دانلود رایگان


شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال

دانلود رایگان شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال
یک الگوریتم تخمین میرا کننده مولفه DC برای رله های دیجیتال ارائه شده است. جریان خطا تمایل دارند که شامل یک جزء میرا کننده DCباشد. الگوریتم پیشنهادی می تواند مولفه میرا کنندگی DC را پس از یک دوره فوری خطا از سیگنال های جریان خطا برآورد کند و از بین بردن ببرد. همچنین، می توان آن را برای یک تبدیل فوریه گسسته محاسبه مقادیر فازور جریان خطا در رله های حفاظت دیجیتال به صورت متعارف به کار برد. در الگوریتم پیشنهادی، میزان میرا کنندگی DC و ثابت زمانی دقیقا با یکپارچه سازی جریان خطا در طول یک سیکل برآورد شده است. این مولفه میرا کنندگی DC را بوسیله کسر مقدار DC در هر لحظه نمونه برداری حذف می کنیم. به منظور بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، ما یک آزمون برآورد مولفه dc و حفاظت از راه دور با استفاده از نرم افزار PSCAD / EMTDC انجام داده ایم. نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار PSCAD / EMTDC نشان داد که الگوریتم پیشنهادی می تواند دقیقا مولفه DC را از جریان های خطا برآورد و همچنین می تواند برای استخراج فازور به رله های حفاظت دیجیتال کمک کند. مقدمه: زمانی که یک خطا در سیستم های قدرت رخ می دهد، نه تنها جریان خطا شامل اجزای اساسی است، بلکه شامل میرا کنندگی DC و اجزای هارمونیک نیز می باشد. اما سیستم حفاظت تنها با استفاده از مولفه اساسی برای جدا کردن خطا استفاده میکنند. و دیگر لوازم جانبی معمولا موانع در استخراج جزء اساسی از شکل موج جریان می باشند. در رله های حفاظت دیجیتال، تبدیل فوریه گسسته (DFT) ارجح ترین روش برای استخراج مقادیر اساسی فازور از شکل موج است [۱]. DFT با مصونیت از مولفه های هارمونیک دارای زمان پاسخ سریع به محاسبه مولفه های اساسی می پردازد. با این حال، DFT از مولفه dc در امان نیست، و مولفه dc میراشونده در جریان خطا می تواند باعث نوسانات نامطلوب در نتایج DFT شود [۲]، [۳]. از آنجا که این نوسانات نامطلوب می توانید باعث رخ دادن عمل غیر طبیعی از سیستم حفاظت، به ویژه حفاظت از راه دور شود، طرح های عملی رله های دیجیتال نیاز به تکنیک های اضافی به منظور کاهش اثرات مولفه dc در نتایج DFT دارند. تا کنون، بسیاری از مطالعات تحقیقاتی به حذف مولفه dc از شکل موج خطای جریان برای رله های حفاظتی انجام شده است [۲] – [۱۴]. این تلاش های تحقیقاتی را می توان به دو روش طبقه بندی کرد. یکی از روش ها فیلتر مولفه dc است، که عصاره از اجزای اساسی تنها از سیگنال اصلی بدون محاسبه مولفه DC بدست می آید. در [۲]، یک فیلتر تقلیدی به حذف مولفه DC میرا کنندگی بیش از یک طیف گسترده ای از ثابت های زمانی ارائه شد. به تازگی، یک روش جبران تطبیقی برای حذف و جبران یک مولفه DC میرا کننده از سیگنال خطا شده است [۴].
نوع مقاله IEEE TRANSACTIONS
گزارش کار دارد
ترجمه دارد
پاورپوینت دارد
شبیه سازی ام فایل در محیط MATLAB


شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال


رله دیجیتال


رله


شبیه سازی رله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی مقاله یک سیستم تبدیل انرژی سرعت متغیر باد با استفاده از ...

شبیه سازی مقاله یک سیستم تبدیل انرژی سرعت متغیر باد با استفاده از ژنراتور ...
متلب inverter شبیه تبدیل سازی Digital Fractional Order Differentiator/inte​grator
... سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله ...

بایگانی: موتور DC

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: راه اندازی موتورهای dc و پله ای - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: راه اندازی موتورهای dc و پله ای - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: مقاله ترجمه شده

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

بایگانی: مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش ...

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی ...

یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جزء DC برای رله دیجیتال ... شبیه
سازی مقاله : انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل شبیه سازی را دانلود کنید ...

بایگانی: موتور DC

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: مقاله ترجمه شده با عنوان یک روش داده کاوی برای ارزیابی آموزش ...

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

بایگانی: راه اندازی موتورهای dc و پله ای - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی ...

2 روز پیش ... شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای
رله دیجیتال. دانلود مقاله انگلیسی. یک الگوریتم تخمین میرا کننده ...

بایگانی: مقاله ترجمه شده

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

بایگانی: طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق erp در سازمان - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: مقالات ترجمه شده اقتصاد

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

دانلود ترجمه مقاله حفاظت سیستم های قدرت - فرداپیپر

دانلود ترجمه مقاله توسعه سیستم تست پویا برای حفاظت رله دیجیتال ... شبیه سازی
و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال.

بایگانی: مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

آرشیوهای شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی ...

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷ فنی و مهندسیبدون دیدگاهشبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم
ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله دیجیتال, رله دیجیتال,رله, شبیه سازی
رله.

بایگانی: مقالات ترجمه شده اقتصاد

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

بایگانی: تغذیه DC

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

پروژه شبیه سازی مقاله میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی ...

شبیه سازی مقاله میرا کنندگی نوسان توان با TCSC و طراحی کنترل کننده بهینه با ...
سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای رله ...

بایگانی: مقالات ترجمه شده اقتصاد

ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج قوانین دسته
بندی .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (آپدیت شده)
... و آپ امپ تا سیستم های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc
پایدار نیاز دارند ... بهبود میرایی نوسانات با فركانس كم سیستم با استفاده از PSS.

بایگانی: طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق erp در سازمان - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

بایگانی: راه اندازی موتورهای dc و پله ای - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ... های حساس میكروپرواسسوری و دیجیتالی به یك یا چند ولتاژ dc پایدار
نیاز دارند ...

شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی ...

شبیه سازی و ترجمه مقاله یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جز DC برای
رله دیجیتال. دانلود مقاله انگلیسی. یک الگوریتم تخمین میرا کننده مولفه DC برای ...

بایگانی: طراحی یک سیستم دیجیتال

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ..... پایان نامه كارشناسی ناپیوسته برق (قدرت) با عنوان مبدلهای DC به
AC و استفاده ...

بایگانی: پردازش تصویر دیجیتال - ت بررسی

مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر با عنوان سیستم CBR برای تشخیص های پیچیده
پزشکی ... ما در این مقاله یك الگوریتم تكوینی (ژنتیك) چند منظوره جهت استخراج
قوانین دسته .... شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت (
آپدیت شده) ..... پایان نامه كارشناسی ناپیوسته برق (قدرت) با عنوان مبدلهای DC به
AC و استفاده ...

دانلود مقاله استفاده از مدلی ابتکاری جهت مدیریت ریسک | دانلود تحقیق ...

مدیریت ریسک عنوان مقاله : استفاده از مدلی ابتکاری جهت مدیریت ریسک قالب بندی :
PDF قیمت : ۴۲،۰۰۰ تومان شرح مختصر : مدیریت ریسک یکی از ابزارهای سیاست ...

پاورپوینت روستای وادان

تمرین فصل 1 و 2 ریاضی چهارم به همراه سوالات قلم چی و پاسخنامه تشریحی

تحقيق با موضوع امنيت شبکه

کتاب STANDARD METHODS برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷

پاورپوینت ويژگي ها و كاربرد رويه هاي بتن غلتكي

گزارش کارآموزی در یک آموزشگاه کامپیوتر

دین و تکنولوژی

دانلود فایل اکسل(Excel) فرم برداشت داده های کالبدی به منظور تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی

آرت دكو يا هنر تزئيني مختلط

طرح توجیهی تولید نبات و آب نبات