دانلود فایل


مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب - دانلود فایلدانلود فایل مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب

دانلود فایل مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب به همراه گزارش کار فارسیرله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال جهت قابلیت اطمینان و ایمنی همزمان فراهم می آورند. ازاین رو استفاده از آن ها در حفاظت خطوط انتقال جایگاه ویژه اي پیدا کرده است. حدود 90 % خطاهاي خطوط انتقال هوایی ولتاژ بالا خطاهاي گذارایی هستند که با قطع سریع کلیدهاي دوطرف خط ازبین می روند. با توجه به اینکه هماهنگی رله هاي جریان در سیستم انتقال بهم پیوسته بسیار مشکل و حتی در برخی مواقع ناممکن می باشد و ازطرفی زمان عملکرد این رله ها در فرآیند هماهنگی به شدت افزایش پیدا می کند؛ اتکا به این حفاظت براي سیستم هاي انتقال ولتاژ بالا قابل قبول نمی باشد لذا نوع دیگري از حفاظت با مشخصه هاي عملکرد مطلوب را طلب می کند. ازگذشته تاکنون روش ها و تکنیک هاي بسیاري براي یافتن محل دقیق خطا روي خطوط انتقال ارائه شده است که در بسیاري از این روش ها محل خطا با استفاده از مدل هاي متمرکز و یکپارچه تشخیص داده شده می شود . با توجه به اینکه در این مدل ها ظرفیت خازنی خطوط انتقال در نظر گرفته نمی شود تعیین محل دقیق خطا عموما با خطاي قابل توجهی همراه بوده است. یکی از روش هاي نوینی که براي فائق آمدن بر مشکلات ناشی از استفاده از روش هاي سنتی وجود دارد، روش حفاظت دیستانس مبتنی بر مدل پارامتر توزیع شده براي خطوط انتقال بلند است.
دراین کارپژوهشی روش نوینی را که مبتنی بر مدل پارامتر توزیع شده خطوط انتقال طویل شکل گرفته و می تواند با توجه به گرایش توزیع ولتاژ در مجاورت نقطه حفاظت بین عیوب داخلی و خارجی تمایز ایجاد کند را معرفی می کنیم. اثرگذاري روش پیشنهادي و خطاي شامل آن را به تفصیل و با ذکر جزییات مورد بحث قرار خواهیم داد. مبانی این روش حفاظت دیستانس ساده و اجراي آن آسان است. به علاوه باتوجه به عدم نیاز به محاسبه توزیع ولتاژ روي سرتاسرخط پیچیدگی این الگوریتم محاسباتی قابل توجه نخواهد بود. درستی عملکرد و سهولت استفاده از مدل پیشنهادي با انجام شبیه سازي در مدل پارامترهاي توزیع شده و داده هاي میدان 750 کیلوولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.شبیه سازي با شرایط خطاي متفاوتی روي مدل خط توزیع شده انجام شده است ، و نتایج اعتبار الگوریتم حفاظت دیستانس پیشنهادي را نشان میدهد . در این کار پژوهشی یک تکنیک جدید براساس مدل توزیع شده پارامترهاي خطوط انتقال براي غلبه بر مشکلاتی که در روشهاي مرسوم با آن مواجه خواهیم بود پیشنهاد میشود . در این روش ، اثر ظرفیت خازنی خطوط انتقال بطور صریح در نظر گرفته شده است و بنابراین تشخیص خطاها را روي خطوط انتقال بصورت دقیقتر امکانپذیر میسازد .ارائه شده است ، که براساس EHV/UHV همچنین یک الگوریتم حفاظت دیستانس جدید براي خطوط انتقال طویل روش جبران شده توزیع ولتاژ گسترش داده شده است . تأثیر مفهوم جدید و خطاي مربوط به آن آنالیز شده است .براساس مدل پارامتر توزیع شده خط انتقال ، روش پیشنهادي ، قادر به تشخیص خطاهاي داخلی از خطاهاي بیرونی تنها با استفاده از سیر حرکت منحنی توزیع ولتاژ در محل تنظیم حفاظت دیستانس است . روش پیشنهادي داراي هیچگونه محاسبات پیچیده نبوده و بصورت بسیار ساده قابل اجرا میباشد .علاوه براین ، قادر به عملکرد صحیح براي خطاهاي اتصال زمین با مقاومت بالا میباشد . شبیه سازي با شرایط خطاي متفاوتی روي مدل خط توزیع شده انجام شده است ، و نتایج اعتبار الگوریتم حفاظت دیستانس پیشنهادي را نشان میدهد . پس از تعیین و انتخاب خط انتقال توابع انتقال و روابط تئوریک براي انتقال استخراج می گردد. پس از معرفی تابع معیار براي موقعیت خطا تابع معیار جدید و روابط آن استنتاج خواهد شد. پس از انتخاب شبکه نمونه روابط بدست آمده در شبکه پیاده سازي و آنالیز خطا انجام می شود . دراین راه از نرم افزارهاي تجاري محاسباتی و شبیه سازي استفاده خواهد شد .


مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل پارامتر توزیع شده با متلب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

توضیحات. مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل
پارامتر توزیع شده با متلب. رله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال
جهت ...

شبیه سازی و کدنویسی در متلب و ترجمه

يک الگوريتم جديد براي تشخيص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازي شده ...
مکان يابي خطا در شبکه توزيع با نفوذ DG ها به شبکه ... 57-Novel Distance
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance .... مطالعات
نرم افزاری بر روی SISFCL اکتیو در سیستم انتقال برق و تاثیر آن بر حفاظت
دیستانس خط.

برق قدرت

مدل ماژول فتوولتائیک بر اساس شبیه سازی در محیط متلب سیمولینک و کاربرد آن ...
یک الگوریتم جدید برای تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با
ادوات FACTS سری .... مکان یابی خطا در شبکه توزیع با نفوذ DG ها به شبکه ... 57-
Novel Distance Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-
Distance ...

مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

توضیحات. مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل
پارامتر توزیع شده با متلب. رله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال
جهت ...

الگوریتم جدید رله ی دیستانس در خطوط انتقال دو مداره جبران شده سری برای

در سیستم های انتقال است ۵ و حفاظت دیستانس خطوط دومداره ملاحظه شد که در مطالعات
گذشته، در برخی ... البته در در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری که تحت خطای.

شبیه سازی و کدنویسی در متلب و ترجمه

يک الگوريتم جديد براي تشخيص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازي شده ...
مکان يابي خطا در شبکه توزيع با نفوذ DG ها به شبکه ... 57-Novel Distance
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance .... مطالعات
نرم افزاری بر روی SISFCL اکتیو در سیستم انتقال برق و تاثیر آن بر حفاظت
دیستانس خط.

Tuning of PID controllers for boiler-turbine units - متلبی

کلید واژه:مدل توربین بادی ،قسمت آیرودینامیکی، قسمت مدل انتقال ، مدل ژنراتور ، مدل
اجرای در اوج. Wind turbine; fuzzy control; PID control; MATLAB simulation. کد مقاله
.... Least squares based iterative parameter estimation algorithm for .... سپس
تفاوت اجرای این نوع پیاده سازی کنترلر را با کنترل توزیع شده مورد بحث قرار
خواهیم داد.

ترجمه آماده برق، شبیه سازی آماده برق انجام شده با متلب

28 دسامبر 2016 ... مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده ... جدید برای
تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با ادوات FACTS سری ...
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance
Transmission Lines--2013. حفاظت دیستانس براساس مدل گسترده خطوط انتقال بلند.

مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

توضیحات. مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل
پارامتر توزیع شده با متلب. رله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال
جهت ...

مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل ...

توضیحات. مکان یابی خطا و حفاظت دیستانس در خطوط انتقال طویل برمبنای مدل
پارامتر توزیع شده با متلب. رله هاي دیستانس حفاظت مناسبی را براي خطوط انتقال
جهت ...

2-4 فيلتركردن ديجيتال در رله هاي حفاظتي

در حال حاضر استفاده از هوش توزیع شده با ریزپردازنده هایی که از طریق فیبرهای ....
مدار در قسمتهاي تقويت كننده پارامترهاي نوسان كننده ها و مبدلهاي سيگنال بكار مي رود و
...... رله ديستانس مهم ترين وسيله حفاظتي در حفاظت خطوط انتقال انرژي الكتريكي
است. ... اي جهتي ديجيتال، كاربرد تكنيكهاي ديجيتال در فاصله يابي محل خطا وكاربرد
رله ...

الگوریتم جدید رله ی دیستانس در خطوط انتقال دو مداره جبران شده سری برای

در سیستم های انتقال است ۵ و حفاظت دیستانس خطوط دومداره ملاحظه شد که در مطالعات
گذشته، در برخی ... البته در در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری که تحت خطای.

توانير

1 ژانويه 2011 ... از خطوط فشرده باعث تغيير پارامترهاي خط، سطح اتصال كوتاه و . ... اين پروژه با انجام
فازهاي چهارگانه مطالعاتي )مکان يابي .... يابي پست و مسير خطوط انتقال و فوق توزيع
..... از خطا ). FIDVR. ( بر سيستم. هاي. حفاظت. ويژه شبکه سراسري برق ايران ....
بررسي روشهاي نوين عيب يابي خطوط انتقال،بررسي چالسشهاي پياده.

2-4 فيلتركردن ديجيتال در رله هاي حفاظتي

در حال حاضر استفاده از هوش توزیع شده با ریزپردازنده هایی که از طریق فیبرهای ....
مدار در قسمتهاي تقويت كننده پارامترهاي نوسان كننده ها و مبدلهاي سيگنال بكار مي رود و
...... رله ديستانس مهم ترين وسيله حفاظتي در حفاظت خطوط انتقال انرژي الكتريكي
است. ... اي جهتي ديجيتال، كاربرد تكنيكهاي ديجيتال در فاصله يابي محل خطا وكاربرد
رله ...

كنترل مجله - مجله کنترل

4 ژوئن 2015 ... سازی توزیع شده غیرموازی ..... در نظر گرفته شده و شرايط الزم برای وجود پايداری مقاوم
رشته .... تواند بدون نياز به فيدبک اطالعات يا فقط با انتقال ...... حال برای دست.
يابی. به يک. کنترل. کننده با پايداری مقاوم و. پايداری. رشته ...... based on robust
nonlinear model predictive control (NMPC) for multivariable affine ...

مقالات فارسی

23 ژانويه 2018 ... ﺣﻞ ﻋﺪدی ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﻓﺎزی ﺑﺎ روش ﻫﺎی آداﻣﺰ(ﭘﯿﺸ ﻮ‐اﺻﻼﺣ ﺮ) ﺗﺤﺖ ﻣﺸﺘﻖ ... ﺑﺮآوردﮔﺮ رﮔﺮﺳﯿﻮن رﯾﺞ
دو ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻄ ﺑﺎ ﺧﻄﺎ در. اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی. و ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺎﺳ . .... ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﻌﺪاد
واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻧﻮی ﻣﺎﮐﺴﻮل ﭘﻮاﺳﻦ ﺑﺎ ..... ﻣ ﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار
و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. ...... R, The meshless kernel-based method of lines.

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق - همایش های ایران

مقالات پذیرش شده در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق ... روش جدیدی در
تشخیص اثرات پارامترهای کیفیت توان بر سیستم قدرت با استفاده از هوش مصنوعی
... بهبود حفاظت دیستانس مستقل برای خطوط انتقال جبران شده‌ی سری .... مکان‌یابی
خازن در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل بار ثابت و موثر با الگوریتم مبتنی بر
...

ترجمه آماده برق، شبیه سازی آماده برق انجام شده با متلب

28 دسامبر 2016 ... مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی توزیع شده ... جدید برای
تشخیص مکان خطا در خطوط انتقال بلند جبران‌سازی شده با ادوات FACTS سری ...
Protection Based on Distributed Parameter Model for Long-Distance
Transmission Lines--2013. حفاظت دیستانس براساس مدل گسترده خطوط انتقال بلند.

تحقیق درباره TQM.doc

احكام حج (ويژه بانوان )

دانلود نقشه اتوکد کامل منطقه 7 اصفهان (شامل لایه کاربری اراضی)

تحقیق درباره TQM.doc

احكام حج (ويژه بانوان )

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم مربیگری فوتبال

پاورپوینت با موضوع \" فروشگاه آنلاين \"

جزوه خوش خط و کامل محاسبات عددی پیشرفته استاد رهگشا - مهر 94

کارت ویزیت ظروف یکبار مصرف psd

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مخاطره یا هازارد (Hazard) در معماری کامپیوتر در 23 اسلاید