دانلود فایل


شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2) - دانلود فایلدانلود فایل در این متن که قسمت دوم آن است, شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است.

دانلود فایل شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2) در این متن که قسمت اول آن است، شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است. این کتاب را استاد حسن یزدگردی تصحیح و شرح کرده اند و از منابع اصلی نثر دوره دکترای ادبیات فارسی است. در این شرح در سه بخش معناي لغات و تركيبات، نكات بلاغي و معناي عبارت متن این کتاب با کمک متن اصلی دکتر یزدگردی و فرهنگ های لغت توضیح داده شده است که برای دوستان ادب دوست و همچنین دانشجویان دوره ارشد و دکترا مفید خواهد بود. ضمنا به علت حجم بالای این متن این شرح در سه قسمت تقدیم دوستان خواهد شد. فرمت فایل pdf و حجم مطلب بخش دوم 101 صفحه است.


نفثه المصدور


زیدری


شرح روان


بخش دوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور ﻧﻔﺜﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎرﻧﺎﺳﯿﺴﻢ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد. 1. ﭼﮑﯿﺪه. زﯾﺪري ﻧﺴﻮي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. (.
632. )ﻫـ ... ﺷﺮح دردﻫﺎ و درﺑﻪ. دري. ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد ... ﻫﺎ و ﻫﻨﺮوري. ﻫﺎي، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن اﺷﺘﻘﺎﻗﯽ ﻋﺮﺑﯽ و
اﺳﺘﻔﺎدة. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ ﺑﺎ ﻧﺜﺮ از وﯾ. ﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. اﺳﺖ ... Page 2 ...
آﻫﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻠﻤﺎت، ﺗﺮادف ﻟﻐﺎت، ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺒﺎرات ﻣﺴﺠ ﻊ، ﻣﻘﻔّﯽ و آﻫﻨﮕﺪار و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻈﻢ. ﺑﺎ ﻧ. ﺜﺮ از وﯾ.

شناخت شعر در مداحی - آموزش مداحی - loxblog.Com

پنج شنبه 2 مرداد 1393 ساعت 15:16 | بازدید : 311 | نوشته ‌شده به دست امید رهنورد | (
نظرات 0 ) ... ق در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد و تا روزگار ما مورد
توجه .... سبك شعر، يعني مجموع كلمات و لغات و طرز تركيب آنها، از لحاظ قواعد زبان و
مفاد معني ..... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف
است.

ﭼ ﭼ ﭼ ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﻤ ﻤ ﻤ دوازد ﻦ دﻤﺎﯽ ﻦا ﯽ

بررس. ی. بازتاب روا. ن. شناس. یی. ونگ. در رمان سمفون. ی. مردگان. 2. یل. لاآبرن. ی. وار
.... شرح قص. دهی. منطق الط. ری. خاقان. ی. 51. بایز. اسماع. یلی. بررس. ی. مؤلفه. ها. ی .....
کاربرد اشتار و عبارات عرب. ی ...... فاامه قلندرزاده در. ای. یی. تحول متنا. یی. در سطح
واژگان نفثه. المصدور. 556. ریش ...... یابیم که در آثارشان از لیات و اصطلاحات عرفان.

اصل مقاله (171 K) - پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

Page 2 ... شنیدن یا دیدن، می تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده
تجربه کرده ... نفثه المصدور زیدری نسوی" نقش صنایع لفظی و معنوی را در ادبیت این
اثر بررسی ..... کنایات، آشنایی با عبارات و اصطلاحات عربی از وجوه ادبی نفثه
المصدور است. ... عربی وارد نثر شود تا جایی که در صورت تساوی شرایط بين لغات
پارسی و ...

دریافت

نفثة المصدور صرف نظر از معنی لغوی اش، در اصطلاح به معنی اظهار شکوی و گلایه.
کردن است از امری ناخوشایند تا بدان، آلام درونی تخفیف یابد؛ به عبارت دیگر، به ...
Page 2 ... شهاب الدین زیدری وی (زیر نام دهی در شمال شرقی بجنورد نزدیک شهر نسا؛.
خرابههای ... عربی و فارسی، ضرب المثل ها، اطناب جملهها، واژههای مهجور، لغات بی شمار
عربی،.

اعلام نتایج داوری مقالات دهمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی - مشاهده خبر

2. ورود گرمابه به شعر فارسی و بازتاب آن در شعر عرفانی. احمد خواجه ایم آسیه رهنما ...
کاربست گفتمان‌کاوی در نفثةالمصدور زیدری نسوی .... مقایسۀ سلسله مراتب وجود در
حکمت اشراق سهروردی و اندیشۀ ابن عربی ...... بررسی مقایسه ای سبک نثر در
قابوسنامه، تاريخ بيهقي، ترجمه کليله ودمنه و نفثه المصدور با تأکید بر معانی آنها و
اغراض ...

Ahmad Sharabiani's '13th-century' books on Goodreads (94 books)

خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی با شرح ابیات. title. خلاصه حدیقه حکیم سنائی
غزنوی با شرح ابیات ... نفثه المصدور. title. نفثه المصدور. author. نسوی, شهاب الدین
محمد ...

سندی از رهبران مشروطه درباره انتخابات دوره دوم درگز - نشریه اینترنتی ...

+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:51 توسط رنجبران | 2 نظر ..... محمد
بن احمد بن علی بن محمد خرندزی زیدری نسوی ملقب به شهاب الدین ، نورالدین شاعر، ....
نفثه المصدور به شرح احوال جلال الدین منکبرنی، آخرین پادشاه خوارزمشاهیان می پردازد
...... ویژگی‌های سبک شناختی وی بسامد بالای زیاد لغات عربی و استفاده از اصطلاحات
و ...

قلمنامه - BLOGFA

فقه در لغت به معنی درک و فهم است و به عبارت بهتر فقه به سیر انسان از مجهولات به ...
یفقهوا قولی » یعنی خدایا به من شرح صدر بده تا مخاطبان گفتار مرا درک کنند . ...
اولین بار محمد ابن ادریس شافعی اصطلاح فقه به معنای استعمالی کنونی به کار برد .
...... ما به خصوص در حمله مغول به نثر هایی می رسیم مثل نفثة المصدور زیدری که وقتی
...

نثر گذشته

بررسي اصطلاحات عرفاني جلد چهارم كشف الاسرار وعده الاسرار: جعفري نژاد عليجاني،
مليحه- ..... تحريري نو از(نفثه المصدور) تاليف شهاب الدين محمد خرنه زي زيدري نسوي:
..... شرح و توضيح لغات و تركيبات، عبارات مبهم و اشعار عربي سند بادنامه: داداشي،
حسين- ... آنان با انوار سهيلي: دنكوب، علي- دکتر علوي مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382-
ارشد.

6002 ﻣﻮرﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎر ،ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ، ﺑﺪوي وﻣﺴﺘﺒﺪ - انجمن ترويج زبان و ...

زﻧﺎن و در اﺻﻄﻼح ﺷﻌﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ در وزن و ﻗﺎﻓﯿﻪ،ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺖ اول آن اﺑﯿﺎت ﻣﺼﺮع ... -2.
ﻏﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻐﺰل ﻗﺼﯿﺪه، اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ. ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. -3. ﻏﺰل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ.
-4 ...... ﻗﺼﯿﺪة ﻋﯿﻨﯿﮥ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪه
...... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﺣﺎﺿﺮ،. ﭘﮋ. وﻫﺶ. ﻫﺎ. ﯾﯽ. ﻪﮐ. ﮐﺎﺗ. ﻨﻮن. ﺑﺮ رو. ي. ﻧﻔﺜﻪ. اﻟﻤﺼﺪور. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه.

بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی | saeed mahdavifar - Academia.edu

337 :1386 ، (2 ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ زر ﺟﻮزاﯾﯽ را در ﻣﻌﻨﺎي زر و ﺳﮑﮥ ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده ...
(7 زر ﺟﻮزاﯾﯽ در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﻧﻔﺜﻪ اﻟﻤﺼﺪور و اﻟﻤﺨﺘﺎرات ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ، در ... ﻧﯿﺰ
در ﺷﺮح ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ » : زر ﺷﺶ ﺳﺮي ، در اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺎرت از زر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺎر ....
ﭘﯿﺶﺗﺮ از او در ﻋﺮب زر و ﻧﻘﺮه ﻣﺴﮑﻮك ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ . ..... ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻟﻐﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ
ﺷﺮواﻧﯽ .

اصل مقاله (506 K)

طرائف الأقوال رشید وطواط» به فارسی در شرح و توصیف. دویست و هشتاد و .... مقداری از
امثال و اشعار عربی کتاب با ترجمه فارسی به شيوه ... می نویسد (ورق 2 الف و ب):.

ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺑﺨﺶ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ

ﭘﮋوﻫـﺎن ﮔـﺮد. آورده؛ از روش ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﻪ ﺑﺨـﺶ ﻟﻐـﺎت، ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺧـﺎرﺟﯽ و اﻋـﻼم اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ .
ﻣﻮﻟـﻒ ... ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺳﺖ و .... 2. ﺣﺮوف اﻟﻠﻬﻮﯾﻪ. (. ﻣﻌﯿﻦ، ج. 4. ﺑﺨﺶ دوم،.
1363 :99(. ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺶ ﺣﺮف از ﺣﺮوف ﻋﺮﺑـﯽ ﮐـﻪ واﺟﮕـﺎه آﻧﻬـﺎ ﺣﻠـﻖ اﺳـﺖ، ﺣـﺮوف ..... ﮔﻮﺋﯽ
آﻧﻬـﺎ. ﺿﻤﻪ را ﺑ. ﻪ. دﻧﺒﺎل ﺿﻤﻪ آورﻧﺪ . ذﯾﻞ. ﮥﻧﻔﺜ. اﻟﻤﺼﺪور. ﻧﻔﺜﻪ. ًْاﻟﻤﺼﺪور nafsat-ol-masdur. ع[ ....
زﯾﺪری، ﺷﻬﺎب.

کتابخانه شیعه - معرفی کتاب

نفثه المصدور \شهاب الدين محمد خزندزي زيدري نسوي \فارسي \اداره کل نگارش وزارت
اموزش و پرورش\1 \1370\-- .... نهايه النهايه في شرح الکفايه \محقق ايرواني \عربي \دفتر
تبليغات\2 \--\اصول ..... واژه شناسي اصطلاحات اصول فقه \احمد قلي ز اده \فارسي \بنياد
پزوهشهاي علمي فرهنگي نور الاصفياء\1 \1379\اصول ..... کتابخانه لغت ودیکشنری.

معنی نفثه المصدور - دیکشنری آنلاین آبادیس

آبادیس - نفثه المصدور نفثه المصدور، اثر شهاب الدین محمد خزندزی زیدری نسوی 622 ه.
... در شرح وقایع زمان جلال الدین منکبرنی تالیف شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی
. ... است یا برگرفته از عبارت متن کتاب: «از نفثه المصدوری که مهجوری بدان راحتی
... بر این کتاب است، زیرا «نفثه المصدور» که در لغت به معنی خلطی است که مبتلا ...

842.00 KB - download-thesis.com

2-2-1 بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی 13 .... تجربه و آزمون
صرف کرده است، پخته تر و رسیده تر از این عبارت چه می گوید: «هر که با بدان ..... دادند
و به اصطلاحات آماده و طريقه ی بحث در مسائل علمي كه از پيش در زبان عرب فراهم شده بود
... بزرگ آن «زیدری ، صاحب «نفثـة المصدور» و «عطاملک جوینی» و «وصاف الحضرة» ...

صحیفه هستی - منابع تاریخی قرن هفتم

نفثه المصدور اثر شهاب الدین خرندزی زیدری نسوی از زمره همین منابع است که می ...
انتقاد به سمت مغولان شدت گرفته عبارات ثقیل تر و با عبارات پیچیده همراه است. ....
وصّاف ضمن شرح وقایع تاریخی ، اشعاری به عربی یا فارسی آورده که غالباً سرودة خود
اوست . ... افزون بر این ، بسیاری از اصطلاحات اداری و دیوانی حکومت ایلخانان در این
اثر ...

چکیده مقالات هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی - 2

6 ا کتبر 2012 ... به عبارت دیگر "من طبقاتی " خالق اثر هنری و اثر هنری چه ارتباط دو سویه ای دارند؟ ....
کلید واژه ها: ادبیّات تطبیقی ،شعر فارسی،شعر عربی ، امیر معزّی ... تتبّع و
استقبال در لغت به معنی پیشواز کردن، به دنبال رفتن و روی آوردن است و در اصطلاح
...... نفثه المصدور زیدری نیز از جمله آثار گرانبها و ارزشمند زبان فارسی در ...

زبان و ادبیات فارسی

عزالدين محمد نسوي:كتاب نفثه المصدور را به فارسي به نثر مصنوع كتاب سيره
جلاالدين ... از اشعار عربي وفارسي اخبار و ايات قران كريم و اصطلاحات علمي استفاده
كرده است. ... اشعه لمعات جامي از شرح لمعات فخرالدين عراقي شاعر ونويسنده مشهور عهد
مغول است ازكتب ..... شعر سنتي:1-لغات ووتركيبات ادبي كهن 2 -قائل بودن به واژگان
خاص ...

ﭼ ﭼ ﭼ ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﺪه ﻮ ﻘﺎﻻت ﻤ ﻤ ﻤ دوازد ﻦ دﻤﺎﯽ ﻦا ﯽ

بررس. ی. بازتاب روا. ن. شناس. یی. ونگ. در رمان سمفون. ی. مردگان. 2. یل. لاآبرن. ی. وار
.... شرح قص. دهی. منطق الط. ری. خاقان. ی. 51. بایز. اسماع. یلی. بررس. ی. مؤلفه. ها. ی .....
کاربرد اشتار و عبارات عرب. ی ...... فاامه قلندرزاده در. ای. یی. تحول متنا. یی. در سطح
واژگان نفثه. المصدور. 556. ریش ...... یابیم که در آثارشان از لیات و اصطلاحات عرفان.

بررسی تطبیقی مضمون های کتاب «ذیلِ نَفثَة المَصدور» با امثال و حکم ...

این کتاب متضمن شرح حال هفده تن از وزیران سلجوقی، از دورهٔ دوم وزارت قوام‌الدین
دَرگَزینی تا پایان ... از آنجا که در هر دو چاپ متأسّفانه عموم لغات و تعبیرات و
اصطلاحات و کنایات، تبیین و معنا و امثال و ... نثر کتاب ذیل نفثة المصدور را میتوان
نثری ترکیبی دانست. ... 2. بسيار كار به سوزن شايد كردن، كه به نيزه نتوان كردن[8].
معادل عربی:.

ﻓﻬـــــﺮﺳﺖ - كتاب ماه

ﺩﺭﺁﻣﺪی ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻗﺼﮥ ﻟﻴﻠﯽ ﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﻋﺮﺑﯽ / ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤّﺪ ﻏﻨﻴﻤﯽ ﻫﻼﻝ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺮ
ﻣﺆﻣﻨﯽ ﻫﺰﺍﻭﻩ 23 ..... 2. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕِ ﺭﻭﺍﻳﺖ:ﺭﻭﺍﻳﺖِ ﺷـﻌﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷـﻴﻮﻩ ﺍﺳـﺖ: ﻧﺨﺴـﺖ. ﭘـﺮﻭﺭﺵِ ﺷـﺎﻋﺮِ
ﺗـﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﻧـﺰﺩِ ﺷـﺎﻋﺮِ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ. ...... «ﻣﻘﺎﻣـﻪ» ﺩﺭ ﻟﻐـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﺠﻠـﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄـﻼﺡ ﺍﺩﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑـﺎ
ﻧﺜﺮ ﻣﺴـﺠﻮﻉ ﻭ ﻣﺘﺼﻨﻊ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﻩ ...... ﺯﻳﺪﺭی ﻧﺴـﻮی، ﺷـﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪّﻳﻦ ﻣﺤﻤّﺪ، 1381، ﻧﻔﺜﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺪﻭﺭ.

نثر مصنوع و فنی - ویراساینس

در نفثه المصدور که یکی از ارجمند ترین آثار نثر مصنوع پارسی است، با ... لغوی و
ایهامسازی با لغات و اصطلاحات علوم و دانشهای مختلف، از تنوع زمینههای ایهامسازی و ...
نفثهالمصدور شهابالدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسی است
. ... همچنین آیات و احادیث و ابیات و عبارات عربی متعدّدی را به تصریح یا به تلمیح، ...

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی دکتری زبان و ادبیات فارسی ...

2- ادبیات مقاومت: گرایش ادبیات مقاومت رشتة کم سن و سالی می‌باشد از این نظر کم سن
و .... از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی زبان و ادبیات فارسی می‌باشد. ....
علت سختی کلیله و دمنه پیچیدگی عبارات و کلمات عربی متعدد به کار رفته در این
.... ی نظامی عروضی – مرصادالعباد – نفثه المصدور زیدری – تاریخ جهان گشای جوینی ...

لغتنامه دهخدا - معارف گیاهی - قائمیه

نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا(2). ... و در کلمات عربی مستعمل در فارسی گاه الف
لیّنه جانشین یاء آخر کلمه گردد چون تمنا، ... و الف آخری که در عربی به صورت یاء
نوشته میشود، چون موسی و عیسی و معنی و دعوی ... ز پیچاپیچ آن شب گر دهم شرح ...... (
اصطلاح طب) رطوبتی که در شکم یا زیر پوست مستسقی گرد آید. ... (نفثة المصدور
زیدری).

قرآن آیات تأثیر گاهی نفثه المصدور نفثه المصدور تأثیر ... - مرجع خبری

قرآن آیات تأثیر گاهی نفثه المصدور نفثه المصدور تأثیر قرآن است گاهی گاهی برای
... کاربرد اشعار و عبارات عربی در کتاب نفثة المصدور کتاب نفثة المصدور شهاب
الدین محمد .... لردکرزن در کتاب « ایران و قضیه ایران» که سفرنامه او به ایران است، در
شرح ... قرآن ج - تفسیر قرآن د - تدبیر قرآن 2 - کدام گزینه در مورد "قرآن" صحیح
نیست .

Ahmad Sharabiani's '13th-century' books on Goodreads (94 books)

خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی با شرح ابیات. title. خلاصه حدیقه حکیم سنائی
غزنوی با شرح ابیات ... نفثه المصدور. title. نفثه المصدور. author. نسوی, شهاب الدین
محمد ...

نثر مصنوع و فنی - ویراساینس

در نفثه المصدور که یکی از ارجمند ترین آثار نثر مصنوع پارسی است، با ... لغوی و
ایهامسازی با لغات و اصطلاحات علوم و دانشهای مختلف، از تنوع زمینههای ایهامسازی و ...
نفثهالمصدور شهابالدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسی است
. ... همچنین آیات و احادیث و ابیات و عبارات عربی متعدّدی را به تصریح یا به تلمیح، ...

بررسی شیوه تاریخ نگاری در دوران مغول و تیموری - مداد سفید

در این زمان بود که تعداد قابل ملاحظه ای از واژگان و اصطلاحات عربی وارد زبان فارسی
شد. .... عبارتند از : نفثة المصدور اثر زیدری نسوی، تاریخ جهانگشای جوینی اثر
عطاملک جوینی و ... در این دوران ما در نگارش تاریخ شاهد ساده نویسی، ورود لغات مغولی،
کاسته شدن از .... 2- C. E. Bosworth, “The Tahirids and Arabic Culture,” Journal of
Semitic ...

سندی از رهبران مشروطه درباره انتخابات دوره دوم درگز - نشریه اینترنتی ...

+ نوشته شده در پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ساعت 14:51 توسط رنجبران | 2 نظر ..... محمد
بن احمد بن علی بن محمد خرندزی زیدری نسوی ملقب به شهاب الدین ، نورالدین شاعر، ....
نفثه المصدور به شرح احوال جلال الدین منکبرنی، آخرین پادشاه خوارزمشاهیان می پردازد
...... ویژگی‌های سبک شناختی وی بسامد بالای زیاد لغات عربی و استفاده از اصطلاحات
و ...

پاسخ به اقتراح

آنچه مورد بحث و اختلاف نظر فراوان است نام های عام و نام مفاهیم علمی و اصطلاحات علوم و
... که شعرای بزرگ، شعر را برای همه مردمان می سروده اند و الفاظ و عبارات شعر را با توجه
به ... شروع می شود، رودکی در قافیه قصیده ناگزیر است لغات عربی بیاورد واژه هایی
مانند: .... نویسندگانی چون زیدری نسوی صاحب نفثة المصدور یا وصّاف الحضره نویسنده
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﮑّﻪ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ - EBSCOhost

.2. ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدة اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در دﯾﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑـﯿﺶ. ﺑﻬـﺎ، ﺑﺴـﺎن ﻣﺂﺧـﺬي ﮐﺎرآﻣـﺪ در
اﺧﺘﯿـﺎر .... ﺷﺮح ﻟﻐﺎت ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﺎﻗﺎﻧﻰ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺗﺤﻔﻪ. اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ. ) اﯾﻦ. ﺎﺑﯿا. ت و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه. اﺳﺖ . ﻟﻐﺖ. ﻧﺎﻣﻪ ....
در ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﻧﻔﺜ. ﻪ. اﻟﻤﺼﺪور و. اﻟﻤﺨﺘﺎرات ﻣـﻦ اﻟﺮﺳـﺎﺋﻞ. ﻧﯿـﺰ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، در ﻧﻔﺜـﻪ. اﻟﻤﺼـﺪور. ﻣﯽ ....
ﺳﺮي، در اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻋﺒﺎرت از زر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﯿﺎر اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺣـﺪ زر ﮐﺎﻣـﻞ دوازده.

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی دکتری زبان و ادبیات فارسی ...

2- ادبیات مقاومت: گرایش ادبیات مقاومت رشتة کم سن و سالی می‌باشد از این نظر کم سن
و .... از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی زبان و ادبیات فارسی می‌باشد. ....
علت سختی کلیله و دمنه پیچیدگی عبارات و کلمات عربی متعدد به کار رفته در این
.... ی نظامی عروضی – مرصادالعباد – نفثه المصدور زیدری – تاریخ جهان گشای جوینی ...

Ahmad Sharabiani's '13th-century' books on Goodreads (94 books)

خلاصه حدیقه حکیم سنائی غزنوی با شرح ابیات. title. خلاصه حدیقه حکیم سنائی
غزنوی با شرح ابیات ... نفثه المصدور. title. نفثه المصدور. author. نسوی, شهاب الدین
محمد ...

کانون ايرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت - نقد تند دکتر پرویز ضیاء ...

30 نوامبر 2009 ... من آن عبارت یونانی را با توجه به ترجمه‌ي هایدگر به زبان خودم چنین ترجمه می کنم که: "
. ..... زیرا در بسیاری ازموارد قابلیت کلمات عربی به مراتب بالاتر و حتی ... و هیچ
کدام را مفید معنایی قریب به معنای Existenz در عرف و اصطلاح کی یر کگورد و ...... از
نفثه¨ المصدور به انشای شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی ببینیم ...

1394 19 64 64 206 روانشناسی اسطوره و داستان؛ رویکردی نوین در نقد ...

2 The purpose of this article, is introducing a new approach in critical studies of
the text .... ##زیدری نسوی، محمّد. (1385). نفثة المصدور. ... کسایی اثری است به زبان
عربی که به قلم محمّدبن عبدالله کسایی نگارش یافته است. ... فرهنگ اصطلاحات نقد
ادبی. .... شاعر عاشقانه‌سرای دوران جاهلی و شرح ماجرای یک خونخواهی قبیله‌ای عاطفی
است.

شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2)

در این متن که قسمت دوم آن است, شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و شرح روان
متن نفثه المصدور زیدری آمده است.

چکیده مقالات هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی - 2

6 ا کتبر 2012 ... به عبارت دیگر "من طبقاتی " خالق اثر هنری و اثر هنری چه ارتباط دو سویه ای دارند؟ ....
کلید واژه ها: ادبیّات تطبیقی ،شعر فارسی،شعر عربی ، امیر معزّی ... تتبّع و
استقبال در لغت به معنی پیشواز کردن، به دنبال رفتن و روی آوردن است و در اصطلاح
...... نفثه المصدور زیدری نیز از جمله آثار گرانبها و ارزشمند زبان فارسی در ...

شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری | سل فایل ...

در این متن که قسمت اول آن است، شرح لغوی و اصطلاحات ادبی و عبارات عربی و
شرح روان متن نفثه المصدور زیدری آمده است. این کتاب را استاد حسن یزدگردی ...

نثر گذشته

بررسي اصطلاحات عرفاني جلد چهارم كشف الاسرار وعده الاسرار: جعفري نژاد عليجاني،
مليحه- ..... تحريري نو از(نفثه المصدور) تاليف شهاب الدين محمد خرنه زي زيدري نسوي:
..... شرح و توضيح لغات و تركيبات، عبارات مبهم و اشعار عربي سند بادنامه: داداشي،
حسين- ... آنان با انوار سهيلي: دنكوب، علي- دکتر علوي مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382-
ارشد.

زبان و ادبیات فارسی - 16- تاریخ ادبیات کلاسیک

بخش نخست: آغاز تاثیر نثر عربی در نثر دری، آمیختگی خراسانیان و عراقیان،
تاریخ ... و اسکندرنامه نیز دارای سبک کهنه است و کتاب های متصوفه که در پایان شرح
دوره ی نخست .... در تاریخ بیهقی لغات زیبای فارسی و ضرب المثل های شیرین بسیار
است و ...... مقامات حمیدی و نفثه المصدور زیدری و کامل ترین نمونه ی آن تاریخ وصاف
است.

عطّار همداني‌ - گروه نرم افزاری آسمان

وي از شاعران خوب قرن هشتم هجريست كه تذكره‌نويسان در شرح احوال او ببيان ...... حتي
در انشاءهاي ساده قرن هفتم و هشتم استعمال لغات عربي بحدّ وفور ديده مي‌شود ..... زيدري
درباره خود در كتابهايش «سيرة جلال الدين مينكبرني» و «نفثة المصدور» ذكر كرده است
. .... و سادگي آن و در همان حال با اصطلاحات و عبارات فارسي ساده و قابل فهم بنگارش آورد.

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی دکتری زبان و ادبیات فارسی ...

2- ادبیات مقاومت: گرایش ادبیات مقاومت رشتة کم سن و سالی می‌باشد از این نظر کم سن
و .... از آن‌ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی زبان و ادبیات فارسی می‌باشد. ....
علت سختی کلیله و دمنه پیچیدگی عبارات و کلمات عربی متعدد به کار رفته در این
.... ی نظامی عروضی – مرصادالعباد – نفثه المصدور زیدری – تاریخ جهان گشای جوینی ...

اصل مقاله (171 K) - پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی

Page 2 ... شنیدن یا دیدن، می تواند همان احساسی را که شخص بیان کننده و شرح دهنده
تجربه کرده ... نفثه المصدور زیدری نسوی" نقش صنایع لفظی و معنوی را در ادبیت این
اثر بررسی ..... کنایات، آشنایی با عبارات و اصطلاحات عربی از وجوه ادبی نفثه
المصدور است. ... عربی وارد نثر شود تا جایی که در صورت تساوی شرایط بين لغات
پارسی و ...

ادبکده ی پارسی ایرانیان

فارسی سال دوم راهنمایی روان خوانی شعر یا حسین و لغات مهم درس .... تاريخ بيهقي
گلستان كليله و دمنه چهار مقاله نظامي عروضي مرصاد العباد نفثه المصدور زيدري
ـ ... مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تاکید بر لغات مفعولی و اعلام و دقت در
عبارات عربی. ... 2-1- حافظ؛ شرح دکتر خطیب رهبر، "حافظ نامه" بهاءالدین خرمشاهی، "ذهن
و زبان ...

842.00 KB - download-thesis.com

2-2-1 بررسی اوضاع تاریخی – سیاسی و فرهنگی در عصر سعدی 13 .... تجربه و آزمون
صرف کرده است، پخته تر و رسیده تر از این عبارت چه می گوید: «هر که با بدان ..... دادند
و به اصطلاحات آماده و طريقه ی بحث در مسائل علمي كه از پيش در زبان عرب فراهم شده بود
... بزرگ آن «زیدری ، صاحب «نفثـة المصدور» و «عطاملک جوینی» و «وصاف الحضرة» ...

قرآن آیات تأثیر گاهی نفثه المصدور نفثه المصدور تأثیر ... - مرجع خبری

قرآن آیات تأثیر گاهی نفثه المصدور نفثه المصدور تأثیر قرآن است گاهی گاهی برای
... کاربرد اشعار و عبارات عربی در کتاب نفثة المصدور کتاب نفثة المصدور شهاب
الدین محمد .... لردکرزن در کتاب « ایران و قضیه ایران» که سفرنامه او به ایران است، در
شرح ... قرآن ج - تفسیر قرآن د - تدبیر قرآن 2 - کدام گزینه در مورد "قرآن" صحیح
نیست .

موضوع دانلود : شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور ...

4 روز پیش ... عنوان: شرح لغات و اصطلاحات و عبارات عربی نفثه المصدور زیدری(2). دسته بندی:
علوم انسانی. نشان شده با : نفثه المصدور, زیدری, شرح روان, بخش دوم.

نقد و بررسی آزمون دکتری نظر من در خصوص آزمون دکتری 97 / نقد آزمون ...

زیر صفر به کار عربی نمیاد عربا با این دما سازگاری ندارند… ...... چند صد صفحه است
و خوندن هر صفحه با توجه به لغات سختش 2 ساعت وقت لازم داره به همین خاطر ...... 27 -
گزینه های این سوال از نفثه المصدور زیدری (این سوالهای خارج از منابع نشون از عقده ...
33-عبارت از تاریخ بیهقی جواب بین 2 زیت پوش و 3 طاق پیش زین(این سوال هم نشون
...

عطّار همداني‌ - گروه نرم افزاری آسمان

وي از شاعران خوب قرن هشتم هجريست كه تذكره‌نويسان در شرح احوال او ببيان ...... حتي
در انشاءهاي ساده قرن هفتم و هشتم استعمال لغات عربي بحدّ وفور ديده مي‌شود ..... زيدري
درباره خود در كتابهايش «سيرة جلال الدين مينكبرني» و «نفثة المصدور» ذكر كرده است
. .... و سادگي آن و در همان حال با اصطلاحات و عبارات فارسي ساده و قابل فهم بنگارش آورد.

کتابخانه شیعه - معرفی کتاب

نفثه المصدور \شهاب الدين محمد خزندزي زيدري نسوي \فارسي \اداره کل نگارش وزارت
اموزش و پرورش\1 \1370\-- .... نهايه النهايه في شرح الکفايه \محقق ايرواني \عربي \دفتر
تبليغات\2 \--\اصول ..... واژه شناسي اصطلاحات اصول فقه \احمد قلي ز اده \فارسي \بنياد
پزوهشهاي علمي فرهنگي نور الاصفياء\1 \1379\اصول ..... کتابخانه لغت ودیکشنری.

تعليم و تربيت گام به گام در مهد خانواده

پاورپوینت سبک شناسی(2) نثر

کلیه مقالات علمی ترویجی- محور انرژی

پاورپوینت تمدن چین

تعليم و تربيت گام به گام در مهد خانواده

آموزش کشت سلول و بافت های گیاهی

فایل فلش گوشی چینی Samsung S8 Pro اندروید 6.1 با cpu mt6580 با مشخصه پریلودر preloader_yuanda6580_we_l

آموزش کشت سلول و بافت های گیاهی

اقدام پژوهی چگونه توانستم مهرناز را به درس ریاضی علاقه مند ساخته و تلاش و کوشش او را در این درس دو چندان کنم؟

مجموعه مقالات شهر دوستدار زنان