دانلود رایگان


پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی پرداخته شده است.

دانلود رایگان پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجراییلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده 5- دستگاههای مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود.
الف- مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات ادازی چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.

ب- در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یاد شسده ( به استثنای متخلف در بند فوق ) محکوم نمایند.
ج- در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.


آیین نامه پیشگیری


مبارزه با رشوه


دستگاههای اجرایی


رشوه


مجازاتهای اداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ... - 2pro

عنوان قبلی : آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... و وظایف
دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق
اهداف ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ...
دانلود 5 مقاله انگليسي 2014 با موضوع بازاريابي اينترنتي و فروشگاه هاي آنلاين و
...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

16 نوامبر 2017 ... پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ... ۀیین نامه به
ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

دانلود تحقیق در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود تحقیق در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
دانلود ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل : ppt
... مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع
ماده ...

PDF: پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های ...

ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. رﺳﺪ. ....
اداری ﻣﺎده -5 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ۀﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده.

دانلود پاورپوینت کامل آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ... - 2pro

عنوان قبلی : آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... و وظایف
دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق
اهداف ...

دانلود پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ...
مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (
1) ...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ویرایش
...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -17 ...
مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ...

PDF: پاورپوینت پیشگیری از اعتیاد | dl9

21 مارس 2018 ... آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻋﺘﯿﺎد را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ... ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻧﺎﭼﯿﺰ، ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از .... آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﺳﺘﻪ ...

پاورپوینت آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخر ها

7 ژانويه 2018 ... با عنایت به اینکه تاکنون آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه ایمنی در مخازن آب و .... [
2017-10-24]: دانلود پاورپوینت با موضوع آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار، در ...
پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

مقالات :: فساد اداری ،علل بروز و راه های جلوگیری از آن

راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری: گام بعدی پس از شناخت عوامل و ...
12-تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی و احساس ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها | 2728

16 آوريل 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع ایمنی و حفاظت در مقابل آتش سوزی، در قالب pptx ...

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه ... - جام بلاگ

3 روز پیش ... بار دیگر فایلی برتر در مورد پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با
رشوه در دستگاههای اجرایی برای شما نمایش داده می شود. برای دانلود ...

مقالات :: فساد اداری ،علل بروز و راه های جلوگیری از آن

راهکارهای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری: گام بعدی پس از شناخت عوامل و ...
12-تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی و احساس ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

15 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ... کلیه دستگاههای
موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به ...

پاورپوینت طرح اختلاط بتن به روش آیین نامه ACI-211

3 مارس 2018 ... دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش گام به گام طرح اختلاط بتن با چند مثال ...
پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

5 آوريل 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی: If ... نامه به
ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و ...

پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در ...

17 مه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... [2017-09-
28]: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و تبیین نهادها و سیستم ...

PDF: سوالات آزمون آیین نامه اجرایی مدیران مدارس ابتدایی | dl8

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻮاﻻت
آزﻣﻮن ... :[2017-10-07] داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ... :[2017-09-24] ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ q ...

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه ... - مینافرهمند

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... از
طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.
پاورپوينت با موضوع آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

PDF: سوالات آزمون آیین نامه اجرایی مدیران مدارس ابتدایی | dl8

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻮاﻻت
آزﻣﻮن ... :[2017-10-07] داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ... :[2017-09-24] ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ q ...

سیاستهای کلی نظام اداری

آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ..... واگذاری
تصدی های دولت با اولویت واگذاری امور به تعاونی های متشکل از کارکنان (موضوع ماده
.... و مقابله با فساد، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی، مواد 90،
...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -17 ...
مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ...

مبارزه با فساد ورشوه

آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در. دستگاه‌هاي اجرايي. تکاليف. دستگاههای ...
آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و با
...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

13 فوریه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

9 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -17
اسلاید قسمتی از اسلایدها فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات ...

دانلود فایل - صفحه 1510 از 1510 - مرجع دانلود فایل

15 آوريل 2018 ... ارزان ترین قیمت پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای
اجرایی You can download the file پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

13 فوریه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ...

15 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فرمت فایل:
پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 قسمتی از پاورپوینت ... کلیه دستگاههای
موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به ...

پاورپوینت با موضوع آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

3 روز پیش ... قسمتی از متن .ppt : آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. فصل
چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

رشوه

3 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. پاورپوینت ...
موضوع این مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ...

پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

30 آوريل 2018 ... دانلود تحقیق با موضوع ابهامات و چالش های قانون برگزاری مناقصات، در قالب ....
پاورپوینت درباره آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های ...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ویرایش
...

پاورپوینت جامع درباره دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با ... - rpimag.ir

6 مارس 2018 ... -آنچه که در موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی ویا عرضه اقلام پزشکی غیر .... پاورپوینت
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی.

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۱۶ ...
این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... ادازی چنانچه از طریق
بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هر یک از
کارکنان ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

فایل پاورپوینت ، تحقیق یا … با عنوان پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و
مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی نمونه ای از فایلهای پر دانلود فروشگاه فایل سل می
...

پایان نامه بررسی تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی ذیحساب در ...

17 مه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... [2017-09-
28]: دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و تبیین نهادها و سیستم ...

رشوه

3 ژوئن 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. پاورپوینت ...
موضوع این مقاله بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ...

مبارزه با فساد ورشوه

آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در. دستگاه‌هاي اجرايي. تکاليف. دستگاههای ...
آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و با
...

آئين نامه رشوه.doc

آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي ... ماده 3- كليه كاركنان
دستگاههاي موضوع آئين نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1)
نسبت ...

پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري

تعاريف فساد و تعريف گزيده; مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري; تفاوت ... رشوه.
نخبگان اداري. ساختار اداري. قوانين. كارمندان. ارباب رجوع. فساد. نظام اداري ..... اين
آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و با
...

پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ...

5 جولای 2017 ... پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ... ماده 1-
کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا ....
نشریه شماره 155 فهرست مطالب موضوع صفحه موضوع صفحه تصویب نامه ...

دانلود پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ...
مشمول این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (
1) ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ...
دانلود 5 مقاله انگليسي 2014 با موضوع بازاريابي اينترنتي و فروشگاه هاي آنلاين و
...

PDF: سوالات آزمون آیین نامه اجرایی مدیران مدارس ابتدایی | dl2018

10 آوريل 2018 ... از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ. ... :[2017-10-07]
داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ و ... :[2017-09-24]
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ q.

پاورپوینت جامع درباره دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق ...

31 مارس 2018 ... -آنچه که در موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی ویا عرضه اقلام پزشکی غیر .... پاورپوینت
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه | دانلود مقاله - downloadarticle

8 ژانويه 2018 ... تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه: آیا با دریافت فایل تحقیق ماهیت رشوه در
فقه ... 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد کار تحقیقی 1 موضوع: ماهیت حقوق وصیت. ...
پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ...

4 مه 2018 ... پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ... دانلود
تحقیق با موضوع بودجه در دستگاه های اجرائی، در قالب word و در 113 ...

جزوه آموزشی قوانین و مقررات سلامت اداری و مقابله با فساد

ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي. و. ﻣﺒﺎرزه. ﺑﺎ. رﺷﻮه. در. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ﻣﺼﻮب. 1383 .... ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻗﺎ. ﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. ي اﺟﺮاﯾﯽ. ﮔﺬ. ارده، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. ، ﻧﺴﺒﺖ ...... در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺎد اداري ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ.

مبارزه با فساد ورشوه

آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در. دستگاه‌هاي اجرايي. تکاليف. دستگاههای ...
آيين‌نامه، كارگروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و با
...

پاورپوینت در مورد دستور العمل اجرايي صدور مجوز استفاده از ظرفيت ...

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت
خالی ... 5) تعهد كتبي سفارش دهنده مبني بر توانايي رديابي و نظارت عاليه بر محصول
موضوع سفارش ..... در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی .

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

27 مارس 2018 ... امکان دریافت مقالاتی با موضوع پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در
دستگاه های اجرایی در قالبword و Pdf برای شما وجود دارد. اگر نمی ...

پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

30 آوريل 2018 ... دانلود تحقیق با موضوع ابهامات و چالش های قانون برگزاری مناقصات، در قالب ....
پاورپوینت درباره آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های ...

پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ...

4 مه 2018 ... پاورپوینت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی ... دانلود
تحقیق با موضوع بودجه در دستگاه های اجرائی، در قالب word و در 113 ...

پاورپوینت جامع درباره دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با ... - rpimag.ir

6 مارس 2018 ... -آنچه که در موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی ویا عرضه اقلام پزشکی غیر .... پاورپوینت
آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی.

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت درباره آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی: Powerpoint نوع فایل: ppt (قابل ویرایش
...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

27 مارس 2018 ... امکان دریافت مقالاتی با موضوع پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در
دستگاه های اجرایی در قالبword و Pdf برای شما وجود دارد. اگر نمی ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

9 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -17
اسلاید قسمتی از اسلایدها فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات ...

تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی

«شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» ... تبصره وزراء و
رؤسـای سازمان‌ها موظـفند، با توجه به اهمیت موضوع نسبت به .... اتخاذ تصميم در مورد
بازخريد كاركنان رسمي موضوع تبصره ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون الحاق موادي
به ... رجوع، كارگروه پيشگيري و مبارزه با رشوه، كارگروه تعيين صلاحيت كارمندان
آزمايشي و .

پاو وینت در مورد دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی - جواب

با پاو وینت درباره دستورعمل اجرایی ورسیدگی به تخلفات بهداشتی ... پاو وینت در
مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... ج- در صورت تکرار
تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9
) ...

پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي - سازمان فناوری اطلاعات

آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي ... ماده 3- كليه كاركنان
دستگاههاي موضوع آييننامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1)
نسبت به ...

آرشیوهای پیشگیری - پدیا فایل

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -۱۷ ... از
طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک ...

دانلود تحقیق در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود تحقیق در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :پاورپوینت نوع فایل : ppt ... کلمات
کلیدی :تخلفات موضوع ماده وقوع تخلفات موضوع این آیین نامه آیین نامه توسط طریق ...

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور(قابل توجه کارفرمایان)

15 مارس 2017 ... الف مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با ...
آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و ...
سیاستگذاری کشوری کار‌های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی ....
گزارش تصویری/بازدید استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

9 ا کتبر 2017 ... پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی -17
اسلاید قسمتی از اسلایدها فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات ...

PDF: پاورپوینت (RFP) درخواست پیشنهاد نامه | دانلودفا - dlfa

21 مارس 2018 ... ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (RFP) درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ورد ... ﺑﺮای
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (RFP) درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. .... ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ:
powerpoint ﺗﻌﺪاد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﺷﻮه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ q.

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ... و
وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای
تحقق ...

هيأت بدوي تخلفات اداري 1

اخلاق كار بيشتر يك موضوع ديني است تا مديريتي: هدف برنامه اخلاق سازمانها تغيير
.... ب – مسئوليت مستقيم مديران بلافصل در پيشگيری , کشف و مبارزه با رشوه در هر
... آئين نامه به منظور ايجاد هماهنگی و پيگيری در اجرای آئين نامه در دستگاه ذی ربط .

تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه | دانلود مقاله - downloadarticle

8 ژانويه 2018 ... تحقیق ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه: آیا با دریافت فایل تحقیق ماهیت رشوه در
فقه ... 9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد کار تحقیقی 1 موضوع: ماهیت حقوق وصیت. ...
پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی.

جزوه آموزشی قوانین و مقررات سلامت اداری و مقابله با فساد

ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي. و. ﻣﺒﺎرزه. ﺑﺎ. رﺷﻮه. در. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ﻣﺼﻮب. 1383 .... ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻗﺎ. ﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. ي اﺟﺮاﯾﯽ. ﮔﺬ. ارده، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ. ، ﻧﺴﺒﺖ ...... در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺎد اداري ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ.

تحقیق ارتشاء (رشوه)

تحقیق ارتشاء (رشوه): دانلود ترجمه مقالات پیرامون موضوع تحقیق ارتشاء (رشوه) تنها
در این ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی.

پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي - سازمان فناوری اطلاعات

آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي ... ماده 3- كليه كاركنان
دستگاههاي موضوع آييننامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1)
نسبت به ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

دانلود پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی – ۱۶ ...
این ۀیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و ...

پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

1 مه 2018 ... پاورپوینت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی ... دانلود
پاورپوینت با موضوع بیمه آتش سوزی، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای ...

پاورپوینت در مورد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی. ...
دانلود 5 مقاله انگليسي 2014 با موضوع بازاريابي اينترنتي و فروشگاه هاي آنلاين و
...

مراحلی طراحی و ساخت ساختمان

دانلود فایل GIS کاربری اراضی استان مرکزی

نقشه زمین شناسی 100000 سقز

آموزش تغییر حالت پورت Qualcomm QDloader 9008 به Emergency Mode

جزوه آموزش مقدماتی تا پیشرفته روش های عناصر محدود غیر خطی 1 و 2 دانشگاه صنعتی سهند

دانلود تحقیق گوشکارآفرینی فراورده و صنایع لبنی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی سال 85-84

پاورپوینت آشنائی با انواع پیچ و پلاک ارتوپدی(تکنولوژی جراحی ارتوپدی)