دانلود فایل


تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی

دانلود فایل تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی
فرمت فایل : ورد- word
قابل ویرایش
تعداد صفحات : 11 صفحه
بخشی از متن :
سبک ها در شعر فارسی
سبک شعر، یعنی مجموع کلمات و لغات و طرز ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، و طرز تخیل و ادای آن تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و طرز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره باشد، آنچه از این کلیات حاصل می شود آب و رنگی خاص به شعر می دهد که آن را سبک شعر می نامیم، و قدما گاهی به جای سبک طرز و گاه طریقه و گاه شیوه استعمال می کردند.
1- سبک خراسانی یا ترکستانی
2- سبک عراقی
3- سبک هندی
4- بازگشت ادبی یا سبک های جدید که منتهی به سبک جدید دوره مشروطه شده است.
سبک خراسانی
سبک خراسانی که آن را سبک ترکستانی هم می گویند در واقع طنز و شیوه شاعران خراسان بوده است.
در این شیوه که از اولین دوران های شعر فارسی یعنی اوایل قرن چهارم تا اواسط قرن ششم ادامه داشت ، شاعران و استادان زیادی مانند: رودکی، فرخی، عنصری، فردوسی، منوچهری، ناصرخسرو، سنایی و مسعود سعد سلمان ظهور کرده و شیوه خراسانی را به کمال رساندند.
سبک خراسانی دو مرحله دارد:
دوره سامانی و دوره غزنوی و سلجوقی.
در دوره سامانی، سادگی بیان و کهنگی تعبیرات و اصطلاحات به خوبی مشخص است. غلبه کلمات فارسی بر واژه های عربی و
توجه به توصیفات طبیعی و ساده و محسوس و عینی از ویژگی های شعر این دوره محسوب می شود.
موضوعاتی که در شعر این دوره مطرح می شود غالباً یا مدح است و یا هجور و هزل که هر دو ملایم است و معتدل و دور از اغراق. تغزلات عاشقانه و پند و اندرز و حکمت با شیوه ای شاعرانه و نه عالمانه نیز از مشخصات شعر این دوره به شمار می رود.
از قالبهای مهم در این عصر می توان به قصیده و مثنوی اشاره کرد. در قصیده معمولاً موضوع مدح و هجو و تغزل است و در مثنوی تمثیل و داستان و حماسه بیان می شود.
قالبهای دیگری مانند رباعی و دوبیتی گه گاه در یک دوره دیده می شود و تعداد آن ها بسیار اندک است.
صنایع لفظی و معنوی در شعر این دوره اگر وجود داشته باشد خالی از تکلف و تصنع است در حدی نیست که بتوان به آنها اعتنا کرد.
استفاده از بعضی معلومات علمی و برخی آیات و احادیث نبوی و روایات تاریخی و حماسی هم در شعر این دوره وجود دارد اما همه ی این مواد چنان در کلام به کار رفته است که صفت اصلی شعر این دوره یعنی سادگی بیان همچنان برجا می ماند و از بین نمی رود.
سبک خراسانی در دوره غزنوی و اوایل سلجوقی گذشته از بعضی مختصات لفظی و خصایص دستوری که در واقع مربوط به زبان و لهجه ی منطقه خراسان قدیم می شود، با شعر دوره سامانی تفاوتهایی دارد.
از جمله این که سادگی بیان، جای خود را به استحکام و سنگینی کلام می دهد و شعر تا حدی به پختگی می رسد.
هر چند شعر فرخی با صفت سادگی همراه است، اما پختگی و استحکام کلام در آن کاملاً مشهود است. عنصری و منوچهری و بعدها ناصرخسرو و سنایی به تدریج سادگی طبیعی را از شعر سبک خراسانی دور می سازند و آن را تا حدی از میان می برند.
در سبک این دوره بعضی قالب های تازه مانند ترجیع بند و ترکیب بند و نیز مسمط و قطعه به وجود می آید.
با این همه قصیده و مثنوی از قالب های معتبر این سبک است.
صنایع بدیع اعم از لفظی و معنوی و انواع تشبیهات در شعر این دوره رواج داشته است.
شاعرانی مانند عنصری، منوچهری، ناصرخسرو و سنایی از اصطلاحات فلسفی، نجوم، ریاضیات و بعضی مباحث علوم طبیعی و پزشکی در شعر خود استفاده می کند و به این ترتیب رنگی عالمانه به شعر خود می زدند.
استفاده از احادیث و آیات قرآنی و نیز اشعار عربی در میان شاعران این دوره رواج بیشتری یافت.
مثلاً منوچهری که دیوان اشعار عربی را از برداشت نمی توانست خود را از زیر نفوذ و تاثیر آن خارج سازد و ناصرخسرو و سنایی معلومات و مطالعات دینی خود را در شعر خویش می آوردند.
بیان موضوعاتی مانند مدح و هجو و تغزل و پند و حکمت در شعر این دوره ادامه یافت ولی در این میان اغراق و تا حدی اضافه گویی زیادتر شده و در واقع به نوعی تکامل یافت.
با این همه کسانی مانند ناصر خسرو، مدح اغراق آمیز را به یک سو نهادند و حکمت و دین و اخلاق را به جای آن معنا قرار دادند.
هر چند در ابتدای این سبک روح ملی و حماسی خاصه در دوره سامانی جلوه ای بارز داشت ولی در پایان آن این روحیه تضعیف شده و جای آن را روحیه ی زاهدانه کسانی مثل ناصرخسرو و اخلاق صوفیانه ی شاعرانی چون سنایی پر کرد.
به طور خلاصه می توان گفت شروع این سبک با روحیه حماسی و پایان آن با روحیه صوفیانه.


تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی


سبک ها در شعر فارسی


سبک های شعر فارسی


انواع سبک های شعر


سبک خراسانی


سبک عراقی


سبک ها در شعر


تحقیق سبک های شعر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


BİLİMSEL - درباره ی تاثیرات زبان عربی در پیدایش زبان دری و شعر ...

درباره ی تاثیرات زبان عربی در پیدایش زبان دری و شعر عروضی فارسی و اشکال و
..... مطلب دیگری است که ما بحث‌های عمیق‌تری را درباره ی اشکال و سبک‌ها در تحقیقات
...

اصل مقاله

ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ، روﻳﻜﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﻜﻬﺎي آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺪ آر. اءِ. ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ار. ا. ﺋﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎ
و. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ... ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﺒﻜﻬﺎي ﻧﺜﺮ. ﻓﺎرﺳﻲ. 129. ﺷﻤﺎرة. ﺳﻮم. ،. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1386. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺒﻚ. ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻮرد ... ﭘﻴﺮاﻳﻪ و ﺑﺪون وزن و ﻗﺎﻓﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ و. ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪه و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﻪ روﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻈﻢ. (. ﻳﺎ ﺷﻌﺮ.
).

سبک های شعر فارسی

این جزوه از آن به عنوان یک سبک خاص نام برده نشده ولي در مورد. آن توضیح اندکي ارائه
گردیده است. ... مدحي که این س نت تا قرن ها در شعر فارسي برجاي مي ماند. در کنار.

تحقیق درباره عوامل انصراف از سبک هندی - داک سیتی

گاهی انقلابها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می‌شود؛ سبك هندی كه از اوایل قرن
... این سبك به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی‌ آن جا، زبان شعر ...

عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد :: حسین حسن پور ...

21 نوامبر 2011 ... در این مقاله، موسیقی شعر فروغ فرخزاد، با نگاهی سبک شناسانه مورد بررسی قرار
گرفته است. ... وزن عروضی و نیمایی ، آشکارترین شکل موسیقی در شعر فارسی است
.... قافیه چه در چارپاره ها ، چه در شعرهای نزدیک به شعر نیمایی و چه در ...

بررسی سبکی اشعار حسن کاشی- بخش نخست: زبان و موسیقی - سلیس

مقالۀ حاضر به بررسی سبک اشعار «کمال‌الدین حسن کاشی» شاعر قرن هفت و هشت
می‌پردازد. ... متأسفانه هنوز دربارۀ شعر فارسی شیعه در میان سال‌های 600 تا 900 تحقیق
جدی صورت ... از برخی از این شاعران یا هیچ گونه شعری برجای نمانده و یا تنها ابیاتی
در تذكره ها و جُنگ‌ها درج شده است. ... در مورد سرگذشت «کاشی» مطالبی در تذکره‌ها آمده
است.

علم معانی در گذر از سبک‌های شعر فارسی - علوم ادبی - دانشگاه قم

از این رو از میزان کارآمدی این علم در نقد بلاغی شعر فارسی کاسته شده است. ... مختلف
در شیوه‌ای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، فراز و فرودهای علم معانی را در گذر از
سبک‌های شعری مورد بررسی قرار دهد و به ... بسیار در زمینه‌های وزن، معنا، زبان، سبک و
مخاطب شعر فارسی، تحولات چندانی در علم معانی به وجود نیامده است. ... کلیدواژه ها [
English].

BİLİMSEL - درباره ی تاثیرات زبان عربی در پیدایش زبان دری و شعر ...

درباره ی تاثیرات زبان عربی در پیدایش زبان دری و شعر عروضی فارسی و اشکال و
..... مطلب دیگری است که ما بحث‌های عمیق‌تری را درباره ی اشکال و سبک‌ها در تحقیقات
...

اویرایش شده بررسی شاخصه‌های سبک آذربایجانی در خسرو و شیرین نظامی

سبک آذربایجانی، سبک شاعران شمال غربی ایران؛ یعنی منطقه‌ی ارّان و آذربایجان است و
... پژوهش ‌2) پیشینه‌ی پژوهش 3) تجزیه و تحلیل داده ها 4) استنباط و نتیجه گیری. در
این تحقیق مباحثی درباره‌ی سبک و سبک شناسی و دوره های آن در شعر فارسی ارائه ...
این سبک و ویژگی‌های خسرو و شیرین به عنوان اثری شاخص در این سبک مورد تجزیه و
...

ahmed emi̇n - Acarindex

در بخش دوم تاثیر شاعران سبک هندی بر شاعران عثمانی مورد. بررسی قرار ... شعر
عثمانی، شعر فارسی، سبک هندی، ادبیات تطبیقی، عرفی. شیرازی، شوکت ... در
تذکره ها آمده است که در دربار وی بیش از جهارصد شاعر حضور داشت و. صله های بسیار می
...

ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دو درس ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺪ درس ورزي در رﺷﺘﺔ

18 ژانويه 1996 ... ﻫﺎي ﺳﺒﻚ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ادﺑﻲ ﻓﺎرﺳﻲ را از ﻧﻈـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻓﻜـﺮي و روش ﻣـﻮرد. ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺷﺶ ﻧﻘﺺ در در ... ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻢ؛ آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻧﻘﺼﻬﺎ را در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ادﺑـﻲ و ﻣﻄ ....
ﻫﺎ. ﻧﺨﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺸﻬﻮر در درﺳﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺳﺒﻚ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ.

ﺳﺒﻚ واﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

اﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻣﺒﺪع واﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ... ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن اردو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن دﻫﻢ.

تفاوت غزل و قصیده - الو دکتر

تفاوت غزل و قصیده، یکی از سوالات رایج میان فارسی زبانان و ادبیات دوستان است. ...
وجود دارد، تفاوت غزل و قصیده چیزی ورای ظاهر قالب و طرز قرار گرفتن قافیه ها است. ...
قصیده در شعر فارسی از قرن سوم هجری رواج یافت و دوران اوج شکوه آن تا قرن ششم ...
غزل مضمون: این نوع به غزل سبک هندی مشهور است. .... حقایق جالب در مورد بوتاکس.

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی ... البته دیگرانی هم پیش و
پس از این شاعر در این وزن ها شعر گفته اند، اما نه به آن اندازه که ..... خود را در مورد قالب ها
مشخص کنیم که آیا شکل صوری مصراع ها و آرایش قافیه ها را ملاک عمل قرار ..... نه بیش
تر، و اگر هم تحقیقی درباره ی قالب ها می کنیم، به تر است در رمز و رازهای موفقیت یا ...

ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. ... اما علوم جدید ادبیات
شامل نقد ادبی ، انواع ادبی ، سبک شناسی ، نظریه های ادبی و . ... در ایران ضربی و
هجایی بودند و به نظر می‌رسد این شیوه در زبان فارسی باستان نیز مورد استفاده
بوده‌است.

اویرایش شده بررسی شاخصه‌های سبک آذربایجانی در خسرو و شیرین نظامی

سبک آذربایجانی، سبک شاعران شمال غربی ایران؛ یعنی منطقه‌ی ارّان و آذربایجان است و
... پژوهش ‌2) پیشینه‌ی پژوهش 3) تجزیه و تحلیل داده ها 4) استنباط و نتیجه گیری. در
این تحقیق مباحثی درباره‌ی سبک و سبک شناسی و دوره های آن در شعر فارسی ارائه ...
این سبک و ویژگی‌های خسرو و شیرین به عنوان اثری شاخص در این سبک مورد تجزیه و
...

سبک هندی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحقیق حاضر بررسی مباحث سبک شناسی غزل معاصر فارسی با تمرکز بر روی غزل
... و در سبک هندی به صورتی دیگر درآمد و در دوره بازگشت ادبی کمتر مورد توجه واقع
شد؛ ... محو ویژگی ها و اصول سبکی نبوده هر چند که نمی توان تأثیر این دوره را در شعر
او ...

کابل نات/گفتمان ادبی/بخش اول

اینک شما را به خوانش تبصره های چند صاحب نظر و به یک پرسش درین مورد دعوت می
کنم. ... چندان صحیح نمی نماید و همه ی ادبیات و سبک ها و طرز های شعر فارسی را نمی
تواند ..... ی ادبیات، نباید در انتخاب موضوع تحقیق، بی آن که خود کوششی کرده
باشیم، به ...

انواع قالب های شعر

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراع ها و نظام قافیه آرایی آن است. ... شکل باب
طبع شاعران فارسی قرار گرفته و به این ترتیب، قالب های شعری رایج را پدید آورده
است : ... و از زمان او به بعد، این گونه اشعار کمتر در دوره های مختلف مورد توجه شاعران
بوده.

ﺳﺒﻚ واﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

اﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻣﺒﺪع واﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ... ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن اردو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن دﻫﻢ.

دانلود مقاله در مورد شعر و انواع آن - دانلود آرتیکل

دانلود مقاله در مورد شعر و انواع آن از سری مقالات فرهنگی با 63 صفحه و فرمت اجرایی ...
در ابتدا شما با شعر فارسی از ابتدا تا به امروز آشنا می شوید، به بیان دیگر با ... در
ادامه سبک های شعر و مکتب های مرتبط به آن معرفی شده و توضیحاتی پیرامون آن ها داده ...

بررسی ترانه سرایی در ادبیّات فارسی - بوستان ادب

با توجه به ریشه باستانی ترانه ها، کهن ترین اشعار فارسی در میان این نوع ادبی یافت
شده است. ... سپس به ویژگی های وزن ترانه، زبان ترانه و درون مایه آن می پردازیم و شعر و
ترانه امروز، ... بررسی مبانی زیبا شناسی و بدیع، انواع موسیقی شعر و ویژگی‌های
سبکی ترانه، از ... به اه‍ت‍م‍ام‌ ت‍ق‍ی‌ ب‍ی‍ن‍ش‌، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

علم معانی در گذر از سبک‌های شعر فارسی - علوم ادبی - دانشگاه قم

از این رو از میزان کارآمدی این علم در نقد بلاغی شعر فارسی کاسته شده است. ... مختلف
در شیوه‌ای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، فراز و فرودهای علم معانی را در گذر از
سبک‌های شعری مورد بررسی قرار دهد و به ... بسیار در زمینه‌های وزن، معنا، زبان، سبک و
مخاطب شعر فارسی، تحولات چندانی در علم معانی به وجود نیامده است. ... کلیدواژه ها [
English].

بنیاد سعدی - درباره ایران-درباره زبان و ادبیات فارسی-تأثیر زبان و ...

تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی ادبیات سایر ملت ها سابقه‌ای طولانی دارد و آغاز آن
... قرار داد و به عقیدۀ برخی از محققان موجب پیدایش سبک هندی در شعر فارسی شد. ....
مورد توجه اروپاییان قرار گرفت و بسیاری از محققان را به تحقیق در مورد زرتشت ...

سبک خراسانی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... مختصات سبک شعر خراسانی را درسه مقوله می‌توان مورد بررسی قرار داد: الف- مختصات
زبانی: زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است؛ یعنی ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی ... البته دیگرانی هم پیش و
پس از این شاعر در این وزن ها شعر گفته اند، اما نه به آن اندازه که ..... خود را در مورد قالب ها
مشخص کنیم که آیا شکل صوری مصراع ها و آرایش قافیه ها را ملاک عمل قرار ..... نه بیش
تر، و اگر هم تحقیقی درباره ی قالب ها می کنیم، به تر است در رمز و رازهای موفقیت یا ...

فصل نامه علمی پژوهشی بهار ادب - _1CONTENT

فصلنامۀ سبکشناسی نظم و نثر فارسی اهداف زیر را جستجو میکند: ... سیر تحول
اغراق در سبک خراسانی، معرفی عجائبنامه ها و تحول آنها در شعر فارسی، تنوع ... þ
مقالات خود را در محیط ورد ( word ) تایپ و املای مورد نظر مجله و شیوۀ درست ارجاعدهی را
رعایت نمائید . ... اصلی، شیوۀ پژوهشی (روش كار)، ضرورت تحقیق و پیشینۀ تحقیق
ذكر گردد .

ﺳﺒﻚ واﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

اﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻣﺒﺪع واﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ... ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن اردو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن دﻫﻢ.

پیشینه نقد ادبی در شعر فارسی - مجله ادبی آوانگارد

3 ژوئن 2014 ... خانه شماره‌نهم ادبیات و هنر - 9 پیشینه نقد ادبی در شعر فارسی ... را سخت مورد انتقاد
قرار داد و ایرادهایی بر وی گرفت که برخی از روی خشم و دشمنی و اغلب وارد و به جا بود.
... بود، در دربار پادشاهان هند و روزگاری که سبک معروف به “هندی” در شعر فارسی .... وی
درباره ی عیب های قافیه ها و اوصاف ناپسندیده ی شعر، تحقیق پر سود و ...

ملاحظات سبک شناسانه بهار در دیوان - ملک الشعرا بهار malekolshoara ...

اين مباحث سبك‌شناسانه ديوان متنوع است و از بحث در سبك فردي و سبك دوره تا اظهار ...
در باب سبك‌شناسي شعر است بسيار مغتنم است و جاي آن دارد كه به تفصيل مورد بحث
و ... شبيه به اين جمله بوفن، اين مصراع ها از بهار است: «نشان سيرت شاعر ز شعر ... مراد
از طوسي فردوسي است كه در وصف بي‌همتاست و « پارسي» سعدي است كه بهار او را در ...

پیچک فایل تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی

تحقیق در مورد سبک ها در شعر فارسی. فرمت فایل : ورد- word. قابل ویرایش. تعداد
صفحات : 11 صفحه. بخشی از متن : سبک ها در شعر فارسی. سبک شعر، یعنی مجموع ...

دانلود مقاله در مورد تعريف سبک و انواع سبک هاي ادبي در شعر فارسي pdf

اصولا این نوع تقسیم بندیها برای طبقه بندی راحت تر شعر فارسی و در دوران بعد از
آن شاعران ایجاد شده . معرفی این سبکها و مکاتب فکری برای آشنایی با شاعران و ...

اهمیت لندی، برای شعر معاصر پشتو و فارسی در افغانستان - خراسان زمین

آماج مقاله من جریان رسمی شعر پشتو نه، بلکه ژانری در فرهنگ عامیانه پشتون ها است. ...
نیما به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود و این پوست اندازی در سبک ها و روش های ...
بینی و حب و بغض مورد بررسی قرار گیرد تا شاعران جوانتری که در این سال ها پا به ...

پایان نامه بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی - رسا تسیس

پایان نامه بررسی سبک شناسی شعر منوچهر آتشی زبان و ادبیات فارسی(M.A) پایان
نامه ... خود و همراه با پیگری مستمر مساله مورد نظر ، کم کم زوایای تاریک روشن تحقیق ،
برایم معلوم ... عوامل مهم در جدا ساز ی سبک ها که مربوط به دوران زندگی شاعر کدام است.

همه چیز در مورد رپ_(ارزش دیدن داره بیا)

رپ ابتدا به زبان انگلیسی و بعد آلمانی فرانسه و فارسی رایج شده هم اکنون خوانندگان
رپ فارسی با استفاده از ... "سبک Folk" خیلی زود به یکی از پایه های شعر مدرن تبدیل
شد. ... به دلیل این پیشرفت ها، بزرگان رپ این دهه را دوران طلایی HipHop نامیدند. ....
برچسب‌ها: آسیب شناسی رپ, نتیجه تحقیق اجتماعی, کلامی نامناسب, موضوعات ناهنجار.

ویژگی‌های بنیادی سبك‌های شعر فارسی | مظفریان | تاریخ ادبیات

در منابع مختلف و متعدّد سبك شناسی شعرفارسی، ویژگی‌های سبك شناختی شعر ...
حیطه مورد توجه نشده و قطعاً مغفول و مسكوت رها مانده، تزها و نظریّه‌های بنیادین آن سبك
هاست. ... دگر گونی آن قاعده‌ها یا تزهای سبك شناختی، ویژگی‌های هر كدام از سبك‌ها با
سبك‌های ...

تفاوت غزل و قصیده - الو دکتر

تفاوت غزل و قصیده، یکی از سوالات رایج میان فارسی زبانان و ادبیات دوستان است. ...
وجود دارد، تفاوت غزل و قصیده چیزی ورای ظاهر قالب و طرز قرار گرفتن قافیه ها است. ...
قصیده در شعر فارسی از قرن سوم هجری رواج یافت و دوران اوج شکوه آن تا قرن ششم ...
غزل مضمون: این نوع به غزل سبک هندی مشهور است. .... حقایق جالب در مورد بوتاکس.

مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي، شماره 7 - Magiran

مجله سبك شناسي نظم و نثر فارسي ... مقايسه سبكي مصباح الهدايه امام خميني و
تمهيدات عينُ القضاه همداني ... انعكاس عاشورا ، يكي از خصيصه هاي شعر دفاع مقدس ...
برآيند تحقيق در پاره اي موارد نشان از وحدت سبك تاويل غزالي و ميبدي و حتي
هرمنوتيك جديد دارد. ... در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها
اطلاعی نداريم! توجه:

كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي ايتاليا - رايزني فرهنگي ...

او تحقيقات و مطالعات ارزنده ای در مورد شعر غنائی ايران ، افغانستان و تاجيک چه در
دوره .... با مثال ها و تمرين های مربوط به بديع و روش های زيبا شناسی در زبان شعر مورد
بررسی ... در اين دوره درسی دانشجويان با سبک های اصلی قالب های شعر کلاسيک
فارسی ...

دریافت

سبک هندی و جایگاه آن در ادبیات فارسی، ناتالیا ایلیچنا، پریگارینا، مسکو،
انتشارات شكرت «ادبیات ... مشهور در آسیای میانه، ویژگی های سبک هندی را در شعر
شاعران دوره مورد نظر شرح ... بهره گیری از این پژوهش ها، به تحقیق درباره سبک هندی
همت گماشت.

سبک خراسانی | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... مختصات سبک شعر خراسانی را درسه مقوله می‌توان مورد بررسی قرار داد: الف- مختصات
زبانی: زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است؛ یعنی ...

کابل نات/گفتمان ادبی/بخش اول

اینک شما را به خوانش تبصره های چند صاحب نظر و به یک پرسش درین مورد دعوت می
کنم. ... چندان صحیح نمی نماید و همه ی ادبیات و سبک ها و طرز های شعر فارسی را نمی
تواند ..... ی ادبیات، نباید در انتخاب موضوع تحقیق، بی آن که خود کوششی کرده
باشیم، به ...

اصل مقاله (438 K)

ات فارسی. دانشگاه تهران. )از ص. 12. تا. 04. (. تاريخ دريافت مقاله: 21. /2/. 2911. ،
تاريخ پذيرش مقاله ... مقدمه. دربارة سبک. ساز بودن انوری در غزل. ها اش. اره. های بسیاری
وجود دارد. شفیعی. کدکنی ... تمام رسوم پیشینیان را در شعر درنوشت. و طريقه ... انوری
مورد. توجه و بررسی. پژوهشگران. بوده است. در اين بررسی. ها نیز عموماً با شرح. قصايد
و ...

پیشینه نقد ادبی در شعر فارسی - مجله ادبی آوانگارد

3 ژوئن 2014 ... خانه شماره‌نهم ادبیات و هنر - 9 پیشینه نقد ادبی در شعر فارسی ... را سخت مورد انتقاد
قرار داد و ایرادهایی بر وی گرفت که برخی از روی خشم و دشمنی و اغلب وارد و به جا بود.
... بود، در دربار پادشاهان هند و روزگاری که سبک معروف به “هندی” در شعر فارسی .... وی
درباره ی عیب های قافیه ها و اوصاف ناپسندیده ی شعر، تحقیق پر سود و ...

ﺳﺒﻚ واﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

اﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻣﺒﺪع واﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ... ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن اردو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن دﻫﻢ.

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی ... البته دیگرانی هم پیش و
پس از این شاعر در این وزن ها شعر گفته اند، اما نه به آن اندازه که ..... خود را در مورد قالب ها
مشخص کنیم که آیا شکل صوری مصراع ها و آرایش قافیه ها را ملاک عمل قرار ..... نه بیش
تر، و اگر هم تحقیقی درباره ی قالب ها می کنیم، به تر است در رمز و رازهای موفقیت یا ...

پروفایل رضا چهرقانی - دانشگاه بین المللی امام خمینی

١, نقد و بررسی ادبیات پایداری در شعر پارسی گویان افغان, ١٣٨٠, ١٣٨١, دانشگاه
تربیت ... رج, عنوان تحقیق مورد علاقه, زمان حداقل, زمان حداکثر, امکانات مورد نیاز
تحقیق, فایل ... بازشناسی مولفه ها، فرصت ها و چالشها, ١٣٩٦, ١٣٩٦, فصلنامه ادبیات
پارسی معاصر ... ١, بررسی ویژگی های سبکی و زبانی کتاب روضه خلد مجد خوافی,
١٣٩٥/٠٦/١٤ ...

بررسی سبکی غزلیات اجتماعی عارف قزوینی و مقایسه با شاعران همدوره ...

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(. علمی ... ی. غنا. یی. آن
بکار م. ی. رفته است. قالب غزل در اول. نی. دوره. ها. ی. شعر فارس. بی. ی ... دربارة شعر
عارف تاکنون مقاالت زیادی نوشته شده؛ اما تحقیق جام .... م در مورد نظام مشروطه که ظاهراً.
گره.

ﺳﺒﻚ واﺳﻮﺧﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ

اﻧﺪ ﻛﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﺎﻓﻘﻲ ﻣﺒﺪع واﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ... ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ در
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎن اردو ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه. :ﻫﺎ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﺮن دﻫﻢ.

مقاله تحقیقی در مورد سبک هندی

شاعر سبک هندی درآوردن مضامین نو با پیچیدگی ها و صنایع شعری فراوان، باعث می شد
... در این مقاله تحقیق در مورد سبک هندی و در ادامه درباره صائب تبریزی یکی از ..... هر
گاه تاریخچة غزل را از آغاز شعر فارسی مطاله کنیم می بینیم که تا آغاز قرن ششم ...

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ... فصل دوم: شعر فارسی
در قبل و بعد از اسلام ... 2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام. 9 ... داشتن اقبال
پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، ادبیات مذهبی مورد استقبال بیشتر قرار گرفت. ... «
گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می گردد؛ سبك هندی كه از اوایل
قرن ...

كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه هاي ايتاليا - رايزني فرهنگي ...

او تحقيقات و مطالعات ارزنده ای در مورد شعر غنائی ايران ، افغانستان و تاجيک چه در
دوره .... با مثال ها و تمرين های مربوط به بديع و روش های زيبا شناسی در زبان شعر مورد
بررسی ... در اين دوره درسی دانشجويان با سبک های اصلی قالب های شعر کلاسيک
فارسی ...

عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد :: حسین حسن پور ...

21 نوامبر 2011 ... در این مقاله، موسیقی شعر فروغ فرخزاد، با نگاهی سبک شناسانه مورد بررسی قرار
گرفته است. ... وزن عروضی و نیمایی ، آشکارترین شکل موسیقی در شعر فارسی است
.... قافیه چه در چارپاره ها ، چه در شعرهای نزدیک به شعر نیمایی و چه در ...

ملاحظات سبک شناسانه بهار در دیوان - ملک الشعرا بهار malekolshoara ...

اين مباحث سبك‌شناسانه ديوان متنوع است و از بحث در سبك فردي و سبك دوره تا اظهار ...
در باب سبك‌شناسي شعر است بسيار مغتنم است و جاي آن دارد كه به تفصيل مورد بحث
و ... شبيه به اين جمله بوفن، اين مصراع ها از بهار است: «نشان سيرت شاعر ز شعر ... مراد
از طوسي فردوسي است كه در وصف بي‌همتاست و « پارسي» سعدي است كه بهار او را در ...

عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد :: حسین حسن پور ...

21 نوامبر 2011 ... در این مقاله، موسیقی شعر فروغ فرخزاد، با نگاهی سبک شناسانه مورد بررسی قرار
گرفته است. ... وزن عروضی و نیمایی ، آشکارترین شکل موسیقی در شعر فارسی است
.... قافیه چه در چارپاره ها ، چه در شعرهای نزدیک به شعر نیمایی و چه در ...

انجمن شعر - مقالات و مباحث: سبکشناسی شعر کلاسیک و تعریف شعر ...

می دانم که اولا دانش خیلی ها در این گروه بیش از من است و این درواقع درس پس دادن پیش
... این تحقیق کماکان در جریان است و شاید منجر به نگارش مقالات بیشتر و یا با کمی
اقبال به یک کتاب ختم شود ولی فعلا در مورد همین مقاله صحبت خواهم کرد. ... سبک
خراسانی در شعر فارسی – محمدجعفر محجوب – انتشارات سازمان تربیت معلم – 1345)

مقاله بررسی سبک شناسانه اشعار رهی از منظر تاثیر پذیری از سبک های ...

رهی معیری، غزل، سبک های شعر فارسی. ... این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند
ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد: ... دبیات و زبان ها، یغما.ش .

سبک هندی و مینیاتور های مشترک شعر بررسی ویژگی مکتب اصفهان

استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .3. کارشناس
ارشد ... واژگان کلیدی: سده یازدهم، شعر سبک هندی، مینیاتور مکتب اصفهان، هنر. مقدمه.
در ...... ها و کلماتی ترغیب می کند که به ایجاد مضمون مورد نظر او یاری. رسانده، بیت ...

اهمیت لندی، برای شعر معاصر پشتو و فارسی در افغانستان - خراسان زمین

آماج مقاله من جریان رسمی شعر پشتو نه، بلکه ژانری در فرهنگ عامیانه پشتون ها است. ...
نیما به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود و این پوست اندازی در سبک ها و روش های ...
بینی و حب و بغض مورد بررسی قرار گیرد تا شاعران جوانتری که در این سال ها پا به ...

سبک های ادبی در شعر فارسی - گلزریون

19 آگوست 2008 ... صفحه اول : تعریف سبک و انواع سبک های ادبی در شعر فارسی/ سبک ... یکی از عوامل
مهم در جداسازی سبک ها دوران زمانی زندگی شاعر هست و شیوه ی بیان آن. .... و به کار بردن
تشبیهات پر ابهام و بی مورد و تعقیدات نابه جا و نیز مبالغه در ...

سبک عراقی - شهر مجازی زبان و ادب فارسی

سبك عراقي نویسنده : رقیه ابراهیمی كلمات كليدي : سبك عراقي، عراق عجم، غزل، عرفان
، درون گرا، سبك هندي. سبك، روش مشخص بیان مطلب است؛ یعنی گوینده به چه نحو ...

دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ... فصل دوم: شعر فارسی
در قبل و بعد از اسلام ... 2-6 انواع سبک های شعری بعد از ظهور اسلام. 9 ... داشتن اقبال
پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، ادبیات مذهبی مورد استقبال بیشتر قرار گرفت. ... «
گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبك‌ها می گردد؛ سبك هندی كه از اوایل
قرن ...

نگاهی به سبک غزلِ امروز - پرتال امام خمینی

22 مارس 2018 ... ویژگیهای غزل امروز و تفاوتهایی آن با غزل در طول تاریخ شعر فارسی بخش دیگری از
این نوشتار است که با ارائه ی نمونه هایی مورد تحلیل قرار گرفته است. ... هنوز به این
گونه پرسش ها، پاسخِ روشن و تحلیلی داده نشده است که آیا قالب ها از .... اگر به بررسی
چهار وزن پراستعمال در تحقیق مذکور توجه کنیم، دلیل خوش نوایی و ...

بدون عنوان - مطالعات زبان و ترجمه

تأثير ترجمه رمان هاي مدرن انگليسي بر هنجار سبكي طول جمله در رمان فارسي ... وداع با
اسلحه و موبي ديك) به همراه ترجمه هاي آنها مورد تحليل آماري قرار گرفتند. فرضيه اصلي
اين تحقيق آن است كه ترجمه رمان هاي مدرن( به سبك غربي) يكي از عوامل افزايش ......
سميعي گيلاني، احمد(1384)، «در باره سبك و سبك شناسي شعر فارسي»، فصلنامه نامه
...

ادبیات فارسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. ... اما علوم جدید ادبیات
شامل نقد ادبی ، انواع ادبی ، سبک شناسی ، نظریه های ادبی و . ... در ایران ضربی و
هجایی بودند و به نظر می‌رسد این شیوه در زبان فارسی باستان نیز مورد استفاده
بوده‌است.

دانلود مقاله در مورد تعريف سبک و انواع سبک هاي ادبي در شعر فارسي pdf

اصولا این نوع تقسیم بندیها برای طبقه بندی راحت تر شعر فارسی و در دوران بعد از
آن شاعران ایجاد شده . معرفی این سبکها و مکاتب فکری برای آشنایی با شاعران و ...

ahmed emi̇n - Acarindex

در بخش دوم تاثیر شاعران سبک هندی بر شاعران عثمانی مورد. بررسی قرار ... شعر
عثمانی، شعر فارسی، سبک هندی، ادبیات تطبیقی، عرفی. شیرازی، شوکت ... در
تذکره ها آمده است که در دربار وی بیش از جهارصد شاعر حضور داشت و. صله های بسیار می
...

عناصر سبک ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد :: حسین حسن پور ...

21 نوامبر 2011 ... در این مقاله، موسیقی شعر فروغ فرخزاد، با نگاهی سبک شناسانه مورد بررسی قرار
گرفته است. ... وزن عروضی و نیمایی ، آشکارترین شکل موسیقی در شعر فارسی است
.... قافیه چه در چارپاره ها ، چه در شعرهای نزدیک به شعر نیمایی و چه در ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی - ثبت است ...

وِیژگی های سبک شاعران و قالب های شعر کلاسیک فارسی ... البته دیگرانی هم پیش و
پس از این شاعر در این وزن ها شعر گفته اند، اما نه به آن اندازه که ..... خود را در مورد قالب ها
مشخص کنیم که آیا شکل صوری مصراع ها و آرایش قافیه ها را ملاک عمل قرار ..... نه بیش
تر، و اگر هم تحقیقی درباره ی قالب ها می کنیم، به تر است در رمز و رازهای موفقیت یا ...

پاورپوینت اخلاق در ورزش

دانلود پاورپوینت روشهای گردآوری اطلاعات

آموزش آنلاک crom service گوشی های سامسونگ

دانلود فایل پی دی اف کتاب «هیئت بهتر»

پاورپوینت اخلاق در ورزش

پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی شرکت تولید آب معدنی و خدمات رسانی

دانلود پاورپوینت انجمن ايمني و بهداشت حرفه اي امريكا NIOSH

بک دراپ نوزاد و کودک چهارپایه درختی -کد 1018

بیماری های قارچی سطحی PPT

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته - جلد اول