دانلود رایگان


مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) - دانلود رایگاندانلود رایگان مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس )

دانلود رایگان مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) مشخصات محصول
نام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس )

نوع فایل: پی دی اف زیپ شده
حجم فایل: 98.4 مگابایت
تعداد صفحات: 316 صفحه
زبان: فارسی خطی

قیمت: 4000 تومان
نحوه خرید: خریدآنلاین ودانلود

فهرست کتاب
: مقاله اول: در مرغوبات، داراي 20 باب:
: باب اول: در کلام کلي در جميع متناولات، داراي 12 فصل.
: باب دوم: در حبوب، در 6 فصل.
: باب سوم: در لحوم، در 5 فصل.
: باب چهارم: در بيان شير و بيضه و متعلقات آن، در 4 فصل.
: باب پنجم: در ميوه ها، در 11 فصل.
: باب ششم: در اثماري که در ايشان روغني باشد، در 5 فصل.
: باب هفتم: در بزور دهنيه، در 3 فصل.
: باب هشتم: در حلويات، در 3 فصل.
: باب نهم: در ترشيها، در 3 فصل.
: باب دهم: در بقول، در 6 فصل.
: باب يازدهم: در توابل و اقاويه و ادويه جات، در 5 فصل.
: باب دوازدهم: در کواميخ و بوارد و مخللات، در 3 فصل.
: باب سيزدهم: در مرباها و انبه جات، در 6 فصل.
: باب چهاردهم: در اطعمه مرکبه، در 7 فصل.
: باب پانزدهم: در انواع حلواها، در 3 فصل.
: باب شانزدهم: در مشروبات از آب و شراب و متعلقات آن، در 8 فصل.
: باب هفدهم: در بيان ساير اشربه و ربوب، در 5فصل.
: باب هجدهم: در مشمومات، در 5فصل.
: باب نوزدهم: در عرقها و روغنها، در 3 فصل.
: باب بيستم: در مساکن و ملابس، در 3 فصل.
: مقاله دوم: در محذورات از انواع سموم و هوام، در 10 باب:
: باب اول: در کلام کلي در جميع محذورات، در 2 فصل.
: باب دوم: در علامت هر نوع از سموم و مشروبه، در 3 فصل.
: باب سوم: در انواع سموم نباتي و علامات هر يک، در 4 فصل.
: باب چهارم: در انواع سموم حيواني و علامات هر يک، در 4 فصل.
: باب پنجم: در انواع سموم معدني و علامات هر يک، در 2 فصل.
: باب ششم: در تدبير احتراز از سموم هوام و معالجات هر يک، در 5 فصل.
: باب هفتم: در معالجات لسع و حشرات، در 3 فصل.
: باب هشتم: در انواع سموم و اصناف ماران، در 4 فصل.
: باب نهم: در نهش و لسع حشرات و معالجه آنها، در 4 فصل.
: باب دهم: در گزيدن انسان و سباع و وصاياي اطبا در امر محذورات، در 6 فصل.


ابی : ارزن جویباری : ارزن مردابی : ارزنی : ارس : ارمک : از بوتک: از گند: ازمک : ازملک : اسب‌واش : اسپرزه : اسپرس :تاج‌خروسی :ابی : ارزن جویباری : ارزن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چالش هاي موجود بر سر راه توسعه فناوري گیاهان دارویي و داروهاي گیاهي

مرحوم دکتر سیدحسین میرحیدر، مؤلف مجموعة کتاب های »معارف گیاهی« 132. بایدها و
نبایدها در صنعتی سازی .... نمایشـگاه ملـی گیاهـان دارویـی، فرآورده هـای طبیعـی و طـب
سـنتی؟« مي توانیـم .... رسـالت معاونـت علمي و فنـاوري رییس جمهـوري، تکمیل حلقه هاي
مفقـوده از تولید. علـم، فناوري و ...... نسخه دست نویس کتاب خالصه التجارب. شخصیت
...

تحقیق درباره ی متون طبّی فارسی تا قرن هشتم - ویراساینس

ق در موضوع طبّ سنتی تألیف کرده، یکی از همین آثار ارزشمند و گمنام است. ... طبّی
فارسی و زبده نویسی در طب نگاشته شده، و در پایان فرهنگ مفردات طبّی این رساله و ...
این مجموعهی بی نظیر شامل دویست و نه رسالهی دستنویس کوتاه و بلند به زبان فارسی
و .... به سقیفه داشته اند ولی در مجموع نگرش آنان با تساهل و تسامح مذهبی همراه بوده است
.

مجموعه طبی طب سنتی -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل

مجموعه طبی (طب سنتی) مشخصات محصولنام کتاب:مجموعه طبی (خواص وفواید)نوع فايل:
... مجموعه هفت رساله درطب(طب سنتی) ... رساله فوایدالحیوان (نسخه دستنویس قدیمی).

issue xml - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(1386)، زبان، فرهنگ و اسطوره، (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات معین. .... دکتر احمدیه
با تلاش فراوان سعی در درمان بیماران با کمک روش‌های طب سنتی و در صورت لزوم طب
امروزی می‌کردند. .... رساله دکتری علوم جزایی و جرم‌شناسی. ..... با کشف نسخه‌های
دست‌نویس ابن نفیس با عنوان شرح‌حالی بر تشریح قانون و یا تفسیر بر ساختار
قانون ابن ...

بانک اطلاعات اشیای موزه | مجموعه وقفی حاج حسین آقا ملک، ، معرق، صفحه 1

نتایج جستجوی مجموعه آثار در مجموعه مجموعه وقفی حاج حسین آقا ملک، ، که از ... رساله در
طب (فارسی منظوم) ... پزشکی سنتی/ پزشکی اسلامی/ نشانه‌شناسی پزشکی ...

بحر الاسرا ر: مظفر علیشاه -دانلود تحقیق مقاله پروژه

کتاب موجود صدوپنجاه صفحه به صورت دستنویس میباشد... ... خرقه درطب (طب سنتی
ودرمان ) · مجموعه رساله دراکسیر(زاهدغریب) ... رساله طبی حکیم نخعی (طب سنتی).

مجموع رسالات طبی طب سنتی دستنویس - دانلود کامل

مشخصات محصولنام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس )نوع فایل: پی دی
اف زیپ شدهحجم فایل: 98.4 مگابایتتعداد صفحات: 316 صفحهزبان: فارسی ...

مرجع دانلود کتاب - 340 مقاله طب سنتی

مجموعه ی بی نظیر صد هزار کتاب و مقاله ی عمومی و تخصصی. دریافت کتاب در ایمیل و
موبایل ...... عنوان: 340 مقاله طب سنتی زبان: فارسی نوع فایل: موبایل/جاوا حجم: 1.6 ...

جامع الفواید حکیم هروی طب سنتی - تحقیق مقاله پروژه

جامع الفواید حکیم هروی (طب سنتی) مشخصات کتابنام کتاب: جامع الفواید حکیم هروی
(نسخه ... رساله فوایدالحیوان (نسخه دستنویس قدیمی) · نسخه طبی قدیمی (طب سنتی) ...

ﮐﺘﺐ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ - دانشگاه علوم پزشکی ایران

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﯽ. 8. ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺐ ﻣﺤﺸﯽ. 9. ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ. ﯽ اﯾﺮان و. ﻫﻨﺪ.
10. ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻘﺎﻧﻮن. 11 ... ﻃﺐ ﺷﻬﺎﺑﯽ. 61. ﻏﺎﯾﻪ اﻟﺸﻔﺎء. 62. زﻣﺮد ﻓﺎرﺳﯽ. 63. ﺧﺰ. اﺋﻦ اﻟﻤﻠﻮك. 64. ﻓﻮاﯾﺪ
اﻻﻧﺴﺎن. 65. رﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺦ ﭼﯿﻨﯽ. 66. اﺳﻤﺎء اﻻدوﯾﻪ. 67 .... ﺟﻨﮓ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻃﺒﯽ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب. ) 179.

ابی : ارزن جویباری : ارزن مردابی : ارزنی : ارس : ارمک : از بوتک ... - یو فایل

مجموعه طبی (طب سنتی) فایل مجموعه طبی (طب سنتی) را از سایت ما خریداری فرمائید
... نسخه ٔ دستنویس فارسی کتاب قانون که در موزه ٔ آرامگاه بوعلی در همدان نگهداری می ...
پژواک از سال 2005 میلادی است که جهت ارا یه معلومات به خوانده گان این رساله پیشکش
...

لیست کتب طب سنتی - دانشگاه علوم پزشکی یزد

لیست مجموعه کاملی از کتاب های قدیم و جدید مرتبط با طب سنتی که برای پژوهش و
درمان های طب سنتی بسیار مفید است.

کتاب طب بوعلی سینا گنج الاسرار طب جدید کیمیایی طب منظوم ...

مجموعه بی نظیری از کتب خطی کهن و دست نویس قدیمی و همچنین چاپ سنگی و چاپ جدید
.... فصد ومجموعه یازده رساله طبی ابن سینا و دیگران140 .... نسخه طبی طب سنتی

طب اسلامی- طب مسلمانان | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

بيمارستان جندي شاپور يكي از مراكز عمده پزشكي بود كه سنت پزشكي آن پيش از
اسلام به بعد از اسلام منتقل گشت...

ﭘﯿﺎم ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷ اﯾﺮان و اﺳﻼم - میراث مکتوب

ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرﺳـﮥ ﻋﻠـﻮم ﻋـﺎﻟﯽ ﻃـﺐ و داروﺳـﺎزی در اﯾـﺮان. » (ص ... ﻧﺴﺨﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻓﻦ اول اﺳﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آﯾـﺖ .... ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ... ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ او در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .... رﺳﺎﻟﻪ. ای)، ﯾﮏ. « ﻓﻬﺮﺳﺘﻮارۀ ﻃﺒﯽ. » (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ. 44. ﻧﺴـﺨﮥ ﺧﻄـﯽ،. 570. اﺛﺮ ﭼﺎﭘﯽ،. 120
... دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ. ﻟﺬت اﻟﻨﺴﺎء. ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه در ﻫﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ. ﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺗﺄﻟﯿﻒ. ﺷﺪه ﺑﻪ.

صفحه اصلی - پورتال کتابخانه دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی

مجموعه ده رساله پزشکی · بیگ باباپور، یوسف ... رسائل طب سنتی ( چند رساله ی کهن
در داروشناسی و درمان بیماری ها) ... فهرست دستنویس های ترکی در کتابخانه های جهان.

جامع الفواید حکیم هروی طب سنتی - تحقیق مقاله پروژه

جامع الفواید حکیم هروی (طب سنتی) مشخصات کتابنام کتاب: جامع الفواید حکیم هروی
... مجموعه هفت رساله درطب(طب سنتی) ... مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس).

مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) - ایده برتر

مشخصات محصول نام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) نوع فایل: پی
دی اف زیپ شده حجم فایل: 98.4 مگابایت تعداد صفحات: ۳۱۶ صفحه زبان: فارسی خطی ...

همکاران علمی - انتشارات سفیر اردهال

تخصصی طب سنتی و تغذیه به فعالیت خود ادامه داده و به تولید ... یادآوری می شــود که
مجموع کارهای منتشره برابر گزارش. 1395/1/19 خانۀ کتاب .... مهم ترين كتاب های
پزشکی سنتی است و دست نويس های فراوانی از .... رساله پزشكي کودکان )ترجمه(،
انتشارات نيلوبرگ، سال 1391 ... چهارمقاله طبي نجيب الدين سمرقندي، انتشارات
منشور سمير،.

قانون | بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

«هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق
الله ذلک ...... البته انحصار پزشکی اولیه در بغداد به نسطوریان بدین معنی بود که طب
ادعایی .... او در این رساله به شیوه درآوردن آب مروارید(کاتاراکت) از راه سوزنی توخالی
همراه با ..... ابن‌نفیس در سال 687 درگذشته و دست‌نویسی از شرح او بر قانون وجود دارد
که ...

مرجع دانلود کتاب - 340 مقاله طب سنتی

مجموعه ی بی نظیر صد هزار کتاب و مقاله ی عمومی و تخصصی. دریافت کتاب در ایمیل و
موبایل ...... عنوان: 340 مقاله طب سنتی زبان: فارسی نوع فایل: موبایل/جاوا حجم: 1.6 ...

مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) - ایده برتر

مشخصات محصول نام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) نوع فایل: پی
دی اف زیپ شده حجم فایل: 98.4 مگابایت تعداد صفحات: ۳۱۶ صفحه زبان: فارسی خطی ...

東洋文庫 ペルシア語図書

گویش های ایرانی : (سیوندی یزدی و سویی) / کارل فریدریش آندریاس ؛ با همکاری: کای
... فهرست كتابهای چاپی فارسی طبی و فنون وابسته به طب / تألیف محمود نجم آبادی ....
فرد رینهارد، ۱۹۲۸-, گفت و گوی تمدن ها: اندیشه، دانش، و عمل / مجموعه مقالاتی از فرد
دالمایر. .... بایسته های اخلاق پژشکی از نگاه رازی : رساله محمد بن کریای رازی به یکی
از ...

عجایب المخلوقات حاجی محمدنصیرخوانساری - دانلود کامل

... مجموعه رساله عجایب دراکسیر(زاهدغریب) خواص الموجودات المخلوقات دمیری (چاپ
سنگی) رساله فوایدالحیوان (نسخه عجایب دستنویس قدیمی) نسخه طبی قدیمی (طب
سنتی) ...

دستورالعلمای طبینسخه خطی - انواع تحقیق مقاله پروژه

دستورالعلمای طبی(نسخه خطی) مشخصات محصولنام کتاب: دستورالعلمای طبی(نسخه
خطی)نوع ... مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس) · خواص الحجر(خواص وطبایع سنگها
وفلزات گرانبها) · رساله طبی حکیم نخعی (طب سنتی) ... مجموعه رساله (انواع زکام ونزله.

گشت و گذار در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران – مجله سفر و ...

30 مارس 2018 ... نخستین مرکز آموزش طب ایران در قرن سوم میلادی (دوره ساسانیان) در دانشگاه معروف آن
... شكوه تمدن ایرانی را می توان در لابه لای كتب خطی و رساله های دست نویس و اسناد به
... برخی از این اسناد عبارتند از: مجموعه ای از اسناد پزشكی متعلق به ...

ابی : ارزن جویباری : ارزن مردابی : ارزنی : ارس : ارمک : از بوتک ... - فیل سل

از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” مجموعه طبی (طب سنتی) ” را دانلود بفرمایید: ...
مشخصات محصول نام کتاب:طب فارسی(نسخه دستنویس) نوع فايل: پي دي اف زيپ شده
حجم ... از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مجموعه هفت رساله درطب(طب سنتی) ...

علوم پزشکی :: فروشگاه و مرجع فابل و پروژه های دانشجویی

1 نوامبر 1996 ... مجموعه رساله درتعویذات وطب(رساله دستنویس نفیس درطب سنتی . ... 7 درمان طب سنتی
برای بیماری فیبروم فیبروم رحمی که نوعی رشد غیرسرطانی ...

داستان یوسف وزلیخابامینیاتورهای رنگی - دانشجو فایل

... درطب (طب سنتی ودرمان ) مجموعه وزلیخا(بامینیاتورهای رساله دراکسیر(زاهدغریب)
خواص ... رساله فوایدالحیوان (نسخه داستان دستنویس قدیمی) نسخه طبی داستان قدیمی (
طب ... (طب وکیمیا) پراکنده های طبی وزلیخا(بامینیاتورهای (طب سنتی) رنگی) رساله
...

خاطرات و تاریخ پزشکی Dr.Rahmat Sokhani

این کتاب با همیاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی و دانشکده طب سنتی
... از متن‌های پزشکی کهن به زبان عربی را برای خود رونویسی کرده و در این مجموعه گرد
آورده است. حمویی می‌خواسته که در کتاب دیگر خود حجله العرایس نیز 72 رساله پزشکی
به زبان ..... دست‌نویسی دیگر از آن در کتاب الفصول المهمه فی طب الاُمه ابن‌سرابیون، ...

ایبنا - «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران»، درس‌نامه‌هاي پزشكي است

5 جولای 2010 ... كتاب «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران» نوشته سيدحسن امين به معرفي ... ميسري (در سده
چهارم قمري) كهن‌ترين مجموعه طبي شعر فارسي شناسانده مي‌شود. ... و «رساله رگ‌شناسي»
ابن سينا و «دانشنامه» حكيم ميسري معرفي مي‌شوند. ... از اين روي، كتاب «ارجوزه‌هاي طب
سنتي ايران» هم خواننده را با ميراث مكتوب برخي از دست‌نويس‌هاي كهن ...

Total List Of TIM Books

51, 49, 49, درسنامه متون فارسی طب سنتی, پرو‍ژه دانشجويي. 52, 50, 50 ..... 323, 321,
179, جنگ دستنويس طبي (شامل پنج كتاب), كتاب هاي دكتر اصفهاني. 324, 322 ... 327
, 325, 183, مجموعه هشت رساله طبي از ابن سينا, كتاب هاي دكتر اصفهاني. 328, 326 ...

رویارویی سنت های پزشکی در رسالۀ عالجات داراشکوهی ... - ایران نامگ

است و شرحی است مفصل از علم طب رایج بین پزشکان مسلمان هند عهد گورکانی. ... مادر
نورالدین ۵آن بیشتر ایرانی تبار بودند، به حرفۀ پزشکی و چشم پزشکی مشغول بود.
... ابوالفضل( و فیضی )لطیفۀ فیضی( را جمع آوری کرد و همچنین، رساله ای دربارۀ آموزۀ
.... ابجد، عبارت “عالجات داراشکوهی” معادل عدد 1۰۵۲، یعنی سال آغاز نگارش این اثر به.

راهبردهایرفاهیبرایترمیممعیشتبازنشستگان - سازمان تامین اجتماعی

17 سپتامبر 2017 ... دولتی با رسالت ها و وظایف گسترده و هزینه بر ..... مجموع افزایش های چهارساله مستمری
بازنشستگان در دولت یازدهم 81درصد بوده که ٢٥درصد هم از نرخ تورم رسمی بیشتر بوده
است. ...... طب ایرانی، طبی پیشگیرانه و بهداشت محور است ...... با این توضیح به
طریق اولی چنانچه قرارداد چاپی هم نبوده و دست نویس باشد، اعتبار دارد.

طب الاکبر(طب سنتی) - دانلود مقاله درباره تغذيه - ایران کادو

طب الاکبر(طب سنتی). طب الاکبر(طب سنتی). مشخصات محصول. نام کتاب: طب
الاکبر. نوع فايل: پي دي اف زيپ شده. حجم فايل: 170 مگابايت. تعدادصفحات: 505
صفحه.

ابی : ارزن جویباری : ارزن مردابی : ارزنی : ارس : ارمک : از بوتک ... - یو فایل

مجموعه طبی (طب سنتی) فایل مجموعه طبی (طب سنتی) را از سایت ما خریداری فرمائید
... نسخه ٔ دستنویس فارسی کتاب قانون که در موزه ٔ آرامگاه بوعلی در همدان نگهداری می ...
پژواک از سال 2005 میلادی است که جهت ارا یه معلومات به خوانده گان این رساله پیشکش
...

نشريه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، شماره 21 - Magiran

5 ژانويه 2014 ... جايگاه استناد به شواهد در دانشكده هاي طب سنتي ايران از ديدگاه صاحب نظران اين رشته
غلامرضا كردافشاري، شعله بيگدلي، سيدكامران سلطاني عربشاهي، ...

عجایب المخلوقات حاجی محمدنصیرخوانساری - دانلود کامل

... مجموعه رساله عجایب دراکسیر(زاهدغریب) خواص الموجودات المخلوقات دمیری (چاپ
سنگی) رساله فوایدالحیوان (نسخه عجایب دستنویس قدیمی) نسخه طبی قدیمی (طب
سنتی) ...

مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) - یاسادا

7 جولای 2018 ... مشخصات محصول نام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) نوع فایل: پی
دی اف زیپ شده حجم فایل: 98.4 مگابایت تعداد صفحات: 316 صفحه ...

قانون | بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

«هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق
الله ذلک ...... البته انحصار پزشکی اولیه در بغداد به نسطوریان بدین معنی بود که طب
ادعایی .... او در این رساله به شیوه درآوردن آب مروارید(کاتاراکت) از راه سوزنی توخالی
همراه با ..... ابن‌نفیس در سال 687 درگذشته و دست‌نویسی از شرح او بر قانون وجود دارد
که ...

کتاب طب بوعلی سینا گنج الاسرار طب جدید کیمیایی طب منظوم ...

مجموعه بی نظیری از کتب خطی کهن و دست نویس قدیمی و همچنین چاپ سنگی و چاپ جدید
.... فصد ومجموعه یازده رساله طبی ابن سینا و دیگران140 .... نسخه طبی طب سنتی

ی تن خُ متون در يا طب سنتی هند آيوروِده - پژوهشهای ایرانشناسی - دانشگاه ...

کردن آن را نیز به شخصی که در امور مافوق طبیعی صاحب آگاهی و تجربه بود احاله.
میدادند. ... سنتهای پزشکی در جهان، همچون طب ایرانی و اسلامی، در تعامل و دادوستد شد. (3
:1998,Tirtha). ..... در مجموع، از ۳۱ فصل سیتههساره تنها از ۱۵ فصل آن ترجمه. ختنی به
جا ... رساله به زبان هندی بوده، مطالعه و استفاده از آن، سابق بر این، تنها در حضور.
آموزگاران ...

کتب طب دست نویس: کتاب طب سنتی نسخ خطی پزشکی

کتاب طب سنتی نسخ خطی پزشکی - کتب طب دست نویس - کتابهای نسخ خطی طب
سنتی دست نویس کتابهای خطی ... مجموعه يازده رساله طبي از ابوعلي سينا و ديگران
75

ﮐﺘﺐ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﯾﻢ - دانشگاه علوم پزشکی ایران

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﯽ. 8. ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺐ ﻣﺤﺸﯽ. 9. ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره داروﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ. ﯽ اﯾﺮان و. ﻫﻨﺪ.
10. ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻘﺎﻧﻮن. 11 ... ﻃﺐ ﺷﻬﺎﺑﯽ. 61. ﻏﺎﯾﻪ اﻟﺸﻔﺎء. 62. زﻣﺮد ﻓﺎرﺳﯽ. 63. ﺧﺰ. اﺋﻦ اﻟﻤﻠﻮك. 64. ﻓﻮاﯾﺪ
اﻻﻧﺴﺎن. 65. رﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺦ ﭼﯿﻨﯽ. 66. اﺳﻤﺎء اﻻدوﯾﻪ. 67 .... ﺟﻨﮓ دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ ﻃﺒﯽ. (. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب. ) 179.

قانون | بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

«هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق
الله ذلک ...... البته انحصار پزشکی اولیه در بغداد به نسطوریان بدین معنی بود که طب
ادعایی .... او در این رساله به شیوه درآوردن آب مروارید(کاتاراکت) از راه سوزنی توخالی
همراه با ..... ابن‌نفیس در سال 687 درگذشته و دست‌نویسی از شرح او بر قانون وجود دارد
که ...

مجموع رسالات طبی طب سنتی دستنویس - دانلود کامل

مشخصات محصولنام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس )نوع فایل: پی دی
اف زیپ شدهحجم فایل: 98.4 مگابایتتعداد صفحات: 316 صفحهزبان: فارسی ...

مجموع رسالات طبی طب سنتی دستنویس - دانلود کامل

مشخصات محصولنام کتاب: مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس )نوع فایل: پی دی
اف زیپ شدهحجم فایل: 98.4 مگابایتتعداد صفحات: 316 صفحهزبان: فارسی ...

کتاب طب بوعلی سینا گنج الاسرار طب جدید کیمیایی طب منظوم ...

مجموعه بی نظیری از کتب خطی کهن و دست نویس قدیمی و همچنین چاپ سنگی و چاپ جدید
.... فصد ومجموعه یازده رساله طبی ابن سینا و دیگران140 .... نسخه طبی طب سنتی

ایبنا - «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران»، درس‌نامه‌هاي پزشكي است

5 جولای 2010 ... كتاب «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران» نوشته سيدحسن امين به معرفي ... ميسري (در سده
چهارم قمري) كهن‌ترين مجموعه طبي شعر فارسي شناسانده مي‌شود. ... و «رساله رگ‌شناسي»
ابن سينا و «دانشنامه» حكيم ميسري معرفي مي‌شوند. ... از اين روي، كتاب «ارجوزه‌هاي طب
سنتي ايران» هم خواننده را با ميراث مكتوب برخي از دست‌نويس‌هاي كهن ...

مجموع رسالات طبی طب سنتی دستنویس - دانشجو فایل

مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) مشخصات محصولنام کتاب: مجموع رسالات
طبی (طب سنتی دستنویس )نوع فایل: پی دی اف زیپ شدهحجم فایل: 98.4 ...

کتاب طب بوعلی سینا گنج الاسرار طب جدید کیمیایی طب منظوم ...

مجموعه بی نظیری از کتب خطی کهن و دست نویس قدیمی و همچنین چاپ سنگی و چاپ جدید
.... فصد ومجموعه یازده رساله طبی ابن سینا و دیگران140 .... نسخه طبی طب سنتی

ی تن خُ متون در يا طب سنتی هند آيوروِده - پژوهشهای ایرانشناسی - دانشگاه ...

کردن آن را نیز به شخصی که در امور مافوق طبیعی صاحب آگاهی و تجربه بود احاله.
میدادند. ... سنتهای پزشکی در جهان، همچون طب ایرانی و اسلامی، در تعامل و دادوستد شد. (3
:1998,Tirtha). ..... در مجموع، از ۳۱ فصل سیتههساره تنها از ۱۵ فصل آن ترجمه. ختنی به
جا ... رساله به زبان هندی بوده، مطالعه و استفاده از آن، سابق بر این، تنها در حضور.
آموزگاران ...

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺰاج در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ا ا - پرتال جامع علوم انسانی

30 مه 2016 ... آﻣﺎري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻟﺤﺎظ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺰاﺟﯽ و اﺧﻼق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، راه اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ..... دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ. ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎي. ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ .... ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑ ﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻮاﻣ ..... ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ.

بررسی معانی مخنلف حرف جر "الی" و تاثیر آن در تفسیر قرآن کریم

بررسی و نقد اصطلاحات طبی در شعر سبک آذربایجانی (با تاکید بر آثار نظامی،
خاقانی، ... و حتی در برخی موارد می‌توان گفت طب نوین دنباله‌رو طب قدما یا همان طب
سنتی است. .... رساله حاضر تصحیحی است بر نسخۀ خطی «مطلع»، از متون بلاغی–
عروضی مربوط به ... در تصحیح این متن از شش دستنویس دقایق الشعر استفاده شده که
یکی از آنها ...

تحقیق درباره ی متون طبّی فارسی تا قرن هشتم - ویراساینس

ق در موضوع طبّ سنتی تألیف کرده، یکی از همین آثار ارزشمند و گمنام است. ... طبّی
فارسی و زبده نویسی در طب نگاشته شده، و در پایان فرهنگ مفردات طبّی این رساله و ...
این مجموعهی بی نظیر شامل دویست و نه رسالهی دستنویس کوتاه و بلند به زبان فارسی
و .... به سقیفه داشته اند ولی در مجموع نگرش آنان با تساهل و تسامح مذهبی همراه بوده است
.

معاونت آموزشی - دانشکده طب ایرانی و مكمل - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حرف الف نسخ کتابخانه طب سنتی و مکمل · پرینت · ایمیل ... الطب و الصیدله عند
العلماء العرب : (رساله دکترا). لینک ..... جنگ دستنویس طبی شامل:۱- کتاب مفردات و
مرکبات و ... جوامع الاسکندرانیین: مجموعه ای از تالیفات جالینوس. جواهر النفیس، شرح
...

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺰاج در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ا ا - پرتال جامع علوم انسانی

30 مه 2016 ... آﻣﺎري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ... ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻟﺤﺎظ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﻣﺰاﺟﯽ و اﺧﻼق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، راه اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ..... دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ. ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺣﺪﻫﺎي. ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ .... ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑ ﻌﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻋﻮاﻣ ..... ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻄﯿﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ.

بررسی معانی مخنلف حرف جر "الی" و تاثیر آن در تفسیر قرآن کریم

بررسی و نقد اصطلاحات طبی در شعر سبک آذربایجانی (با تاکید بر آثار نظامی،
خاقانی، ... و حتی در برخی موارد می‌توان گفت طب نوین دنباله‌رو طب قدما یا همان طب
سنتی است. .... رساله حاضر تصحیحی است بر نسخۀ خطی «مطلع»، از متون بلاغی–
عروضی مربوط به ... در تصحیح این متن از شش دستنویس دقایق الشعر استفاده شده که
یکی از آنها ...

تحقیق درباره ی متون طبّی فارسی تا قرن هشتم - ویراساینس

ق در موضوع طبّ سنتی تألیف کرده، یکی از همین آثار ارزشمند و گمنام است. ... طبّی
فارسی و زبده نویسی در طب نگاشته شده، و در پایان فرهنگ مفردات طبّی این رساله و ...
این مجموعهی بی نظیر شامل دویست و نه رسالهی دستنویس کوتاه و بلند به زبان فارسی
و .... به سقیفه داشته اند ولی در مجموع نگرش آنان با تساهل و تسامح مذهبی همراه بوده است
.

نرم‌افزار کتابخانه جامع طب 1.5 | فروشگاه اینترنتی نورشاپ

خرید پستی نرم‌افزار کتابخانه جامع طب 1.5 ، 906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی -
اسلامی.

عجایب المخلوقات حاجی محمدنصیرخوانساری - دانلود کامل

... مجموعه رساله عجایب دراکسیر(زاهدغریب) خواص الموجودات المخلوقات دمیری (چاپ
سنگی) رساله فوایدالحیوان (نسخه عجایب دستنویس قدیمی) نسخه طبی قدیمی (طب
سنتی) ...

قانون | بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

«هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق
الله ذلک ...... البته انحصار پزشکی اولیه در بغداد به نسطوریان بدین معنی بود که طب
ادعایی .... او در این رساله به شیوه درآوردن آب مروارید(کاتاراکت) از راه سوزنی توخالی
همراه با ..... ابن‌نفیس در سال 687 درگذشته و دست‌نویسی از شرح او بر قانون وجود دارد
که ...

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - طب عامیانه مردم روستای لیوان ...

طب عامیانه مردم روستای لیوان غربی از توابع شهرستان بندرگز استان گلستان ...
مجموعه باورها و روش هاي سنتي بهداشتي و درماني به عنوان جزيي از فرهنگ مردم (فولکور)
ميراث فرهنگي زنده اين مرز و بوم است. هدف ... اطلاعات دست نویس و طبقه بندی و
توصیف شدند. .... رسالت این تارنوشت که با همکاری دانشجویان عزیزمان تداوم دارد،
فراهم آوردن

ایبنا - «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران»، درس‌نامه‌هاي پزشكي است

5 جولای 2010 ... كتاب «ارجوزه‌هاي طب سنتي ايران» نوشته سيدحسن امين به معرفي ... ميسري (در سده
چهارم قمري) كهن‌ترين مجموعه طبي شعر فارسي شناسانده مي‌شود. ... و «رساله رگ‌شناسي»
ابن سينا و «دانشنامه» حكيم ميسري معرفي مي‌شوند. ... از اين روي، كتاب «ارجوزه‌هاي طب
سنتي ايران» هم خواننده را با ميراث مكتوب برخي از دست‌نويس‌هاي كهن ...

مجموعه پزشکی طب سنتی - تحقیق مقاله پروژه

مجموعه پزشکی (طب سنتی) مشخصات محصولنام کتاب: مجموعه پزشکی(طب سنتی قدیم
)نوع ... رساله فوایدالحیوان (نسخه دستنویس قدیمی) · نسخه طبی قدیمی (طب سنتی) ...

مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس)|یار فایل

14 ا کتبر 2017 ... دانلود رایگان مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس) آیا در این پیج از وبسایت لیست
مقالات پیرامون مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس) وجود دارد تا ...

گشت و گذار در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران – مجله سفر و ...

30 مارس 2018 ... نخستین مرکز آموزش طب ایران در قرن سوم میلادی (دوره ساسانیان) در دانشگاه معروف آن
... شكوه تمدن ایرانی را می توان در لابه لای كتب خطی و رساله های دست نویس و اسناد به
... برخی از این اسناد عبارتند از: مجموعه ای از اسناد پزشكی متعلق به ...

کتاب شش رساله کهن پزشکی [چ1] -شبکه جامع کتاب گیسوم

در این اثر با هدف احیای «متون طبی اسلامی» و سنتی شش رساله قدیمی در زمینه طب و
پزشکی گردآوری شده است. در رساله اول تحت عنوان صلاح الصحاح فی حفظ الصحه ...

خاطرات و تاریخ پزشکی Dr.Rahmat Sokhani

این کتاب با همیاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی و دانشکده طب سنتی
... از متن‌های پزشکی کهن به زبان عربی را برای خود رونویسی کرده و در این مجموعه گرد
آورده است. حمویی می‌خواسته که در کتاب دیگر خود حجله العرایس نیز 72 رساله پزشکی
به زبان ..... دست‌نویسی دیگر از آن در کتاب الفصول المهمه فی طب الاُمه ابن‌سرابیون، ...

بحر الاسرا ر: مظفر علیشاه -دانلود تحقیق مقاله پروژه

کتاب موجود صدوپنجاه صفحه به صورت دستنویس میباشد... ... خرقه درطب (طب سنتی
ودرمان ) · مجموعه رساله دراکسیر(زاهدغریب) ... رساله طبی حکیم نخعی (طب سنتی).

مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس)|یار فایل

14 ا کتبر 2017 ... دانلود رایگان مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس) آیا در این پیج از وبسایت لیست
مقالات پیرامون مفردات بشیری(نسخه طبی دستنویس) وجود دارد تا ...

دانلود رایگان کتاب گیاهان دارویی.کتب طب سنتی .کتاب شعرواذکار ...

رساله فوایدالحیوان (نسخه دستنویس قدیمی) ... مشخصات کتاب نام کتاب: رساله اغذیه
وطبایع(طب سنتی) نوع فایل: پی دی اف زیپ شده حجم فایل: 27 مگابایت تعداد ...

www.SID.ir

گروه طب اسلامی و طب سنتی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. چکیده ...
شناخته شده از ایشان، از دست نویس هایی نقل قول می کند. که نام آنها در هیچ ... +ل. ۱۸ /
فصل نامه طب سنتی اسلام و ایران .... ۸۶ العلل و الاعراض (مجموعه ای از رساله های اسباب.

Total List Of TIM Books

51, 49, 49, درسنامه متون فارسی طب سنتی, پرو‍ژه دانشجويي. 52, 50, 50 ..... 323, 321,
179, جنگ دستنويس طبي (شامل پنج كتاب), كتاب هاي دكتر اصفهاني. 324, 322 ... 327
, 325, 183, مجموعه هشت رساله طبي از ابن سينا, كتاب هاي دكتر اصفهاني. 328, 326 ...

کتاب طب بوعلی سینا گنج الاسرار طب جدید کیمیایی طب منظوم ...

مجموعه بی نظیری از کتب خطی کهن و دست نویس قدیمی و همچنین چاپ سنگی و چاپ جدید
.... فصد ومجموعه یازده رساله طبی ابن سینا و دیگران140 .... نسخه طبی طب سنتی

عمومی - برتر - جام بلاگ

بار دیگر فایلی برتر در مورد مجموع رسالات طبی (طب سنتی دستنویس ) برای شما
نمایش داده می شود. برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل مجموع
...

ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار

تحقیق در مورد قیصر امین پور

دانلود پاورپوینت جغرافیا علمی برای زندگی بهتر درس اول جغرافیای ایران پایه دهم

دانلودتحقیق درموردمبارزه با حشرات ، جوندگان و موجودات موذی

ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار

پایان نامه : مدیریت بهره وری فراگیر‎‎

کتاب پروژه های رباتیک با رزبری پای و آردوینو

دانلود تحقیق بررسي و تحليل نقش مايه هاي قالي كردي قوچان

پایگاه داده ها

پاورپوینت درس 8 جامعه شناسی دهم انسانی ( هویت )