستم حسابداری در سطح بین الملل وجود دارد.
هدفهاي گزارشگري مالي
کمیته تروبلاد(Trueblood) هدفهای گزارشگری مالی را به قرار زیر صورت بندی نموده است:(ولک،1387،253)
به شرح زیر بیان می شود:
1. ارائه اطلاعاتي كه مبناي تصميمات اقتصادي قرار گيرد.
2. تامين نيازهاي آن دسته از استفاده كنندگان كه اختيار، توانايي يا منابع محدودي دارند و به همين دليل نمي توانند به راحتي اطلاعات مالي را به دست آورند و به صورتهاي مالي به عنوان يگانه منبع اطلاعات درباره فعاليتهاي شركت، اتكا مي كنند.
3. ارائه اطلاعاتي سودمند به سرمايه گذاران تا آنها بتوانند جريانهاي نقدي آينده را پيش بيني، مقايسه و ارزيابي كنند.
4. ارائه اطلاعاتي مفید به استفاده كنندگان براي پيش بيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سودآوري شركت.
5. ارائه اطلاعاتي مفيد براي قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه از منابع شركت در جهت دستيابي به هدف اصلي شركت.
6. ارائه اطلاعات عيني و ذهني درباره مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها كه براي پيش بيني،
مقايسه و قضاوت درباره قدرت سودآوري شركت مفيد باشد.
7. ارائه وضعيت مالي به گونه اي كه براي پيش بيني، مقايسه و ارزيابي بنیه سودآوري شركت مفيد باشد. اين گزارش بايد در مورد مبادلات شركت و ساير رويدادها كه بخشي از چرخه هاي ناقص ايجاد درآمد هستند، اطلاعاتي را ارائه كند
8. ارائه یک صورت مالی از سود هر دوره که برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری سودمند باشد. این صورت باید نتیجه چرخه های سودآوری تکمیل شده و فعالیتهای واحد تجاری را که منجر به پیشرفت قابل شناسایی در جهت تکمیل چرخه های تکمیل نشده می شوند، گزارش کند..
9. تهیه صورتی از فعالیتهای مالی که برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سودآوری واحد تجاری سودمند باشد. این صورت مالی عمدتاً جنبه های عینی مبادلات واحد تجاری را که پیامدهای نقدی مهمی دارند یا انتظار می رود داشته باشند ، گزارش می کند.
10. یکی از اهداف صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای فرآیند پیش بینی است.
11. یکی از اهداف صورتهای مالی در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی، فراهم کردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت منابع در جهت دستیابی به اهداف سازمان است.
12. یکی از اهداف صورتهای مالی، گزارش آن دسته از فعالیتهای واحد تجاری است که بر جامعه اثر دارند و قابل تعیین، توصیف و اندازه گیری و برای ایفای نقش واحد تجاری در محیط اجتماعی حائز اهمیت است.
مدلهای عمده حسابداری در سطح بین الملل
کشورها می توانند بر اساس تشابهات حسابداری گروه بندی شوند. به هر حال، به منظور تعمیم گروه بندی در سطحی گسترده تر، تنها پنج مدل حسابداری عمده بشرح زیر شناسایی شده که به اختصار معرفی می شود:
مدل انگلیسی – آمریکایی(آنگلوساکسون)
آمریکا، انگلستان و هلند، پیش آهنگ این گروه هستند. از مشخصات این مدل، می توان به موارد زیر اشاره کرد1:
• حسابداری در این کشورها در راستای رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان جهت گیری شده است.
• این کشورها، بازارهای سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارند.
• سطح آموزش در آنها بسیار بالاست و استفاده کنندگان اطلاعات مالی از خبرگی و مهارت بالایی برخوردارند.
مدل کنتیننتال
کشورهای اصلی این گروه، کشورهای قاره اروپا و ژاپن هستند. واحدهای تجاری در این کشورها، رابطه نزدیکی با بانکها، که تامین کننده نیازهای سرمایه ای آنها به شمار می روند. حسابداری مالی، جهت گیری قانونی داشته و شیوه عمل حسابداری گرایش به محافظه کاری زیاد دارد. در این کشورها، حسابداری معمولاً طوری طراحی می شود که الزامات وضع شده بوسیله دولت(نظیر محاسبه مالیات) را برآورده سازد یا نشانه مطابقت عملکرد تجاری در سطوح خرد، با برنامه اقتصادی کلان دولت باشد. کشورهای فرانسوی زبان آفریقا، نیز کم و بیش این مدل را دنبال می کنند.
مدل آمریکای جنوبی
این مدل، بیشتر کشورهای آمریکا جنوبی را در بر می گیرد. این کشورها به استثناء برزیل که پرتغالی زبان است، اسپانیایی زبان هستند. آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز می کند استفاده مستمر از تعدیلات تورمی در حسابداری است. به طور کلی در این مدل، جهت گیری حسابداری به سوی نیازهای برنامه ریزان دولتی است و یکنواختی بر واحدهای تجاری تحمیل می گردد.
مدل اقتصاد ترکیبی
فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی دهه 1980 میلادی سبب آن شد که در اروپای شرقی و شوروی سابق، یک مدل حسابداری خاص ایجاد شود. این مدل، از یک سو در صدد پاسخگویی به بقایای برنامه ریزی و کنترل اقتصادی بسیار متمرکز(مربوط به سیستم سیاسی سابق)و از سوی دیگر، به دنبال پاسخگویی به فعالیتهای موسسات دارای گرایش اقتصاد آزاد است. در کشورهای استفاده کننده از این مدل، موسسات معمولاً در قالب سیستم های حسابداری دوگانه عمل می کنند.
مدل استانداردهای بین المللی
مدل استانداردهای بین المللی را می توان یک مدل نوظهور و متمایز از چهار مدل قبل دانست که ریشه های آن در تلاش برای هماهنگی حسابداری مالی در سطوح بین المللی(خصوصاً برای شرکتهای چند ملیتی و مشارکت کندگان در بازارهای مالی جهان) نهفته است. انتظار می رود با جهانی شدن بازارهای سرمایه، حرکت در جهت گسترش استانداردهای بین المللی تسریع شده و مدلهای مختلف به سمت همگرایی بیشتر حرکت کند.
از آنجایی که بیشتر پیشرفتهای صنعتی در گروه کشورهای آنگلوساکسون و کنتیننتال می باشد، لذا بیشترین رشد و توسعه حسابداری در این کشورها می باشد.(کرمی و تاجیک،.1386،73)
فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل
کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری، یعنی نهاد اصلی تشکیل دهنده هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری با موافقت سازمانهای حسابداری استرالیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، آلمان، مکزیک، هلند، بریتانیا، ایرلند و ایالات متحده در سال 1973 تشکیل شد.
در سال 2001، کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری تجدید سازمان گردید و دارای ساختار
مشابه ساختار هیئت استانداردهای حسابداری مالی(در ایالات متحده) شد.
تشکیل کمیته تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بخشی از پدیده جهانی شدن فعالیتهای اقتصادی است که در سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم. به ویژه، این پدیده جهانی شدن
بازارهای اوراق بهادار و بسیاری از شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در این بازارها(در دو یا چند کشور) را در بر می گیرد. در نتیجه، تهیه کنندگان گزارشهای سالانه شرکتهای بزرگ و چند ملیتی در می یابند که باید این گزارشها را طبق موازین حاکم بر بازارهای اوراق بهادار چندین کشور تهیه کرد.(اسکات،1388،280،270،269)
هدف های کمیته تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی عبارتند از:
• برای تامین منافع عموم، ارائه یک مجموعه منحصر به فرد استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا ، قابل درک و قابل اعمال در سطح جهان برای نیروهای فعال در بازارهای جهانی،
• افزایش یا تقویت کاربرد این استانداردها، و
• ارائه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و ارائه بهترین راه حل ها.
مزایا و معایب به کارگیری استانداردها حسابداری بین المللی
با توجه به مطالب ارائه شده و ارزیابی نتایج یافته های محققان در مورد مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، می توان اهم مزایا و معایب استانداردهای حسابداری بین المللی را به شرح ذیل بر شمرد:
مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
مزایای گوناگونی برای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ملی مطرح شده است که می توان اهم مزایای آن را به قرار زیر دانست:
افزایش قابلیت مقایسه
تردیدی نیست كه یكی از مهمترین اهداف یكسان سازی جهانی استانداردهای گزارشگری مالی افزایش قابلیت مقایسه ی صورتهای مالی است. از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد كه داشتن مجموعه ی واحدی از استانداردهای با كیفیت بالا به نفع سرمایه گذاران است و منجر به كاهش هزینه های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می گردد. در یك بازار سرمایه یكپارچه، منطق وجود مجموعه ی واحدی از استانداردها آشكار است، زیرا این مجموعه ی واحد، مقایسه پذیری و درك گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و به کارگیری سرمایه در فراسوی مرزهای سیاسی را كارآتر می سازد. گزارشگری مالی از طریق اینترنت در حال رایج شدن است و سرمایه گذاران همه كشورها، صرف نظر از كشورهای محل اقامت به اطلاعات مالی شركت ها دسترسی دارند. در غیاب استانداردهای یكنواخت، برای مقایسه ی صورت های مالی تهیه شده در كشورهای مختلف به شناخت متقابل یا تطبیق نیاز است. شناخت متقابل مستلزم آن است كه استفاده کننده ی صور تهای مالی با دو مجموعه ی متفاوت از استانداردها آشنا باشد.(فروغی،1388،98)
آچلیتنر (2005) معتقد است كه شناخت متقابل تنها در میان كشورهایی كه زیربنای اصول حسابداری مشابهی دارند، ممكن است.. در صورت استفاده از استانداردهای یكنواخت گزارشگری مالی، به سادگی می توان وضعیت مالی شركتهای سراسر دنیا را با یكدیگر مقایسه کرد و از پیچیدگی ها و هزینه های تطبیق دو روش فوق پرهیز کرد.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش افزوده – گردو فایل

21 ژوئن 2017 ... مزایا و معایب گزارشگری ارزش افزوده ... پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل
ویرایش بوده و به راحتی می توان ... دانلود پاورپوینت بررسی گزارشگری مالی نوین در
بخش عمومی … ... ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : پاورپوینت بررسی گزارشگری ارزش
افزوده. ... مالیات بر ارزش افزوده در ایران تطبیقی بین المللی دانلود .

بررسی مزایا و معایب XBRL-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری ...

بررسی علل امتناع شرکتهای بورس از بکارگیری زبان گزارشگری مالی XBRL ... (
براساس استانداردهای حسابداری ملی و یا نسخه ملی شده استانداردهای بین‌المللی) است.

دانلود مقاله فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و مقایسه استاندارد ...

وجود اصول و ضوابط هماهنگ در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی موجب خواهد شد تا مقایسه
پذیری ... سالی که در آن کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری پا به عرصه وجود
گذاشت. ..... فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی.
18 جولای 2011 ... در مقاله حاضر ارائه تصویری تفضیلی تر از مزایا و معایب به .

گزارشگری مالی اینترنتی : آرين تدوين

20 ژوئن 2012 ... گزارشگری مالی اینترنتی با استفاده از وب سایت شرکتها به منظور انتشار اطلاعات
مربوط به عملکرد مالی دلالت دارد. ... که در ادامه ی ای مقاله به بررسی های توصیفی و
پارامتریک خواهیم پرداخت. ... کمیته ی استانداردهای بین المللی حسابداری از تهیه ی
آیین رفتار حرفه ای برای .... مزایا و معایب گزارشگری مالی اینترنتی:.

تحقیق ایل – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

5-2-2 ضریب واکنش سود بازده غیر منتظره بورس اوراق بهادار شناسایی شده به وسیله
بال و ... دانلود مقاله فارسی بررسی مزایا و معایب XBRL-دانلود پایان نامه ارشد رشته
حسابداری ... در بورس تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر قسمتی
از متن پایان نامه : . 2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی XBRL در سازمان ادامه مطلب…

پایان نامه بررسی علل امتناع شرکت های پذیرفته شده ... - دانلود پایان نامه

با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی
... و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید .
... استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی و به ویژه بازار سرمایه ، موجب بالا بردن
..... زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای, مقاله در ...

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی) IFRS) |37559| گیگ

14 نوامبر 2017 ... دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به
عنوان استاندارهای ملی حسابداری چکیده طی سالهای اخیر، هیئت ...

تحقیق زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL و اجزا و گزارشگری و ...

ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد. ... ۴-۴-
۲طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی XBRL ۲۰ ... ۱۲-۲ مزایا و معایب XBRL ۵۱ .... ای
جهت نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد ، بر این
اساس ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

اگرچه پژوهش های پیشین این به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را
مورد بررسی قرار داده اند، اما کمتر مقاله ای در مورد مزایا و معایب به کارگیری ...

تاریخچه،خواص،مزایا و معایب زئولیت |3898| بُت

7 ژوئن 2018 ... دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی ... هیئت استانداردهای
بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، در ...

گزارشگری مالی اینترنتی : آرين تدوين

20 ژوئن 2012 ... گزارشگری مالی اینترنتی با استفاده از وب سایت شرکتها به منظور انتشار اطلاعات
مربوط به عملکرد مالی دلالت دارد. ... که در ادامه ی ای مقاله به بررسی های توصیفی و
پارامتریک خواهیم پرداخت. ... کمیته ی استانداردهای بین المللی حسابداری از تهیه ی
آیین رفتار حرفه ای برای .... مزایا و معایب گزارشگری مالی اینترنتی:.

بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ...

هدف این مقاله، بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
به عنوان ... نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این ...

مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی ...

18 دسامبر 2017 ... دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی ...
استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی ...

فایل word بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی ...

5 آوريل 2018 ... فایل word بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به
عنوان استانداردهای حسابداری ایران دارای 19 صفحه می باشد و دارای ...

استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای |616| چرا دانلود

30 ژوئن 2018 ... استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای |616| .... دانلود مقاله مزایا و
معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به ...

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهر قدس

مقصود از چارچوب نظری این است که برای فرآیند تدوین استانداردها به عنوان یک پایه
یا اساس ... 1-هدفهای گزارشگری مالی در واحدهای انتفاعی ... 7-بکارگیری گردش وجوه
نقد و ارزش فعلی در اندازه گیری های حسابداری ... 5- 3 مورد از مزایا و 3 مورد از معایب
چارچوب مفهومی را بیان کنید. ... افزایش قابلیت مقایسه بین المللی استانداردهای
حسابداری.

تحقیق زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL و اجزا و گزارشگری و ...

ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد. ... ۴-۴-
۲طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی XBRL ۲۰ ... ۱۲-۲ مزایا و معایب XBRL ۵۱ .... ای
جهت نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد ، بر این
اساس ...

جوانب مثبت و منفی phytomining - سنگ شکن مخروطی

تجهیزات خرد کردن سنگ SKY برای رسیدن به حداکثر بهره وری و نسبت کاهش بالا
طراحی شده است. ... ترجمه مقاله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) ...
حداقل ١٠٠ کشور در بکارگیری ifrs، معتقدند که به موفقیت چشم گیری در تدوین و ... از
Miracast نرم افزار: بررسی و دانلود ... مزایا و معایب دادن پستانک به نوزاد پس از شیر
خوردن.

دانلود فایل دانلود پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی ...

12 آگوست 2017 ... گزارشگری مالی و حسابداری قیمتها، تغییرات در سطح عمومی قیمتها، روشهای ارزیابی
دارایی ها، روشهای حسابداری، بهای تمام شده تاریخی، مفهوم ... مزایای روش حسابداری
برحسب ارزشهای جاری ... پاورپوینت حسابداری تورمی | فایل ناب(دانلود مقاله، تحقیق
… ..... [PPT] معایب بکارگیری استاندارد گزارشگری بین المللی

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

18 جولای 2011 ... طی سالهای اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی۱ و هیئت ... اما کمتر
مقاله ای در مورد مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی به .... مزایا و معایب
بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ..... دانلود مقاله

پذیرش و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران و کمک ...

5 نوامبر 2016 ... ضمن معرفی استانداردهای بین. المللی. گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن تأثیر
پذیرش ... در این مقاله ضرورت پذیرش و اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری در
... به معایب و مزایای بکارگیری این استانداردها و اقدامات انجام شده در جهت.

دانلود مقاله استانداردهای بین المللی حسابداری | درسی فایل

استانداردهای بین المللی حسابداری, دانلود انواع مقاله, دانلود انواع مقاله از درسی فایل, ...
به بررسی ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مزایا و ...
مالی بین المللی وبیان معایب و مزایای آن بادادن راه کار در جهت بهبود بخشیدن به آن ...

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی مزایا و معایب XBRL – مرجع دانلود ...

به عنوان مثال اصول پذیرفته شده آمریکا [5] از استانداردهای بین المللی ... باشد که
موجب می گردد بر خلاف مزایایی که بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذبر دارد
...

همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی - لاگر

مقاله چالشهای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ... هدف
اين مقاله، بررسي مزايا و معايب پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به ...

مقالات access : پاورپوینت بررسی آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری ...

14 فوریه 2018 ... دانلود فایل های دانشجویی، مقاله، پاورپوینت،پروتکل ... پاورپوینت بررسی آثار
تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی در 51 ... استاندارد و قابل ویرایش ... موارد افشا در
بکارگیری روش ارزش جاری طبق FASB: ... معایب روش حسابداری ارزش جاری ... مزایای
روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری ... استاندارد بین المللی شماره 15.

بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ...

9 ا کتبر 2015 ... بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان ...
مقالات رشته كشاورزي ... مجموعه مقالات مربوط ساختمان / ساختمان سازی ...... دانلود آزمون
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شيمی نساجی و علوم الياف .... نتایج آزمون خی دو نشان
می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به ...

جوانب مثبت و منفی phytomining - سنگ شکن مخروطی

تجهیزات خرد کردن سنگ SKY برای رسیدن به حداکثر بهره وری و نسبت کاهش بالا
طراحی شده است. ... ترجمه مقاله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) ...
حداقل ١٠٠ کشور در بکارگیری ifrs، معتقدند که به موفقیت چشم گیری در تدوین و ... از
Miracast نرم افزار: بررسی و دانلود ... مزایا و معایب دادن پستانک به نوزاد پس از شیر
خوردن.

بررسي مزايا و معايب پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي ...

مشخصات مقاله ... نتايج آزمون خي دو نشان مي دهد مزاياي به كارگيري استانداردهاي بين
المللي گزارشگري مالي به عنوان استانداردهاي حسابداري ايران بيشتر از معايب اين
استانداردها ارزيابي شده است. افزون بر اين، طبق نتايج آزمون كروسكال واليس مشخص
شد ...

c (4288) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC14 .... و انتخاب پيشنهاد دهندگان كه هم از نظر
مالي وهم از نظر فني، مشكلتر و پرهزينه تر از استاندارد معمول مي باشد صورت پذيرد.

بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی ...

کیهان مهام,فرزانه حیدر پور,علیرضا آقایی قهی ; مجله: پژوهش‌های تجربی حسابداری ; بهار
1391 - شماره 3 ;

استان: چهارمحال و بختياري

... اوراق بهادار احتمال. به کار گیری مؤثر آنها کم خواهد بود. ... نیز رویه ی یکسانی را در
قبال استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی دنبال نکرده اند. برخی از آنها مثل ... با
وجود این، در سال های اخیر به جز تحقیقاتی کلی در زمینه ی مزایا و معایب. هماهنگ سازی ...

توسعه مهارت ها - متن استاندارد حسابداری شماره 29 - فعالیتهای ساخت املاک

3 ا کتبر 2017 ... (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول ... اين استاندارد در
مورد واحدهاي تجاري که به فعاليتهاي ساخت املاک مشغول ... املاک، مخارج ساخت املاک
اهميت زيادي دارد و مستلزم بکارگيري سيستمي ..... استاندارد بين‌المللي حسابداري
جداگانه‌اي براي فعاليتهاي ساخت املاک وجود ندارد. ...... برای دانلود وارد شوید ...

پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی - فایل ورد مقالات

25 آوريل 2018 ... توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوینت
آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی دارای 51 اسلاید می باشد و ... موارد افشا در
بکارگیری روش قدرت خرید طبق FASB: ... معایب روش حسابداری ارزش جاری ... مزایای
روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری ... استاندارد بین المللی شماره 15.

تحقیق زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL و اجزا و گزارشگری و ...

ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد. ... ۴-۴-
۲طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی XBRL ۲۰ ... ۱۲-۲ مزایا و معایب XBRL ۵۱ .... ای
جهت نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد ، بر این
اساس ...

فرصتها و چالشهای به کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

اگرچه پژوهش های پیشین این به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را
مورد بررسی قرار داده اند، اما کمتر مقاله ای در مورد مزایا و معایب به کارگیری ...

حسابداری بین المللی

تاریخچه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی. 3. اهداف کمیت. ه استانداردهای ...
معایب هماهنگ سازی حسابداری بین المللی. 9 ... مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی
در ایران. 00. محدودیتها ... به کار گیری قانون تجارت ناپلئون سبب شکوفا. ی. ی
اقتصاد ...

تاریخچه،خواص،مزایا و معایب زئولیت |3898| بُت

7 ژوئن 2018 ... دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین المللی ... هیئت استانداردهای
بین المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، در ...

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی | حسابدار یار

حسابداری بین الملل و استانداردهای حسابداری بین المللی گزارشگری مالی-بخش ششم-
پایانی. ifrs. مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی در ایران ... فراهم نمودن امکان
تشکیل بورس بین المللی، کمک به سرمایه گذارن در تنوع بخشی به ... معایب هماهنگ
سازی استاندارد های حسابداری .... برای دانلود فایل مقاله لطفا لینک زیر را کلیک
نمائید:.

استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي ) IFRS ) - دانلود رایگان

دانلود رایگان استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ) IFRS ) ... توسعه تعاملات
بانکی بین المللی با بکارگیری استانداردهای جهانی ... 28 فوریه 2017 . ... هدف اين
مقاله، بررسي مزايا و معايب پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به عنوان
...

جذب سرمایه گذار خارجی با بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری

27 فوریه 2017 ... عصر بازار- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود:برای فراهم کردن زمینه جذب
سرمایه گذار خارجی باید در گزارشگری مالی از استانداردهای ...

ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی

27 ا کتبر 2006 ... ﻣﺒـﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی و دﻻﯾﻞ و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺣﺴﺎﺑﺪاری ... ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ﻣﻌﯿﺎر. ،. آن. را ﻣﺤﻮر و
ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ. داﻧﺴﺘﻪ . اﻧﺪ. از. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی. ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ارﺗﻘﺎی. ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف. ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ. ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ دارد،. ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، .... International
Federation of Accountants (IFAC) ...... اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ.

مزایا و معایب ملی

دانلود مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین ,. مزایا و معایب به کارگیری
استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استاندارهای ملی حسابداریچکیدهطی
سالهای اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و ,. بررسی قیمت ... این مقاله به
بررسی مزایا، محاسن، توان و عملکرد , که موتور ملی محسوب می , مزایا و معایب .

بسمه تعالي - مرکز پژوهش‌های مجلس

تسریع در استقرار نظام نوین مالی دولتی با توجه به زمانبر و پرهزینه بودن آن دارد و
موفقيت در این. مسير .... با مقایسه مزایا و معایب حسابداری نقدی و تعهدی که دو سر
طيف مبانی حسابداری است. .... کارگيری مبنای حسابداری، سال مالی، اهميت کنترل
بودجه .... گزارشگری. و. مقایسه. پذیری. اطالعات. مالی. می. شود. و. استانداردهای. بين.
المللی،.

توسعه مهارت ها - متن استاندارد حسابداری شماره 29 - فعالیتهای ساخت املاک

3 ا کتبر 2017 ... (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول ... اين استاندارد در
مورد واحدهاي تجاري که به فعاليتهاي ساخت املاک مشغول ... املاک، مخارج ساخت املاک
اهميت زيادي دارد و مستلزم بکارگيري سيستمي ..... استاندارد بين‌المللي حسابداري
جداگانه‌اي براي فعاليتهاي ساخت املاک وجود ندارد. ...... برای دانلود وارد شوید ...

دانلود مقاله بررسی موانع پذیرش کامل استانداردهاي بین المللی ...

28 ا کتبر 2017 ... استانداردهاي گزارشگري مالی بین المللی با هدف فراهم نمودن چارچوب ... و این درحالی
است که، در گزارشگري مالی ایران، عدم به کارگیري برخی استانداردهاي بین المللی ...
علیرغم تمام مزایاي پذیرش استانداردهاي بین المللی حسابداري موانعی .... استانداردهاي
بین المللی گزارشگري مالی و مزایا و معایب آن به مطالعه پرداخته اند.

نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مزایا و ...

نکاتی درخصوص اهمیت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مزایا و معایب آن ...
انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین‌المللی، کاهش هزینه
مقایسه صورت‌های ... نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي ... Download citation
:

بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ...

9 ا کتبر 2015 ... بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان ...
مقالات رشته كشاورزي ... مجموعه مقالات مربوط ساختمان / ساختمان سازی ...... دانلود آزمون
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شيمی نساجی و علوم الياف .... نتایج آزمون خی دو نشان
می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به ...

Download

در مقابل نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند هیات استانداردهای بین المللی ... در
این مقاله سعی بر ان است که دو رویکرد پیشگفته مقایسه و مزایا و معایب انها برشمرده
.... گزارشگری مالی را افزایش میدهد و چارچوبی کلی را برای نحوه بکارگیری در عمل ...

c (4288) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC14 .... و انتخاب پيشنهاد دهندگان كه هم از نظر
مالي وهم از نظر فني، مشكلتر و پرهزينه تر از استاندارد معمول مي باشد صورت پذيرد.

پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی - فایل ورد مقالات

25 آوريل 2018 ... توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوینت
آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی دارای 51 اسلاید می باشد و ... موارد افشا در
بکارگیری روش قدرت خرید طبق FASB: ... معایب روش حسابداری ارزش جاری ... مزایای
روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری ... استاندارد بین المللی شماره 15.

همایش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی - لاگر

مقاله چالشهای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در ... هدف
اين مقاله، بررسي مزايا و معايب پذيرش استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به ...

IFRS چيست؟ - پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا

جهت دانلود استاندارد اینجا كلیك كنید. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS
به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری ... همچنین بكارگیری IFRS می‌تواند برای
شركت‌هایی كه قصد افزایش سرمایه‌گذاری ... هزینه های بالای تغییر استاندارد داخلی به
IFRS، مزایای بالایی را ایجاد نخواهد كرد. ... معایب تغییر به سمت استانداردهای بین
المللی.

c (4288) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

2-6- مزایا و معایب انجام پروژه به روش EPC14 .... و انتخاب پيشنهاد دهندگان كه هم از نظر
مالي وهم از نظر فني، مشكلتر و پرهزينه تر از استاندارد معمول مي باشد صورت پذيرد.

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی) IFRS) | نارنج فایل

6 ژوئن 2017 ... مقاله مزایا و معایب به کارگیری استاندارهای بین... دانلود مقاله مزایا و معایب به
کارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی مزایا و معایب به ...

معانی و بیان 2 پیام نور

حرکات اصلاحی مدرن

پاورپوینت تأثير عوامل محيطي بر رشد و نمو سبزي‌ها

معانی و بیان 2 پیام نور

تحقیق ویژگی های یک مدرسه خوب

تحقیق در مورد آيش بندي و تناوب زمين

دانلود مقاله دست مصنوعي سيبرنتيكي

دانلود پاورپوینت آموزش دفاع شخصی

كتاب Top 300 Pharmacy Drug Cards زبان اصلي

کلیه سوالات فیزیک دانشگاه پیام نور(تمامی ادوارگذشته) همراه باپاسخنامه