دانلود فایل


پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت

دانلود فایل پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت
فرمت فایل : پاورپوینت
قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 85 اسلاید (16 اسلاید انگلیسی)
فهرست مطالب:
تاریخچه انگشت نگاری
اثر انگشت در آیات قرآن کریم
بیومتریک چیست
طبقه بندی متدهای بیومتریک
معماری سیستمهای بیومتریک
مراحل پردازش تصویر در شناسایی بر اساس اثر انگشت
تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزارمعرفي نرم افزار
تصویری از مزایای سیستم های اندازه گیری اثر انگشت
انواع روشهای ثبت اثر انگشت
انواع روشهای تشخیص اثر انگشت
بخشی از اسلایدها :
تاریخچه انگشت نگاری
بر روی سفالینه های جا مانده از تمدن بابل، چین و یونان و همچنین دیوار مقبره های مصری، اثر انگشت افراد پیدا شده است. گرچه برخی از این آثار برای تزیین و یا تصادفی بر جای مانده، اما آثار انگشت سفالینه های بابلی چنان عمیق است که در واقع برند پدید آورنده آن است. در هزاره دوم قبل از میلاد بابلی ها از اثر انگشت به عنوان امضا استفاده می کردند. در چین باستان، مقامات رسمی از سفالینه اثر انگشت برای مهر نمودن اسناد استفاده می کردند.
با ابداع کاغذ و ابریشم در چین، قراردادهای رسمی با فشردن دست بر روی اسناد مهر می گردید.۸۵۰ سال قبل از میلاد یک بازرگان عرب با نام ابو زید حسن شاهد رسمیت یافتن اسناد وامها در چین بوده است. تا سال ۷۰۲ قبل از میلاد، ژاپنی ها نیز از روش چینی ها برای رسمیت بخشیدن به اسناد استفاده می کردند.
بیومتریک چیست؟
بیومتریک اشاره دارد به تکنولوژی ای برای اندازه گیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص و تحلیل آماری داده های بیولوژیکی
شناسایی اتوماتیک یک شخص با استفاده از ویژگیهای اختصاصی (مشخصات فیزیولوژیکی یا رفتاری)
دو اصطلاح مهم در بیومتریک:
تطابق یک به یک، عمل تطابق الگوهای کاربر با داده های ذخیره شده .
تطابق یک به چند، یافتن یک الگو از میان الگوهای ذخیره شده جهت شناسایی کاربر.
به طور کلی ویژگی های بیومتریک به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-خصوصیات وابسته به فیزیک انسان ها، این دسته از ویژگی ها به مجموعه ای از خصوصیات همراه انسان اعم از اثرانگشت، عنبیه چشم، چهره، DNA و غیره اشاره دارد، این ویژگی ها عمدتاً از بدو تولد انسان و گهگاه قبل از تولد انسان شروع به شکل گیری نموده و تا آخر عمر در بدن انسان ثابت و غیرقابل تغییر(گهگاه تغییرات اندک)می مانند.
۲- خصوصیات رفتاری انسان ها، این ویژگی ها در حقیقت خصوصیات ناشی از رفتارهای انسان هاست نظیر راه رفتن انسان، نحوه فشردن دکمه ها(مثلاً موبایل)و غیره که می تواند بیانگر مشخصات یک انسان خاص باشد نظیر راه رفتن یک انسان که گاهی با نگاه کردن آن از پشت سر می توان تشخیص داد که وی کدام یک از دوستانتان است.


پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت


علم بیومتریک و اثر انگشت


تاریخچه انگشت نگاری


بیومتریک چیست


تشخیص هویت از روی اثر انگشت


انواع روشهای ثبت ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خرید و دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و ...

14 ژوئن 2018 ... امیدوارم بهره کافی را از پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب
با استفاده از علم بیومتریك ببرید. پاورپوینت بررسی ...

اثر انگشت ، اسکن عنبیه

اثر انگشت ، کف دست ، صورت ، امضاء ، اسکن عنبیه ، اسکن شبکیه و صدا است . ... در
این مقاله در مورد علم بیومتریک و دلایل ایجاد آن و انواع آن بحث خواهیم کرد و نقاط ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - رز بلاگ

22 جولای 2018 ... Do you download پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت to help me? با صرف
هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت علم بیومتریک و اثر ...

خرید و دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و ...

14 ژوئن 2018 ... امیدوارم بهره کافی را از پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب
با استفاده از علم بیومتریك ببرید. پاورپوینت بررسی ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - صداسواس

4 روز پیش ... پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 85 اسلاید (16 اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: ...

ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺗﻒ

ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﺸﻮد . ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑـﺪن. (. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭼﻬـﺮه و اﺛـﺮ. اﻧﮕﺸﺖ. ) و ﻋﺎدات
و رﻓﺘﺎر. ﻫﺎی. ﺷﻤﺎ ... ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ را. از ﺣﻮزه ﺑﺰرگ. ﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﮐـﺎﻣﻼً. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ... ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ. ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت.

PDF: تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت - lp45

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ 1: ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺛﺮ. اﻧﮕﺸﺖ. ﻓﺮﻣﺖ WORD ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﭘﺮوژه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﻘﺎﻟﻪ، داﻧﻠﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ... q.

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت|تیک فایل

21 ژانويه 2018 ... پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت پاورپوینت علم بیومتریک و اثرانگشت
فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلایدها : 85 اسلاید ...

دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند ... - فایل صفرم

19 مه 2018 ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و
استفاده از علم بيومتريك جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به ...

دانلود پاورپوینت پیرامون علم بیومتریک

فهرست : گذری بر علم بیومتریک. تاریخچه انگشت نگاری. اثر انگشت در آیات قرآن
کریم. تاریخچه انگشت‌نگاری در ایران. بیومتریک چیست؟ تکنولوژیهای بیومتریک.

پاورپوینت علم بیومتریک

28 ژوئن 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد علم بیومتریک،. در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل: گذری بر علم بیومتریک. تاریخچه انگشت نگاری. اثر ...

سیستم های امنیتی مبتنی بر پردازش تصویر و اثر انگشت | original

5 دسامبر 2017 ... در مقاله حاضر ابتدا تاریخچه ی علم بیومتریک بیان می شود، سپس به طبقه ... در فصل
سوم نکات مربوط به پردازش تصویر و اثر انگشت بیان می شوند ...

اثر انگشت سبابه زنده بودن اثر انگشت و تشخيص هويت

زنده بودن اثر انگشت و تشخيص هويت; از سال‌ها پيش از اثر انگشت افراد در جرم
‌شناسي استفاده مي شد و امروزه در علم بيومتريك نيز از آن استفاده ‌مي شود. مانند تمام
ديگر ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - یک فایل

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 85 اسلاید (۱۶ اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: تاریخچه انگشت
نگاری ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - رز بلاگ

22 جولای 2018 ... Do you download پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت to help me? با صرف
هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت علم بیومتریک و اثر ...

دانلود رایگان-پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - فلش کارت

22 جولای 2018 ... پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت. پاورپوینت علم بیومتریک و اثرانگشت.
فرمت فایل : پاورپوینت. قابل ویرایش. تعداد اسلایدها : 85 اسلاید ...

پاورپوینت سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم ...

25 مه 2018 ... از سال‌ها پیش از اثر انگشت افراد در جرم ‌شناسی استفاده می شد و امروزه در علم
بیومتریک نیز از آن استفاده ‌می شود. مانند تمام دیگر اعضای بدن DNA های ...

پاورپوینت سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم ...

5 ژوئن 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم
بیومتریک. فرمت فایل: پاورپوینت. تعداد اسلاید: 14. فهرست.

پاورپوینت علم بیومتریک - شبکه فایل

27 فوریه 2017 ... دانلود پاورپوینت در مورد علم بیومتریک، در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ... های ثبت
اثر انگشت روش گرد آلومینیم استفاده از آنالیز خطوط برآمدگی ا.

دانلود پاورپوینت علم بیومتریک | 1883 | با پسوند PPT

29 مه 2018 ... دسته بندی: علم بیومتریک; فرمت: پاورپوینت; تعداد اسلاید: 86 ... در گذشته جهت
شناسایی جرم و جنایتکار، از روال شناسایی اثر انگشت و چهره نگاری ...

خرید فایل( پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و ...

15 جولای 2018 ... خرید فایل( پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده
از علم بیومتریك). ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب ... - simshop

15 ژوئن 2017 ... پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده از علم
بیومتریک در ۱۴ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx.

مانی فایلز | دانلود و خرید ( پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت ) از ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثرانگشت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد
اسلایدها : 85 اسلاید (۱۶ اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب تاریخچه انگشت نگاری ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - یک فایل

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 85 اسلاید (۱۶ اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: تاریخچه انگشت
نگاری ...

پروژه علم بیومتریک هوشمند و سیستم های مرتبط با آن (تعداد صفحات ...

17 فوریه 2018 ... در این مقاله همچنین در مورد چند تکنولوژی بیومتریک هم توضیح داده می شود مانند اثر
انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و … اما به دلیل اینکه ...

دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند ... - فایل صفرم

19 مه 2018 ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و
استفاده از علم بيومتريك جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به ...

پاورپوینت علم بیومتریک | mmu593 - samen110.ir

23 مه 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد علم بیومتریک، در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل: گذری بر علم بیومتریک تاریخچه انگشت نگاری اثر انگشت ...

پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با ...

پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده از علم
بیومتریك در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. فهرست مطالب. مقدمه.

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با ...

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده از علم
بیومتریك -کامل و جامع. دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند ...

پاورپوینت بررسی اثر انگشت - دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت بررسی اثر انگشت در 26اسلاید زیبا و قابل ویرایش با
فرمت ... اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده از علم بیومتریک در 14 اسلاید .

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - رز بلاگ

22 جولای 2018 ... Do you download پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت to help me? با صرف
هزینه ای کم محتوایی زیاد درمورد پاورپوینت علم بیومتریک و اثر ...

پاورپوینت علم بیومتریک

28 ژوئن 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد علم بیومتریک،. در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل: گذری بر علم بیومتریک. تاریخچه انگشت نگاری. اثر ...

دانلود پاور درباره اثر انگشت - علم بیومتریک - پاورپوینت ... - fullslide

23 مه 2018 ... پاورپوینت اثر انگشت - علم بیومتریک - 1967. اینجا صفحه تخصصی برای
دریافت فایل پاورپوینت |علم بیومتریک| از سایت ...

بیومتریک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بهبود شناسایی بیومتریک با استفاده از ترکیب ویژگی‌های چهره و اثر انگشت ... در
این مقاله به کاربرد های علم زیست سنجی (Biometric) در روشهای شناسایی و تأیید ...

پروژه علم بیومتریک هوشمند و سیستم های مرتبط با آن (تعداد صفحات ...

17 فوریه 2018 ... در این مقاله همچنین در مورد چند تکنولوژی بیومتریک هم توضیح داده می شود مانند اثر
انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و … اما به دلیل اینکه ...

اثر انگشت - شناسايي بيولوژيكي | علمی فا

7 نوامبر 2015 ... اثر انگشت يكي از روشهاي مطمئن براي شناسايي افراد مي باشد و در ... كلمه بيومتريك
از كلمه يوناني bios به معناي زندگي و كلمه metrikos به ... در اين مقاله ما به معرفي
تعدادي از عواملي كه دربيو متري مورد استفاده قرار مي گيرند مي پردازيم.

پاورپوینت علم بیومتریک | 10433 - web1

17 مه 2018 ... پاورپوینت علم بیومتریک | 10433 ... عنوان: علم بیومتریک ... در گذشته جهت
شناسایی جرم و جنایتکار، از روال شناسایی اثر انگشت و چهره نگاری ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت نوع فایل: power point قابل ویرایش 85
اسلاید قسمتی از اسلایدها: از دیر باز انسان برای بقا، نیاز به تشخیص دوست از دشمن
...

فایل پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با ...

9 جولای 2018 ... فایل پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با استفاده از علم
بیومتریك. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما ...

پاورپوینت علم بیومتریک | mmu593 - samen110.ir

23 مه 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد علم بیومتریک، در قالب ppt و در 86 اسلاید، قابل ویرایش،
شامل: گذری بر علم بیومتریک تاریخچه انگشت نگاری اثر انگشت ...

دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند ... - فایل صفرم

19 مه 2018 ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و
استفاده از علم بيومتريك جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت - صداسواس

4 روز پیش ... پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش
تعداد اسلایدها : 85 اسلاید (16 اسلاید انگلیسی) فهرست مطالب: ...

پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت|تیک فایل

21 ژانويه 2018 ... پاورپوینت علم بیومتریک و اثر انگشت پاورپوینت علم بیومتریک و اثرانگشت
فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلایدها : 85 اسلاید ...

پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و - دانلود رایگان

پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم
بيومتريك. مقدمه:..................... انواع بيومتريك ها :........... الگوي دمايي نوك انگشت :....
روش هاي ...

دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند ... - فایل صفرم

19 مه 2018 ... فایل با عنوان دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و
استفاده از علم بيومتريك جهت دانلود موجود است توضیحات مربوط به ...

پاورپوینت کامل با موضوع علم بیومتریک و اثر انگشت|فایل 85

12 مارس 2018 ... پاورپوینت کامل با موضوع علم بیومتریک و اثر انگشت لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش ...

پاورپوینت کامل با موضوع علم بیومتریک و اثر انگشت|فایل 85

12 مارس 2018 ... پاورپوینت کامل با موضوع علم بیومتریک و اثر انگشت لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش ...

بیومتریک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بهبود شناسایی بیومتریک با استفاده از ترکیب ویژگی‌های چهره و اثر انگشت ... در
این مقاله به کاربرد های علم زیست سنجی (Biometric) در روشهای شناسایی و تأیید ...

سیستمهای تشخیص هویت با تاکید بر بیومتریک و شناسایی از طریق ...

4 ژوئن 2018 ... ... هویت با تاکید بر بیومتریک و شناسایی از طریق اثر انگشت این پروژه به معرفی
... ضمیمه شدن پاور پوینت پایان نامه در قالب52اسلاید و بصورترایگان ... برترین
فایل پاورپوینت علم بیومتریک امیدواریم از خرید خود بهره کافی را ...

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با علم اثر انگشت (بیومتریک) وکاربرد ...

دانلود پاورپوینت کامل آشنایی با علم اثر انگشت (بیومتریک) وکاربرد های آن. نوع
فایل : پاور پوینت / ppt / pptx / powerpoint. علم بیومتریک و اثر انگشت.

پاورپوینت سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم ...

5 ژوئن 2018 ... دانلود پاورپوینت در مورد سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم
بیومتریک. فرمت فایل: پاورپوینت. تعداد اسلاید: 14. فهرست.

خرید و دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و ...

14 ژوئن 2018 ... امیدوارم بهره کافی را از پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب
با استفاده از علم بیومتریك ببرید. پاورپوینت بررسی ...گیاه شناسی یک 250 اسلاید

پاورپوینت تربیت جنسیزندگی نامه و آثار حکیم عمر خیامطرح توجيه فني بسته بندی عسل 240 تن در سال

جدیدترین طرح توجیهی توليد شيره و سرکه و الکلجزوه انتقال جرم پیشرفته مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی